lördag 9 januari 2016

Nya passregler


Regeringen har beslutat om en rad åtgärder för att motverka missbruk av svenska pass. I en propositionen som nu lämnats till riksdagen föreslås att lagändringarna ska träda redan om tre månader.


År 2013 anmäldes 177 000 svenska pass som tappade eller försvunna. Allt för många pass är försvunna, stulna eller borttappade trots att de är giltiga.

De här lagförändringarna är viktiga steg på vägen för att minska missbruket av svenska pass och risken att giltiga pass hamnar i fel händer, säger inrikesminister Anders Ygeman .

Propositionen som överlämnas till riksdagen innehåller bland annat följande förslag:

att svenska medborgare som huvudregel ska kunna beviljas högst tre vanliga pass under en femårsperiod.

att det vanliga passet som huvudregel ska återkallas och spärras när ett provisoriskt pass utfärdas för passinnehavaren

att giltighetstiden för vanligt pass till barn under tolv år ska sänkas till tre år.

Det var på tiden att en ändring kom tillstånd. Man borde varit skarpare i lagstiftningen.

Pass är idag hårdvaluta och vad jag inte förstår är varför de stulna passen inte registreras och spärras så de inte kan användas, utan stora risker för att åka fast, om de används av annan än den riktige passägare.
Dessutom kan man ju göra en liten asterix på/i de pass som ersätter ett förkommet så eventuell kontroll görs noggrannare.
Vill man se vilka som förlorat sina pass så har i varje fall min lokala tidning en spalt som heter Kungörelser/meddelande. Här finns ganska ofta uppgifter om förlorade pass, oftast glömda, borttappade eller förlorade på okänt sätt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar