lördag 28 januari 2017

Har konflikt mellan shia- och sunnimuslimer kommit till Sverige för att stanna?

I flera länder i Mellanöstern pågår en våldsam konflikt mellan shia- och sunnimuslimer. Upproren har sin grund i det stora hatet drivet av sunniter mot shiiter. Nu verkar det som om denna konflikt även har kommit till Sverige och Malmö.

Den 11 oktober
2016 rapporterade flera medier om en brand som ägde rum i shia Al-Montader-moskén på Norra Grängesbergsgatan i Malmö. Två stycken molotovcocktails kastades mot byggnaden. Byggnaden fick visa brandskador.

Kort därefter greps en man, jihadist från Syrien i 30-årsåldern. Han kom till Sverige för att söka asyl under hösten 2015. Tre dagar efter brandattacken den 14 oktober, beviljades han treårigt uppehållstillstånd.

Något senare tog Islamiska staten - IS på sig attacken mot moskén i Malmö. Men det behöver inte betyda att den jihadistiska terrorgruppen är direkt inblandad. I det 51:a numret av IS officiella tidskrift al-Naba skriver man att lokalen var ett centrum för ”rafidha” = vägrarna på svenska, ett nedsättande ord som sunniextremister använder om shiamuslimer. De menar att shiiterna vägrade att erkänna de ledare, kalifer, som efterträdde profeten Muhammed. IS-ledaren kallar sig kalif.

Vilka kopplingar denne man till IS är oklart, men man kan fundera varför han utförde detta attentat. Frågan är varför han som flykting från Syrien genomför detta?

Är han en av de många sunnitiska extremister som vantrivdes i Syrien inte för att det är en diktatur, utan för att man inte förtrycker shiiter och kristna och inte tillämpar sharialagarna tillräckligt hårt? Man undrar hur han kommer att trivas i Sverige med shiamuslimer! Den misstänkte attentatsmannen bor med familjen i en lägenhet på ett obemannat asylboende i Vittsjö.
Vittsjö i norra Skåne är känt för andra ”brottslingar”, en är Bildsköne Bengtsson och en annan heter Gustav Fridolin!

Enligt sunni-muslimer, dit IS räknas, betraktas shia-muslimer som otrogna liksom kristna, judar och yazidier.

Att attentatet genomfördes den 11 oktober var ingen tillfällighet, utan dagen var noga vald. Den 11 oktober 2016 var - Aashuradagen - den viktigaste shiamuslimska helgdagen, då den iranska propagandaapparaten går på högvarv. På många håll i Sverige genomfördes även i år propagandatåg där shiaimamen Husayns nederlag begräts.

Shia offensiv mot Skandinavien!
Det pågår en kraftig islamistisk offensiv från mullornas Iran mot hela Europa. Frågan aktualiserades när danskarna avslöjade att den nya stormoskén och det islamiska centrumet i Köpenhamn som styrs av Pasdaran, revolutionsgardet i Teheran var Mullornas framskjutna bas.

Intressant är att president Khatami var mulla på 70-talet i Islamisches Zentrum Hamburg. På IZH förvaras idag en viktig relik, ett brev från Khomeini till Khatami där han betonar att moskérna runt om i Europa har en central roll i spridandet av islamism.
 
Köpenhamns kommunfullmäktige gav bygglov till en ny stormoské i Köpenhamn 2016. Den ska uppföras på Vibevej 25-27 i Köpenhamn Nordväst.
Beslutsfattarna som utan debatt beviljade bygget var dåligt pålästa.
Bakom den nya shiamuslimska Imam Alimoskéen står stiftelsen Ahlul-Bait, som är finansierad och kontrollerad av mullornas revolutions-garde Pasdaran.
 
Många betecknar Pasdaran som de egentliga makthavarna i dagens Iran. Moskéens imam Sayyed Mohammed Mehdi Khademi tjänstgjorde fram till 2004 på Pasdarans
ideologiska avdelning.
 
Ali Reza Nourizadeh vid Center for Arabic and Iranian Studies i London avslöjar att Pasdaran nu byggt upp ett nätverk av 68 "Imam Alicenter" över hela världen med en årlig budget på över en miljard dollars. Det danska centrumet på Vibevej har en budget på 11 miljoner dollar = ca 110 SKR!
.
Enligt Expressen finns en IS-terrorcell som misstänks vara i Sverige för att utföra terrordåd mot civila mål är uppdelad i två mindre grupper – en gömmer sig i en ort nära Danmark och den andra i en ort i mellersta Sverige.


Imam Khademi vid Imam Alimoskéen har envist hävdat att 50-miljonersbygget på Vibevej finansieras av den lilla shiaförsamlingen helt utan utländska pengar.

Pressad av en reporter frå
n Kristeligt Dagblad erkände han att "rika privatpersoner" i Iran var inblandade. När Weekendavisen borrade vidare i historien upptäckte de att tomten köpts av iranske ambassadören för 8,5 miljoner DKR!

Sedan exiliranska källor kunnat avslöja att stiftelsen Ahlul-Bait helt kontrolleras av revolutionsgardet, Pasdaran, torde det inte längre vara någon tvekan om varifrån Imam Ali Center finansieras.
 
Den exiliranske professorn Mehdi Mozzafari vid Århus Universitet varnar för den islamistiska offensiven mot Skandinavien. Det är problematiskt att danska myndigheter inte undersökt vem som finansierar och styr verksamheten.

President Ahmadinejad har startat en "aktiv diplomati" i framförallt Europa och Afrika med stöd av Irans reelle ledare Ali Khamenei.
I såväl USA som Europa
försöker regimen infiltrera universiteten. I London driver man dygnet runt TV-stationen Press TV, som bl a ger en plattform för förintelseförnekare. Aktiviteterna styrs av Khamenei genom en organisation kallad Ledarens Hus. Via underrättelsetjänsten och Pasdaran styr den ett otal fonder med bl a stora fastighetsinnehav.

I föreläsningen ”Sanningen om shia” på YouTube kan man höra Abdul Wadud dela med sig av sin syn på dessa ”rafidha”, eller vägrare som de kallas.
Han säger att shiamuslimerna är farliga och att man som rättrogen sunnit inte får gifta sig med dem, inte äta deras kött och inte ens prata med dem. Han kallar dem ”smuts”! Den här typen av åsikter sprids av både utländska och svenska imamer, är det inte så förvånande, att en shiitisk moské utsätts för attentat i Malmö!

Frågan är hur vi i ett sekulärt land som Sverige skall göra, för hindra dessa grupper för att fortsätta sina barbariska stridigheter på civiliserat fredliga och toleranta, svenska skattebetalares bekostnad?

Vi har ju en lag om religionsfrihet i vårt land som dessa religiösa våldsverkare kan gömma sig bakom. Genom denna lag och DO skyddas och fridlyses vissa avvikande beteenden vilka är störande för andra.

Behöver vi en lag om religionsfrihet? 

Bl.a. är det problem med hygienföreskrifter inom vården! Med hjälp av religionsfriheten och DO blir man tvungen att ta hänsyn till medeltida lagar/regler, istället för att formulera regler som ska garantera minsta möjliga smittspridning, utan hänsyn till kulturella/religiösa uppfattningar.
Utan denna lag om religionsfrihet kanske DO inte behöver syssla med och försvara avvikande beteende.
Vi har yttrandefrihet, mötesfrihet och föreningsfrihet. Vi tycks klara oss bra utan att ha en lag om ideologifrihet. Vi behöver verkligen en ny lag om religionsfrihet. Att vi har en sådan lag får väl ses som en historisk artefakt när vissa religioner tidigare var förbjudna och sedan blev tillåtna.


Larsson, Göran – Thurfjell,David
Shia-muslimeri Sverige – en kortfattad översikt. Nämnden för statligt stöd till trossamfund. 2013

Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet:
Dagens flyktingströmmar gör att vi ser tecken på konflikter mellan sunniter och shiiter även i Sverige. Vi vet att det här i Sverige har delats ut flygblad där det sprids en anti-shiitisk retorik. Det handlar om anti-shiitiska fatwor.”
Precis som i Irak och Syrien refererar man till teologer som säger att det är legitimt att döda shiamuslimer. Men ingen vet hur omfattande detta är.
Göran Larsson:
”Det är en Pandoras ask som har öppnats i land efter land, säger Göran Larsson. Gamla oförrätter och motsättningar väcks till liv.”
Göran Larsson menar att man ofta utgår från sunni islam när man talar om islam i Sverige. Många är inte medvetna om att muslimer i Sverige även kan vara shiiter – och att klyftan mellan dessa grupper växer.
Det är oklart hur många shiamuslimer det finns i Sverige. Man kan anta att det finns omkring 200 000 personer med en kulturell shiamuslimsk bakgrund. Men de religiöst aktiva är betydligt färre. Nämnden för statligt stöd till trossamfund ger stöd till 10 000 medlemmar i shiitiska församlingar. Dessa siffror bygger på olika skattningar, eftersom det inte finns statistik över religionstillhörighet i Sverige.
De svenska shiamuslimerna kan delas in i fyra grupper:
1 | De med arabiska rötter; kommer från Irak eller Libanon. Utgör uppåt 80–90 procent av shiiterna i Sverige.
2 | De med rötter i Iran och Afghanistan. Många av dem från Iran har flytt den iranska shiitiska regimen och har en negativ syn på religion.
3 | De med språket urdu som gemensam nämnare. Kommer från Indien, Pakistan och Östafrika. Det var denna grupp som byggde den första och enda ändamålsenliga shiitiska moskén i Sverige. Den byggdes i Trollhättan 1985.
4 | Etniska svenskar som konverterat, oftast i anslutning till äktenskap med en shiamuslim. Detta är en mycket liten grupp.
Shiiter har länge varit marginaliserade. Men i länder som Irak och Libanon har gruppen börjat göra sin röst hörd som en konsekvens av de senaste årens omvälvningar i den arabiska världen.
När muslimer började komma till Sverige i större omfattning från 1970-talet och framåt, betonades inte skillnaderna mellan sunniter och shiiter. Före Saddam Husseins fall 2003 var det främst shiamuslimer och kurder som flydde till Sverige från exempelvis Irak. Men efter 2003 kom även personer som stått Saddam Hussein nära och andra grupper till Sverige.
Efter hand har svenska muslimer delat upp sig i sunni och shia, säger Göran Larsson.Vi ser även fler och fler tecken på att internationella konflikter, framför allt i Irak och Syrien, spiller över på Sverige till följd av flyktingströmmarna. Det finns alltså spänningar mellan sunniter och shiiter också i Sverige, men hur utbrett det är vet vi inte mycket om. Många av dem som kommit har inte lämnat hemlandet bakom sig, De följer vad som händer via sociala medier.
Göran Larsson:
”En shia-imam har berättat för mig att ungdomar kommer och visar honom Youtube-klipp i sina mobiler på övergrepp i de gamla hemländerna. Shiiterna har ofta varit en minoritetsgrupp, och det har främjat en tradition av att vända andra kinden till – men många säger sig nu ha tröttnat på det. Religionstillhörighet aktiveras i krislägen. Vi får hoppas att sunnitiska och shiitiska ledare i Sverige kan samarbeta mer för att undvika konflikter. Det förekommer en del samarbete i dag, men det behövs mer.”Inga kommentarer:

Skicka en kommentar