torsdag 7 januari 2016

Igår levererade vindkraften en trettiofemtedel av sin kapacitet!


Vindkraften levererade igår en stund 1 023 MW, eller 4.28% av Sveriges totala elförbrukning om 23 900 MW.
Den utbyggda vindkraften har en kapacitet på 35 000 MW.
Sverige exporterade 593 MW och kärnkraften producerade 8 247 MW.

Drar man bort exporten från kärnkraften behövs alltså 7 654 MW från den kärnkraft som Miljöpartiet och regeringen ordnat nedstängning av genom straffskatter och en omlagd energipolitik utan den långsiktiga samstämmighet över blockgränserna, som behövs för Sveriges energiförsörjning.

Nära hälften av Sveriges baskraft kommer från kärnkraft som kan producera kontinuerligt.
Vind och sol kan bara producera när det blåser och solen lyser.
Med de nya miljökraven från regeringen på vattenkraften kommer den istället att minska med ca 10%.
Intermittenta kraftslag som sol och vind kan endast spara energi i form av fyllnadsgrad i vattenmagasinen i våra älvar för att användas när priset är rätt eller när det behövs. Så, visst har både vind och sol existensberättigande, men de kan inte idag ersätta baskraften.
För att sol skall bli lönsam behövs ett genombrott i teknologin.
Ett av de stora
problemen är att lagra el och idag finns ingen teknik som är framtagen och där är vi förmodligen om något eller några decennier.

Dagens vindkraft har byggts ut sedan ca år 2000 och är nu upp till femton år gammal. Livslängden på ett kraftverk är runt 20 år, därefter kommer vi behöva börja byta ut vindkraftverken och tillväxten börjar avstanna.

Ett annat problem man talar tyst om är att när det både blåseroch är mycket sol är det ett negativt elpris. De får alltså betala för att bli av med elen till intilliggande länder. En situation vi borde undvika.


Trots att subventionerna för vindkraften har ökat sedan årsskiftet är det idag inget verk som går med vinst. Bara några dagar innan nyår framfördes nya krav från vindkraftsproducenterna att man behöver ännu mer subventioner.

Om vi klarar av att fortsätta bygga ut vindkraften lika mycket som de senaste 15 årens takt, så har vi byggt ikapp kärnkraftsbehovet en normalkall svensk vinterdag om 117 år.

Verkligheten
Det verkar som om den rödgröna regeringen är precis som de tre berömda aporna:
de vill inte se, höra eller ens tala om att Sverige inte klarar en vinter utan kärnkraft.

Med ”omställning till förnybar energi” som den rödgröna regeringen tänker genomföra kommer Sverige att rusa rakt in i väggen. Regeringens agerande är en väg mot en helt frivilligt ordnad energikris.

Beslutet är helt och hållet regeringens och ingen annan kan klandras för detta. Någon gång efter 2020 kommer verkligheten ikapp, men då kommer det redan vara för sent, då det tar 10-20 år att ordna riktig energiförsörjning.

Alternativet är att vi importerar kolkraft från Danmark, Tyskland och Polen, men det är högst tveksamt att inte de själva behöver den kraften just nu.

Svensk kärnkraft är dock åldrande och behöver bytas ut, inte läggas ner.

Det är inte svårt att se vem som ligger bakom denna politik – Miljöpartiet.

Återigen, den av Miljöpartiet hyllade vindkraften klarar bara av att ge Sverige 4.28% av sin elkraft en vanlig vinterdag.

Ett fint och trevligt litet miljövänligt tillskott, men inget som kan hålla ett land under armarna. Då
var det ändå heldag igår och inte en arbetsdag.
Det är verkligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar