fredag 22 januari 2016

P1 Studio Ett - är ute och svamlar igen – finns inget samband mellan nedkylning och förkylning


Nästan varje vinter brukar svenska MSM-medier rapportera om att det saknas ett vetenskapligt samband mellan förkylning och nedkylning.

Folk i allmänhet har den uppfattningen att nedkylning kan leda till infektioner. Erfarenheten finns till och med i själva ordet ”förkylning” som syftar på nedkylning.

I onsdags på P1 Studio Ett försökte journalisten Li Hellström slå fast att kopplingen mellan förkylning och nedkylning är en myt.
P1 intervjuade Anna Nergårdh som är chefsläkare vid Stockholms Läns Landsting. Enligt Nergårdh saknas ett vetenskapligt samband mellan förkylning och nedkylning. Det är det medicinska/politiskt korrekta uttalandet för en läkare i Sverige.
P1-journalisten var sedan snabb med att dra slutsatsen att kopplingen är en myt trots att läkaren bokstavligen inte säger att det är en myt.

Varför så viktigt att avfärda kopplingen mellan nedkylning och förkylning i Sverige?

Man kan fråga sig varför det är så viktigt för public service att varje år avfärda folklig erfarenhet som visar på ett tydligt samband mellan nedkylning och förkylning?

Vem tjänar på att vi inte klär på oss ordentligt på vintrarna? Det finns naturligtvis inget som tyder på att det handlar om en läkemedelsindustri som vill säkra sin vintermarknad för symptomhämmande preparat mot feber, huvudvärk, svullna svalg och näsor.
I intervjun medger Anna Nergårdh att det är helt klart att vintern är en infektionssäsong. Hon menar att man ska vara noga med handtvätt och tillägger att sociala fysiska kontakter är en faktor som kan utlösa förkylningar och influensor.

Intervjuns inriktning blir istället en diskussion om köldskador och att man bör ha mössa för att inte förlora för mycket värme ur kroppen.

Tidningen Må Bra reder ut sakfrågan en aning i artikeln ”Blir barnen sjuka av kyla? Experten förklarar” från 2013:
”Du kan promenera runt i veckor med vått hår och våta sockor utan att bli sjuk. Så länge du gör det i ensamhet på Svalbard, säger den norska läkaren Brynjulf Barexstein, till tidningen KK.
Det är alltså inte kylan som gör oss sjuka, det krävs en smitta för att trilla dit.”
Problemet är att de flesta av oss ständigt är utsatta för förkylningsvirus. Det betyder att en nedkylning, som anses sänka immunförsvarets förmåga att bekämpa virus, ökar risken för att ett av de virus vi exponerats för får fäste och utvecklar en infektion i kroppen. Om detta kan du läsa i artikeln i Må Bra.

Vetenskapliga studier visar på ett samband mellan nedkylning och infektionsrisk – men man får inte tro på det i Sverige

Illustrerad Vetenskap är inne på samma linje i en artikel:
”Virus stöter vi hela tiden på i vår miljö, men det är långt ifrån varje gång vi blir sjuka. Det blir vi bara, när vårt immunförsvar av någon anledning sviktar. Inga undersökningar har dock kunnat påvisa något direkt samband mellan kyla och ökad mottaglighet för infektioner. Det innebär dock inte att folktron är helt felaktig. När det blir kallt, kyls nässlemhinnan ned av inandningsluften, och det kan kanske försvaga försvaret mot virusangrepp. Enligt en ny hypotes kan detta tänkas få en ”dold” virusinfektion, som ännu inte gett några symptom, att blossa upp och bli märkbar.”
BBC skriver i artikeln ”Mothers ‘were right’ over colds” att mammor som skyddar sina barn från kyla haft rätt hela tiden. Uppgifterna kommer från en vetenskaplig studie utförd vid Common Cold Centre, Cardiff University. Undersökningen visar att nedkylda fötter väsentligt ökar risken för förkylning och snuva.
"Forskarna säger att de har för första gången beviset på att det verkligen finns ett samband mellan kyla och förkylning.
Man testade 180 frivilliga och frågade hälften av dem om de kunde hålla sina nakna fötter i iskallt vatten i 20 minuter.
De fann
att 24 utvecklade en förkylning inom fem dagar.
I studien visade det sig att man nu för första gången vetenskapligt kunde bevisa en koppling mellan nedkylning och virusinfektion".

En studie från 2007 visar att risken ökar att bli både sjuk och dö i lunginfektioner om man utsätter sig för nedkylning. Ju längre du utsätter dig för kyla desto större blir riskerna.
"Exponering för lång kyla har ofta förknippats med ökad förekomst av svår grad av luftvägsinfektion. Tillgängliga data tyder på när man exponeras för kyla, antingen genom exponering för låga omgivningstemperaturer eller under inducerad hypotermi, ökar risken för att utveckla övre och nedre luftvägsinfektioner och att dö av dem; Dessutom gäller att ju längre exponeringstiden är större är risken för infektion. "
Exposure to cold and respiratory tract infections

P1 Studio Ett - svammel

Felet som journalisten Li Hellström på P1 gör är att endast gå till en svensk expert och sedan nöja sig med svaret. En svensk expert kommer dock alltid att anpassa sig efter en svenskt godkänd uppfattning. Om Hellström hade undersökt ämnet nedkylning och förkylning lite mer seriöst hade hon funnit att det finns studier som visar på ett samband.

Vill du inte bli förkyld – håll dina fötter varma!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar