lördag 2 januari 2016

Sverige största nettobetalare till EU


Sverige och varje svensk har under flera år varit EU:s största nettobetalare efter att alla stöd tillbaka till Sverige räknats av.
Omräknat från Euro motsvarande det 1 880 kronor, per person som varje svensk under 2012 betalar till EU.
Sverige är därmed största nettobetalarna till EU, följt av Danmark och Tyskland.

Detta visar en sammanställning från den tyska myndigheten för politisk bildning.
Nettobetalare är de som betalar in mer i EU-avgift än de får tillbaka i form av olika EU-stöd och subventioner.

De största nettomottagarna när EU-budgeten fördelades var balterna och portugiserna som i genomsnitt fick 509 euro, motsvarande 4 700 kronor, per person under 2012.

Beräkningen tar dock inte med andra faktorer. Hur mycket ett land tjänar eller förlorar på EU:s fria rörlighet eller den inre marknaden.

I EU-fördraget står att ”unionen särskilt ska sträva efter att minska skillnaderna mellan de olika regionernas utvecklingsnivåer och eftersläpningen i de minst gynnade regionerna”.

En stilla undran är när skall EU införa detta. Att Sverige år efter år är EU:s största nettobetalare är i längden ohållbart!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar