torsdag 14 januari 2016

Förnybart är framtiden - Sverige på väg mot elransonering!

Sverige på väg mot elransonering eller……..

De senaste dagarna har vinterkylan tagit stora delar av Sverige i sitt grepp. Elförbrukningen har rakat i höjden. När det var som kallast så låg Sverige ungefär 1 000 megawatt under rekordet i effektbehov på 27 000 megawatt, enligt Svenska kraftnät.

Enligt Svenska Dagbladet offlineartikel den 14 januari var det nära att effektreserven skulle sättas in. Uppstart av oljeeldade kraftverk och ned stängningar av Stora Ensos och Holmens bruk el slukande pappersmaskiner.

Importen till södra Sverige ligger i princip på max. Om det blir kallare i södra Sverige är räddningen med helgen och nedstängning av många arbetsplatser.Sverige bruttoimporterar nu 2 609 MW eller drygt två kärnkraftsreaktorer enligt Kontrollrummet.

Om Sveriges elförbrukning stiger ännu mer är max importen 2800 MW, finns inte mer el att importera.
Om den rödgröna regeringen gör verklighet av ”omställning till förnybart” och med den genomförda straffbeskattningen och nedläggning av kärnkraften kommer Sverige att få elransonering.


I SvD:s artikel framgår att 2018 - 2020 kommer fyra av landets tio kärnkraftsreaktorer läggas ner och Vattenfall har varnart för att man kan komma lägga ner de kvarvarande sex också. Kärnkraften ger i skrivande stund 7 008 MW och någon sådan importkapacitet existerar inte idag och finns inte ens planerad, samt tar många år att bygga. Kärnkraften svarar idag för ca 45% av Sveriges elförsörjning.

I fjol beslutade Vattenfall att stänga två reaktorer i Ringhals i förtid och huvudägaren Eon att stänga två reaktorer i Oskarshamn.


Det genomsnittliga elpriset förra året var det lägsta sedan år 2000.
Den rödgröna regeringen har på alla sätt försvårat driften för ägarna till kärnkraftverk med ökade säkerhetskrav och höjda straffskatter. Den ekonomiska kalkylen för svensk kärnkraft ser allt annat än livsduglig ut.

Avvecklingen av kärnkraften Energiminister Ibrahim Baylan (S) välkomnar Vattenfalls beslut att stänga Ringhals 1 och 2 i förtid. Vi har en åldrande kärnkraft i Sverige, konstaterar han.

Per Bolund (MP) menar att kärnkraften har spelat ut sin roll.
Det bekräftar bilden att kärnkraft inte är den energikälla som har framtiden för sig. Det som kommer nu både i Sverige och utomlands är förnybar energi. Det här var ett ganska väntat besked.

Miljöpartiet har satt 2030 som slutdatum för kärnkraften, men partiets talesperson Lise Nordin verkar måttligt oroad inför utsikten att kärnkraftens hädanfärd kan gå långt snabbare än så.

Efter kärnkraftsägarnas protester av straffskatterna kommenterar Nordin nonchalant:

"Det är inte så förvånande att kärnkraftsägarna vill betala så lite skatt som möjligt".


Den centrala frågan är dock hur Sverige – och främst svensk basindustri – skall klara sig utan kärnkraftselen.
Med ett så stort produktionsbortfall som nedlagda kärnkraftverk innebär kan dagens låga elpriser snart vara historia.
Om man skall ersätta kärnkraftselen i hast lär det bli med avsevärt mindre miljövänliga alternativ som kol och naturgas. Klockan är redan fem över tolv för dessa satsningar.

Stefan Löfven har framställt sig som en "industrins man", som med sin fackliga bakgrund förstår industrins villkor. Visa det och det är mycket bråttom om vi inte skall få elransonering när kärnkraften försvinner.


Frågan är om vi är villiga att betala priset i form av förstörd natur som orsakar miljöskador av utbyggd vindkraft?

Men vad gör vi inte för att vara "gröna"

Jovisst så skall man vara rädd om vår natur, men varför skall det bara gälla våra älvar? Har man glömt det svenska landskapet??

Varför ska en oändlig miljövänlig och resursskapande vara som elkraft i Norge och Sverige minskas på bekostnad av en ökning av miljöbelastande och ändliga resurser?

Det är den fråga jag och många med mig vill att den rödgröna regeringen ska svara på.

En vacker dag kommer också verkligheten ikapp Miljötalibanerna och de inser att väderkvarnarna inte var den lösningen de behövde.

De har straffbeskattat svensk kärnkraft i kombination med stora subventioner till konkurrerade system bör svara på en fråga i analogi med dagens svenska energipolitik.

Vill ni vara fattiga och sjuka, eller rika och friska?

Ny kärnkraftsteknologi
Om billiga bridreaktorer med passiv säkerhet tillåts och inte straffbeskattas samt dagens slutförvar ändras till ett utbyggt mellanlager med bränslefabrik under Östersjön så kan landet hela behov av elkraft, drivmedel, cement, konstgödsel och råvaror till plastindustrin, tillverkas av restenergin i avfallet.

Samtidigt förkortas slutförvaret till 300år.
Den växande bidragsindustrin vill inte detta, inte heller klimathotsindustrin eller de som suktar efter ständigt höjda energiskatter trots att elanvändning är den mest resursskapande och minst miljöbelastande konsumtion en svensk eller norrman kan göra.

Ska särintressen få styra Sverige mot armod, miljöbelastning och nöd?

Det blir allt svårare för er "förnybar" förespråkare att motivera en omställning när följden blir en klart sämre livskvalité för alla.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar