fredag 8 januari 2016

Politiskt utspel och propaganda om utsläppsrätter från den rödgröna regeringen! TT ställer upp i givakt!


I en artikel i DN om EU:s utsläppsmål med minst 40 procents minskning till år 2030, ser ut att nås i förtid. Ambitionen bör därför höjas, enligt S- och MP-politikerna. Bland annat vill man ändra systemet med fri tilldelning av utsläppsrätter.
”I dagsläget finns det för många undantag i regelverket, vilket leder till att många företag skipper betala för sina utsläpp eller rentav kan tjäna pengar utan att göra miljömässiga effektiviseringar”, skriver de fyra artikelförfattarna.
Åsa Romson: ”Stryp tillgången på utsläppsrätter”


En samling personer som lägger utopiska förslag som får adrenalinet att svalla på de flesta. Omsorgen om miljön och företagen är bara rekvisita i sammanhanget och har ingen praktisk betydelse för dem. Dessa genomskinliga förslag är främst ägnade att ytterligare öka bördan på vårt skattetyngda folk.

I slutet av september på EU parlamentet hade jag möjlighet att lyssna på ett föredrag av Peter Eriksson. Hans föredrag handlade utbyggnad av stamnätet i Europa och utsläppsrätter.
Jag ställde flera besvärliga frågor till Peter. Jag frågade om folk hade råd att betala de höga elpriserna om förslagen genomförs.
Tysklands största välgörenhetsorganisation VdK kritiserar Energiewerde med el fattigdomen hårt då 600 000 hushåll /år nu får strömmen avstängd på grund av obetalda elräkningar och många dör av köld. Fick inget svar!


Verkligheten som de inte vill tala om för svenska folket
Sommaren 2013 låg priserna på utsläppsrätter runt 5 Euro/ton.
I april behandlade EU parlamentet en motion från den gröna gruppen om att drastiskt skära ned antalet utsläppsrätter för att därmed tvinga fram en höjning av priset.
Motionens mål var att utsläppsrätterna ska göra sitt jobb och göra förnybart lönsammare. De gröna ville nu att det skulle kosta runt 30 Euro/ton.
Det vill säga en höjning med hela 600 % .
EU parlamentarikerna röstade ned motionen. Det räcker att galenskapen finns
i den gröna gruppen.

40 meriterade forskare under ledning av Dr Patrick Moore, före detta chef för Greenpeace, gick igenom klimatläget. Följande kunde konstateras:

1. Det finns inga bevis för att koldioxid ligger bakom den måttliga uppvärmning som skett sedan lilla istiden på 1700-talet. Mänskliga utsläpp var försumbara till cirka 1950.
2. Det har inte skett någon märkbar global uppvärmning de senaste 20 åren trots att koldioxidhalten i atmosfären ökat något.
3. Det har inte skett någon märkbar försurning av världshaven.
4. Det har inte varit någon accelererad ökning av oceanernas vattennivå.
5. Solen tycks påverka vårt klimat mest. Det är bättre samband mellan antalet solfläckar och jordens temperatur än mellan koldioxidhalt i atmosfären och jordens temperatur.
6. Det har inte skett någon ökning av extrema väderhändelser.Den rödgröna regeringens förslag ”förnybar energi” innebär:
Svenska kraftnät redovisar en mer investering för kabelnät för vindenergi med 40 miljarder kronor som finansieras via landets samtliga elenergiabonnenter.

Vindenergisubventionen kostar abonnenterna 200 kr / 1000Kwh = Ca 5000kr/ år och hushåll. 40 Miljarder i ”vind”kabelkostnader är inte inkluderade.

Att "vindenergin" den s.k "gröna" satsningen inte går att genomföra utan politiska subventioner och pålagor för att den skall bli lönsam.

Idag beräknas nära hälften av landets småhus, 997 000 stycken ,av 1,94 miljon är utrustade med någon typ av värmepump som pumpar in ca 12 TWh ren, grön icke subventionerad och förnybar värme ifrån luft berg vatten och jord.

Dessutom tillförs Ca 6 TWh via värme pumpad energi till landets fjärrvärmesystem.

Vindkraften tillför i detta energisammanhang med sin grova politiska felsatsningar en ”löjeväckande produktionsnivå” med ca 10 TWh...
Minskad efterfrågan på "grön energi"
Efterfrågan på grön energi har minskat stort det senaste året och orsakerna är flera.
De energiföretag som har sin bas i vind och sol har urusla börsresultat och elpriset är alldeles för högt.
Vindkraften har presterat alltför dåligt i förhållande till det politiskt utlovade utfallet och klarar sig inte utan stora subventioner.

Gasutvinningen har utökats markant av USA och Ryssland.
Mellan 2005 till 2014 föll gaspriserna för industrin i USA med 66 % .
Samtidigt så ökades de Europeiska gaspriserna med 35 %.
Även gastillgångarna har ökat och beräknas nu att räcka i över 100 år.

Detta har inneburit att kolanvändningen nu stiger.
Irland med en fördubblad kolkonsumtion
Portugal ökade kolkonsumtionen med 38 %
Spanien och GB ökade sin kolkonsumtionen med 28%
Frankrike ökade sin kolkonsumtionen med 16 %.

Eftersom EU går allt sämre ekonomiskt i förhållande till omvärlden så ökar och förbränns alltmer kol inom EU, för de länder som inte har kärnkraft till elproduktion.

Tysklands elkonsumenter har nu de allra högsta elräkningarna i EU 0,3 Euro, vilket innebär 200 % högre elpris mot  Frankrikes elkonsumenter som betalar hälften beroende på billig kärnkraftsel med 0,15 Euro/KWh.

Slutsatserna om klimatet stämmer illa med de politiska katastroflarmen som presenterades på klimatspektaklet som 40.000 politiker och andra ”förståsigpåare” kom till i Paris.
Att de inte tror på sitt eget budskap visas tydligt, då de flesta tagit flyget till mötet. Inte många har cyklat, gått eller åkt tåg, något som de vill att vi vanliga dödliga skall göra.


Hela tiden har självutnämnda experter som Rockström, flitigt inbjuden till TV-soffor, i radiokommentarer mm hävdat att vetenskapen är entydig.
Någon vetenskaplig debatt i ämnet ”mänsklig påverkan på klimatet” har man nogsamt undvikit.
Självklart beror detta på att deras argument inte tål en vetenskaplig granskning. Det mesta som de kommer med kan ifrågasättas.
De 40 forskarna i Paris är inte ensamma.

I USA nagelfar Dr Singer och hans forskarkollegor IPCCs resultat delvis utifrån IPCCs egna forskarrapporter.

Härmed visas än en gång att politiskt hyckleri kan ta sig oanade proportioner, och att man använder sig av okunniga människors rädsla för katastrofscenarier som påtryckningsmedel.
När politiker, som är okunniga om grundläggande naturvetenskap, får fritt spelrum att hantera jordens temperatur som vore det en auktion, där det gäller att bjuda under varandra så mycket som möjligt, har det gått för långt.

Framtidens dom över spektaklet i Paris kommer att bli hård.
Hur kunde det komma sig att en bred allmänhet och forskarvärld låtit detta ske?Vad vi behöver är en elmarknad som fungerar och energi som vi har råd med.
Utsläppsrätter är bara ett slags avlatsbrev. Handel med avlatsbrev blev startskottet för reformationen.

Förslaget om utsläppsrätter kan bli startskottet för att de gröna precis som i Australien slängs ut från all politisk makt.
Deras politik har ingen förankring i verkligheten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar