måndag 18 januari 2016

Enskilda ska kunna lämna motioner - förslag från DemokratiutredningenUtredningen föreslår att det skall vara möjligt för alla att lämna motioner till riksdagen, kommuner och landsting.
Det är ett av förslagen från Demokratiutredningen som presenterar sitt slutbetänkande den 18 januari 2016.


Tanken är att motionen ska kunna läggas upp på en central webbplats. Får den stöd av en procent av de röstberättigade ska den behandlas på samma sätt som förslagen från de folkvalda.

Makten har förflyttats
I en debattartikel på Dagens Nyheter beskriver utredarna Olle Wästberg och Daniel Lindvall hur mycket av politikutvecklingen har flyttat från folkrörelse och partier till intresseorganisationer, tankesmedjor och PR-byråer.
 

Utredarna:
”Risken är att enskilda får sämre möjligheter att delta eller bli representerade i politiken och att påverkan i högre grad blir en fråga om resurser.”


I utredningen framgår det att ett annat skäl för fler möjligheter till direktpåverkan mellan valen är att Sverige, jämfört med andra demokratier, har ovanligt långt mellan val.

Utredarna:
”Enligt en SOM-undersökning tycker sig endast 15 procent av medborgarna kunna påverka beslut på nationell nivå mellan valen. Samtidigt har de politiska partiernas försvagats, förlorat cirka en miljon medlemmar sedan 1980-talet och blivit mer av eliter.”

Skulle vara intressant att komplettera detta med en undersökning rörande hur många som inbillar sig att de kan påverka nationella beslut i samband med val, dvs hur många som faktiskt fortfarande lever i tron att vi har demokrati annat än på papperet i Sverige.

Om det aktuella förslaget för ökat medborgarinflytande går igenom så kan man lugnt utgå ifrån att det kommer att vara precis så urvattnat som politikeradeln önskar. Inget får nämligen stå i vägen för makten i riket.
Synd att utredarna missade Schweiz med sina folkomröstningar. Folkomröstningar ät till för att lyssna av folkets synpunkter på viktiga frågor. Makteliten som oftast aldrig satt sin fot i ett vanligt arbete har ingen aning om folkets synpunkter.
Folkomröstningar hade Sverige behövt det är verklig demokrati!

Kritik mot förslaget

I en intervju i Ekot ifrågasätts hur en enskild person ska kunna lyckas samla en procent av alla röstberättigade för en viss fråga.

Olle Wästberg:
”Visst kan det vara så att intresseorganisationerna använder sig av det här men samtidigt innebär det här en motvikt till intresseorganisationer och till organiserade intressen genom att enskilda kan lägga en motion och söka stöd för det och man själv kan gå in och se om det finns något intressant att skriva under”.

Kritik mot dagens partistöd
Utredningen vill också att partistödet ska ses över, så att pengarna verkligen används på ett sätt som bidrar till lokal representation och aktivitet.

Centralisering av den svenska politiken
Politiken har centraliserats och den verkliga makten finns på några få händer.
Det märks bland annat genom att det kommunala partistödet och ledamotsstödet i riksdagen i hög grad slussas till de centrala partiorganisationerna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar