måndag 4 januari 2016

Ökade subventioner från 160101 till vindkraften räcker inte!

Till Sveriges största vindkraftsföretag hör OX2. Deras talesperson Linda Burenius Magnusson kräver i Dalarnas tidning i ett debatt inlägg den 23/12
"ökade subventioner".

Linda:
”Förhandlingarna underlättades av de senaste årens kraftiga utbyggnad av förnybar elproduktion. I Dalarna har exempelvis vindenergin tiodubblats mellan 2010 och 2014, från 57 till 606 miljoner kilowattimmar. Om Sveriges unika förutsättningar för förnybar energi ska fortsätta att tillvaratas måste Energikommissionen snarast föreslå ett ambitiöst mål för 2030. Det finns flera skäl för att införa ett svenskt mål för förnybar energi år 2030, och därigenom säkerställa utbyggnaden av förnybar elproduktion”.

I klartext: ökade subventioner, som vi kunder och skattebetalare skall stå för.
Trots ökade subventioner från 160101 är vindkraften fortfarande olönsam.

Linda önsketänker och drömmer:
”Leveranssäkerheten kan tryggas genom förnybar el”. Visst blåser det ofta vintertid, då vi behöver mest el. MEN, kallast är dagar med högtryck, molnfri himmel och vindstilla. Och när det blåser för hårt, stängs möllorna av”.


I januari i fjol stod Tysklands vindkraft still under hela vecka 4 ”katastrofen Energiewende”.
Under 2015 har det varit många vindstilla dagar. Samtidig har det också varit vindstilla i hela Europa från väster till öster.
Den viktigaste sanningen om vindkraft är att den ibland inte ger någon ström alls.

För att alltid ha el måste vi behålla alla vanliga kraftverk. Med vindkraft får vi betala strömmen
TRE gånger :

För att den skall produceras.
För att subventionera den olönsamma vindkraften.
För att subventionera vanliga kraftverk, så att de inte läggs ner.
Vindkraften behövs inte. Den är så olönsam, att OX2 behöver högre subventioner för att klara sig – vilket Riksdagen nyligen godkände. Men när skattebetalarna tröttnat på att betala trefalt, kommer möllorna att skrotas.

Vem betalar för skrotning
Vad som inte diskuteras är vem som ska betala för skrotningen? Möllorna står på betongfundament som är flera tusen ton tunga.

Skall de stå kvar och förfula landskapet i evig tid eller skall de avlägsnas och naturen återställas, så som lagen faktiskt förutsätter.

Vem skall betala det, när vindkraftbolaget gått i konkurs?
Bör vi inte begära lagstiftning om att varje vindkraftverk måste lägga upp en fond att användas för skrotning och återställande av naturen?

De flesta tillstånden innehåller krav på att medel fonderas för rivning och återställande av naturen. Problemet är att beloppen är så löjligt låga att de aldrig kommer att  räcka till vid en sanering.
Det gäller att bolaget klarar sig rätt länge, för få ihop ens till det krävda beloppet.

Markägaren riskerar att få betala och då slutade dansen kring guldkalven i en ekonomisk katastrof. Något vi kommer att få se framöver.

Det är alltså viktigt att sprida denna kunskap bland markägarna. De bör för sin egen skull teckna försäkringar mot möllornas oförmåga att betala. Det skulle förmodligen betyda att få vill upplåta sin mark till möllor.

Vad som händer när/om en vindkraftspark går i konkurs. Vem tar hand om vindmöllorna då? Det blir kanske som med annan nedsmutsning av tredje part, att markägaren mot vite blir tvungen att städa upp.

Mättad elmarknad
Miljöpartisterna har lyckats förmå Riksdagen att subventionera vindkraften.
Elen  från vindkraften pressas in på en redan mättad marknad. Speciellt gäller det under sommaren när förbrukningen av el är låg.Vi behövde inte mer kapacitet. Detta klara budskap har den rödgröna regeringen totalt missat!

Man behöver inte gå på Handelshögskolan för att förstå vilken massiv kapitalförstöring det innebär.
Med ökat utbud och konstant efterfrågan kommer priserna att sjunka. De existerande kraftverken sänker priserna till sina marginalkostnader, vilket betyder att kapitalet i anläggningarna reduceras till skrotvärdet.
Senaste året redovisade Vattenfall en förlust på 36 miljarder kronor i sin bokföring.

I slutändan drabbar de förlusterna oss alla i landet. Dessutom har vi via elräkningen fått betala de subventioner som orsakade förlusterna.

I England och Tyskland har man börjat införa subventioner för att de gamla kolkraftverken som skall hålla driftberedskap. De skall få betalt för att producera ingenting.
När du jämför med ekologiska ägg, förutsätter du en sund marknad, där varje producent får ta sina egna intäkter och kostnader.

Eftersom vindkraft är så nyckfull skulle den ha svårt att få kontrakt på leveranser, vilket skulle göra att mycket få skulle byggas.

Vår el politik av den rödgröna regeringen bygger på fantasier och fullständig idioti.

När skall de inse att vindkraften inte behövs?

Att den den dessutom vill ställa om till mer förnybart bevisar bara hur inkompetent denna regering är!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar