måndag 11 januari 2016

Invandringen i siffror 2015


Förra året tog Sverige emot 163 000 asylsökande - nästan dubbelt så många som år 1992, då krigen på Balkan rasade. Det visar Migrationsverkets slutliga statistik över 2015.Anders Danielsson:
”Det har varit en mycket tuff höst där vår förmåga att lösa uppgiften har satts på prov till det yttersta. Vi klarade detta tack vare storartade insatser av våra medarbetare.

Redan i början av året kom många asylsökande till Sverige – mellan 4 000 och 5 000 varje månad, visar siffrorna från Migrationsverket.
Under sensommaren startade en ökning – från 6 619 i juni till sex gånger så många i oktober: 39 196.

Stegvis ökning
Afghaner, irakier och syrier var de tre vanligaste nationaliteterna bland de asylsökande 2015.

Migrationsverket:
”Ökningen av antalet asylsökande 2015 skedde stegvis. Först började allt fler syrier söka asyl här och i oktober tog Sverige emot nästan 13 000 syrier. De var den största gruppen under hela året, totalt drygt 51 000. Mot slutet av sommaren märktes en tydlig ökning av antalet asylsökande irakier. Senare sökte också alltfler afghaner asyl i Sverige - i november nästan 14 700.”

Ensamkommande barn
Under 2015 kom fler ensamkommande asylsökande barn till Sverige än året innan. De ökade från 7 049 till 35 369. Samtidigt ökade deras andel av alla asylsökande - från en tiondel till en femtedel.

Av de ensamkommande barnen var 66 procent afghaner.
Migrationsverket:
”I årets första prognos uppskattade Migrationsverket att Sverige skulle ta emot 7 800 ensamkommande barn 2015. Att det i stället kom cirka 35 400 innebar en stor utmaning för alla landets kommuner.”

181 890 i systemen
Migrationsverket hade vid årsskiftet 181 890 inskrivna i sitt mottagningssystem, varav 101 100 i verkets asylboenden.

Anders Danielsson:
”Väntetiderna för de sökande ökade successivt under 2015. Under 2016 kommer vi att lägga mycket kraft på att minska dem. En annan utmaning blir att anpassa vår verksamhet till den tillfälliga lagstiftning som regeringen har aviserat”.

Under det gångna året fick sammanlagt fick 109 235 personer uppehållstillstånd av olika skäl, till exempel studier, familjeanknytning, skydd och arbete. Det var ungefär lika många som 2014. Många av tillstånden var tidsbegränsade, till exempel arbetstillstånd för tillfälliga anställningar och tillstånd på grund av en nyetablerad relation.
 

Att förenas med familjemedlemmar var som tidigare år det vanligast skälet för uppehållstillstånd.
Drygt 43 400 anhöriga fick under 2015 uppehållstillstånd, ungefär lika många som året innan. De största grupperna kom från Syrien, Indien och Irak.

Totalt beviljades nästan 35 000 asylsökande permanenta uppehållstillstånd i Sverige under 2015 - här ingår  inte årets knappt 1 900 kvotflyktingar.

Det är ungefär lika många som året innan. Det stora flertalet av asylansökningarna som lämnades in 2015 har dock ännu inte hunnit titta på.
De största grupperna 2015 kom från Syrien, Eritrea eller var statslösa.

Arbetskraft från Asien
Arbetskraftsinvandringen 2015 ökade något jämfört med året innan, från knappt 15 800 beviljade tillstånd till nästan 17 000.
De största grupperna arbetstagare kom från Thailand, Indien och Kina. De vanligaste kategorierna var bärplockare, IT-specialister, civilingenjörer och restaurangpersonal.

Ungefär lika många studenter fick uppehållstillstånd 2015 som året innan. Under 2015 handlade det om 9 410 personer. De största grupperna kom från Kina, Indien och USA.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar