onsdag 6 januari 2016

Är våld och övergrepp mot kvinnor betydligt vanligare än vad man tror ?

I en avhandling i sociologi vid Lunds universitet fokuserar sociologen Susanne Boethius på mäns våld mot kvinnor.
http://www.soc.lu.se/event/man-vald-och-moralarbete-rapporter-fran-man-som-sokt-behandling-for-vald-i-nara-relationer


Hon visar i sin avhandling att en fjärdedel av alla kvinnor i Sverige någon gång har utsatts för våld av en manlig partner eller ex-partner. Hon menar att män som slår kvinnor rättfärdigar sitt beteende genom att förminska handlingen och skylla på kvinnorna.

Hennes studier bygger bland på intervjuer med män som frivilligt sökt behandling för att ha varit våldsamma mot en kvinnlig partner. Ofta har männen sökt hjälp efter att partnern ställt ett ultimatum.
Hennes slutsatser är att männen ofta relativiserar våldet och hittar förklaringar eller orsaker utanför dem själva.

Susanne:

”En strategi är att lyfta in kvinnan som medskyldig och beskriva våldet som ömsesidigt. En annan är att jämföra med andras mycket grövre våld och på så sätt förminska det man själv har gjort”.

Frågan är om våld och övergrepp mot kvinnor är betydligt vanligare än vad man tror. Mycket av detta kan skyllas på samhällets oförmåga att döma utan att veta och utan att det ens kommit till domstolens kännedom. Vilket får många kvinnor att vara tysta.

En av anledningarna kan vara det fysiska våldet. Det finns några undersökningar som visar att det ibland är kvinnan som slår först och när mannen sedan svarar med samma mynt blir konsekvenserna allvarligare på grund av,vanligtvis,mannens fysiska styrka.

Ett av problemen med våld är att det finns både kvinnor och män som är psykopater eller lider av andra personlighetsstörningar som exploderar för i stort sett ingenting och ger sig på sin partner.

Sedan har vi hedersvåld som är problematik där kvinnor som vill skilja sig.
De vill inte bara skilja sig från sin man utan också från hela mannens släkt och ibland även från sin egen släkt, för att hon ansetts föra skam över dem.

Kvinnor har tyvärr - men männens hjälp - en förmåga att utse sig själva som skyldiga. Inte alla kvinnor, men för många.
Det räcker att vi går ett par generationer tillbaka där det inte var ovanligt att kvinnor fick höra att de var värdelösa.


Män ser det egna våldet som mindre allvarligt
Behandling för män som misshandlat sin partner ges på kommunala mans verksamheter och består ofta av samtalsterapi, både enskilt och i grupp.

I intervjuer med Susanne har många män beskrivit att de ser mycket positivt att
de kunnat tala med andra om sitt beteende.


Susanne:
”En intressant slutsats av mina intervjuer är att männen inte längre uppfattar det egna våldet som lika alarmerande efter att ha träffat andra som är gjort liknande saker”.


Omdefinierar våldsbegreppet
Susanne menar att det finns en paradox i männens beteende:
å ena sidan söker männen hjälp för sitt uppförande
å andra sidan fortsätter de beskriva sig själva som moraliska


I intervjuerna framgår det att många män som misshandlat sin partner ändå inte ser sig som en ”kvinnomisshandlare” och att de tar avstånd från begreppet.
Männen hävdar också att deras handlingar inte var att betrakta som våld genom att omdefiniera begreppet.

Ett exempel är en man som erkänt att han slagit till, knuffat och förolämpat sin före detta partner upprepade gånger. Han framhåller ändå att han inte använt sig av fysiskt våld.
 

En annan man beskriver hur han knuffat sin gravida partner, men att det enligt honom inte är att betrakta som misshandel. Han säger att ”misshandel är något annat för mig”.


Folkhälsoproblem
Världshälsoorganisationen har klassat mäns våld mot kvinnor som ett utbrett folkhälsoproblem och en undersökning från Brå visar att en av fyra kvinnor i Sverige någon gång har utsatts för våld av en man som hon har eller har haft en relation med.


En ny studie från Brå visar att det i genomsnitt dödas tretton kvinnor varje år av en manlig partner eller ex-partner.
Studien visar också att antalet kvinnor som dödas av en man som stått dem nära sjunkit något de senaste åren – tidigare dödades i genomsnitt 17 kvinnor per år.
Förvånade är att män som utövar våld har svårt att leta upp institutioner var de kan få hjälp:
”Många av männen i studien menar att de avsett söka hjälp för sitt beteende tidigare men haft svårt att veta var de skulle vända sig. Männen rapporterar även hur de försökt att synliggöra problematiken i många olika sammanhang men utan att lyckas”.
Man kan fundera över varför jämställdhet mellan könen är feminism.
Få vet vad ordet egentligen står för.
Detsamma gäller dyslexi som är ordblindhet. En ordblind kan knappt uttala ordet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar