onsdag 11 januari 2017

Wallströms nya ”groda” feminism till Palestina!

Margot Wallström besökte den palestinska myndigheten PA på Västbanken strax innan nyår. Vid besöket skulle hon ha understrukit att fler kvinnor måste få släppas in i styrande organ, med andra ord mer feminism, samt att Palestina måste respekterar rättsstatens principer.
 
Under det styrande Fatah-partiets kongress nyligen valdes endast en kvinna in i centralkommittén, som består av arton personer.

Wallström:
”Det går inte i längden att ignorera halva befolkningen. Under våra samtal med palestinska civilsamhällets aktörer har vi förstått att de är fullt medvetna om detta. Det finns väldigt mycket goda id
éer bland de personer och organisationer vi träffat, men det är viktigt att deras initiativ också kommer till uttryck i politiken.”

Återigen visar Wallström sin stora brist på kunskaper och fingertopp känsla. Hennes rådgivare på UD borde informerat henne om kvinnas ställning i Islam. Palestina är muslimskt! Men framför allt hur stor korruptionen är i Palestina. Det är klart, det är svårt för UD:s tjänstemän, att komma med pekpinnar till en person som vet, kan och är bäst!
 
Man häpnar när Wallström trodde att hon skulle få gehör för sin feministiska politik. Jämställdhet mellan kvinnor och män som utgör en grundläggande målsättning för svensk utrikespolitik. Uppfyllandet av kvinnors och flickors grundläggande mänskliga rättigheter utgör såväl en skyldighet inom ramen för internationella åtaganden som en förutsättning för att nå Sveriges bredare utrikespolitiska mål om fred, säkerhet och hållbar utveckling
Men det är därför inte särskilt förvånade att Abbas & Co log och slog dövörat till. Klart Palestina inte sågar av den ”pengagren=bistånd” de sitter på, eftersom Sverige de senaste åren kommit med en stor ”pengapåse” och då gäller det att vara artig och lyssna!

Redan dagen efter att Wallström hade rest tillbaka till Sverige arresterades emellertid tre palestinska parlamentsledamöter på order av PA:s ordförande Mahmoud Abbas. Wallströms ”pladder” om feminism och kvinnans rättigheter höll inte länge!
 
De tre ledamöterna, Najat Abu Bakr, Shami Shami och Jamal Tirawi, har varken fått prata med sina advokater, människorättsorganisationer eller med media.

Najat Abu Bakr är kanske den i Sverige mest namnkunniga av de tre arresterade ledamöterna, eftersom  DN uppmärksammade henne i en stor intervju i mars.
Hon hade då i över en vecka tvingats bo på sin arbetsplats för att undvika att gripas av Mahmoud Abbas specialstyrkor.
DN: ”Ett åtal ligger färdigt mot henne; brottet är förtal av en Abbas närmaste män, ministern Husein al-Araj,”

Det Najat Abu Bakr hade gjort var bara att uppmärksamma omfattande korruption i PA:s högsta ledning. Specifikt utpekade hon Husein al-Araj som ansvarig för att ha förskingrat flera miljoner kronor, pengar som skulle ha använts för att betala en sedan flera år utlovad lönehöjning till den palestinska lärarkåren.

Välkänt är att beståndspengar inte hamnar där de gör mest nytta, utan de hamnar på bankkonton i utlandet. Om alla beståndspengar använts på rätt sätt, hade Palestinas befolkning haft en bra livssituation. Idag är befolkningen fattiga.

I DN vädjade hon till Sveriges regering: ”Jag vet att Sverige vill stödja palestinsk demokrati, men att stödja Abbas regim är motsatsen, det är ett stöd för en medeltida diktatur. Han förföljer sina kritiker därför att omvärlden tillåter det.”

Så länge Najat Abu Bakr stannade på sin arbetsplats omfattades hon av den immunitet som parlamentsledamöter är garanterade enligt palestinsk grundlag, vilket innebar att Mahmoud Abbas inte kunde arrestera henne.

På eget bevåg tillsatte därför Abbas en grundlagsdomstol, som genast fick i uppgift att undersöka om Abbas i egenskap av ordförande i PA har rätt att upphäva immuniteten för parlamentsledamöter. Inte helt oväntat nådde grundlagsdomstolen slutsatsen att han har det, och i förra veckan fråntog han därför Najat Abu Bakr och ytterligare fyra andra ledamöter deras immunitet.
 
Egentligen helt fantastiskt att samtidigt som Wallström besökte Ramalla och pratade sig varm för svensk feminism, att öka kvinnors inflytande i politiken och respektera rättsstatens principer, satt alltså Mahmoud Abbas och planerade hur han skulle låta gripa en kvinnlig parlamentsledamot i strid mot rättsstatens principer.
Det är inte utan att man får det omisskännliga intrycket att Abbas inte alls tog Wallströms ord på allvar.

I ett sista desperat försök att undvika arrestering flydde Najat Abu Bakr, Shami Shami och Jamal Tirawi i söndags morse till Internationella Röda Korsets kontor i Ramalla, där de vädjade till världssamfundet att ingripa. Mahmoud Abbas specialstyrkor lät sig dock inte hindras av detta utan följde helt enkelt efter och grep de tre parlamentsledamöterna inne på kontoret. Najat Abu Bakr och hennes kollegor ska nu ställas inför rätta för förtal. De övriga åtalspunkterna – förskingring och vapensmuggling. Anklagelserna har ingen verklighetsförankring. Så går det alltså när en palestinsk kvinna engagerar sig politiskt för att försvara rättsstatens principer.

Palestinas agerande ”kastar” också en rejäl skugga på den feministiska regeringens erkännande av Palestina och hur dåligt underbyggt detta beslut var. Wallström tror dessutom att hon kan påverka politiken i Palestina med mer feminism, visar att hon inte har de kunskaper som krävs, för att inneha posten som utrikesminister
.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar