söndag 24 januari 2016

Gotland – en ö för alla smaker - vindkraften blir en ny

Vindkrafts ön
Solskens ön - Östersjöns pärla, rosornas och ruinernas ö är bara några av alla kärleksfulla epitet som tillskrivs Gotland. Att försöka sammanfatta Gotland med några få ord är svårt. Kontrasterna är många och man kan utan problem hitta just precis det man själv söker. Detta vackra epitet finns beskrivet i turistbroschyrer.
Men från 2018 kommer allt vändas upp och ner för gotlänningarna och turisterna.
De redan befintliga 133 vindkraftverken kommer att utökas med ytterligare 400!


Tidigare hade Gotland gott om vindkraftverk. Med utbyggnaden kommer Gotland att få Europas största vindkraftspark. Vindkraften blir vackert intill ”Hoborgsgubben” och ”raukarna”. De blir också som en ny ”vingmur” runt Visby.
Efter utbyggnaden får man dessutom en trevlig ny attraktion att guida turisterna.
Man får nog skriva om turistbroschyrerna.


Svenska Kraftnät bygger ut
Det är Svenska Kraftnät som
skall bygga en kabel som ska möjliggöra en rejäl vindkraftsexpansion på Gotland. Uppemot 400 nya vindkraftverk planeras, som ska ge en effekt på runt 1 000 megawatt. Kabeln beräknas tas i drift 2018.

Mark- och miljödomstolen har gett grönt ljus för
denna nya stora elkabeln mellan Gotland och Oskarshamn på fastlandet.
Finansieringen av kabeln sker via ökade kostnader för landets samtliga elkonsumenter. 40 Miljarder kronor i extrautgifter skall slås ut för att finansiera vindkraftparke
n på Gotland och ut i den svenska naturen.

Gotland blir ointagligt - försvaret kan spara stora pengar
Med utbyggnaden
behöver inte längre försvaret begära pengar för att försvara Gotland. Ön blir omöjlig att inta och dessutom obeboelig när vindkraften byggts ut likt en ringmur runt Gotland!

Försvaret kan sedan begära att få installera ett skyttevärn i varje torn. Då har inte vindkraftverken byggts helt i onödan i alla fall .

Vindkraften kommer dessutom att förvilla fientliga jaktplan. Försvarsmakten anser att JAS påverkas av vindkraften på fastlandet. Mitt förslag är att vi bygger ut med vi ytterligare 20.000 på fastlandet för Sveriges försvar?

Lönsamheten
för detta gigantiska projekt garanteras av den rödgröna regeringen som frikostigt bryter upp Svenska medborgares armar mot ryggen. Samtliga Svenska elkonsumenter måste följa 10% av "folkviljan" det är detta system som skall skyddas
= "Miljö" "
Ingen demokrati"

En sista fråga till politikerna:
När det är vindstilla och väldigt kallt – var tar ni elen ifrån?
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar