onsdag 20 januari 2016

Ny bättre glödlampa – tack vare LED-lampan

Utan ljus ser vi ingenting

Bildresultat för glödlampa bild

Glödlampor är s
edan några år tillbaka förbjudna för hembelysning eftersom de är stora energiförbrukare och bara omvandlar omkring tre procent av elektriciteten till ljus.

Resten går bort som värmestrålning.
EU har som en åtgärd antagit det s k Ekodesigndirektivet som förbjuder de mest ineffektiva produkterna på marknaden där det finns ersättare.

Själva direktivet är ett ramdirektiv om har implementerats i Sverige i en ekodesignlag. Sedan följer de produktspecifika kraven i ett antal EU-förordningar. Förordningarna är mycket komplext skrivna och det behövs experter för att kunna omsätta förordningarnas formler i konkreta och förståeliga termer. Förordningarna ställer inte bara energikrav utan också informations- och kvalitetskrav på produkterna för att de ska kunna säljas. Kraven ingår i
CE märkningen och det sker en stegvis utfasning av ineffektiva produkter.”

Att EU förbjöd glödlampan var en typisk politisk trångsynt lösning. Om man överhuvud skulle lägga sig i detta skulle man ha specificerat ett minimalt värde för ljusutbytet och inte vilken teknik som skall användas.

Vad jag menar är att politiker inte ska detaljstyra. Man förbjöd glödlamporna för att de var för effektkrävande utan att ins
åg att det kanske går att konstruera dem så de blir effektivare.
I stället tvingades användarna att köpa hälsovådliga lågenergilampor
(kvicksilver).

Att glödlampor har dålig livslängd beror på att de är gjorda att inte hålla för länge. Phoebus kartellen innebar att de stora lamptillverkarna på 1920-talet kom överens
om att lamporna skulle hålla max 1000 timmar. Inom loppet av två år minskade livslängden från 2500 till 1500 timmar.
Det var produktutveckling det...

Andra generationens glödlampor
Forskare vid Massachusetts Institute of Technology i USA har nu utvecklat en ny teknik som gör att en glödlampa kan få en verkningsgrad upp till 40 procent.
Detta kan nu jämföras med LED-belysningens verkningsgrad på 5 till 15 procent, skriver MIT i ett pressmeddelande.
Dessutom ger en glödlampa ett ljus som av många uppfattas som behagligare och varmare än vad alternativen erbjuder.
I den nya lampan omges glödtråden av en kristallstruktur som släpper igenom synligt ljus men absorberar värmestrålningen från glödtråden i form av osynligt infrarött ljus som reflekteras tillbaka till glödtråden där den absorberas och återutsänds som synligt ljus som kristallstrukturen alltså släpper igenom.
I teorin kan verkningsgraden bli upp till 40 procent men i den prototyp som forskarna byggt ligger den på 6,6 procent vilket redan det är en dubblering av traditionella glödlampors effektivitet och den samma som vissa typer av LED-lampor har.
Vid sidan av att använda den nya tekniken för vanlig belysning kan den även förbättra verkningsgraden vid energiproduktion där värmen från exempelvis solen får ett ämne att glöda och sända ut ljus som omvandlas till el i en solcell.
Men forskarna vill ännu inte spekulera så mycket om någon praktisk användning utan säger att det viktigaste resultatet av forskningen är utvecklingen av en metod för att styra och kontrollera värmestrålning

Verkningsgrad
Beräknas i % hur effektivt en belysningskälla omvandlar energi till synligt ljus.
En vanlig glödlampa med effekten 60 watt avger synligt ljus med en effekt av cirka
3 watt - resten avges som värme. Verkningsgraden blir då 5%.
En LEDlampa av senaste modell har ett ljusutbyte om ca 75% av inmatad effekt, verkningsgraden blir då 75%.
En LED som avger synligt ljus med en effekt av cirka 3 watt, drar alltså 4 watt d.v.s. 7% av vad en glödlampa förbrukar för samma ljus.

Lite verkliga siffror

Ljuskälla Lumen per watt
• Glödlampa ~ 8-10 lm/W
• Halogen ~ 20 lm/W
• Lysrör ~ 50-100 lm/W
• LED ~ 100 lm/W
• HID (Xenon) ~ 160 lm/W
LED tål släck/tänd med korta intervaller resten är det mer eller mindre bra på den fronten, speciellt HID


Blev verkligen resultatet så bra?
Glödlamporna byttes ut mot lysrörslampor med kvicksilver som hade dålig livslängd och som måste hanteras med skyddsutrustning när de punkteras.
LED-lamporna börjar nu bli med acceptabel ljusstyrka men när glödlamporna försvann hittade man inga som motsvarade en gammaldags hederlig 100-wattare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar