torsdag 28 januari 2016

Mer pengar till ”friskvård"


Regeringen har beslutat om en kraftig ökning av projektbidragen till friluftsorganisationer 2016.
Det innebär att fler organisationer än tidigare får dela på mer pengar för att få fler personer att komma ut i naturen, ägna sig åt fysiska aktiviteter och vara med i sociala sammanhang.

Att vistas i naturen är bra för oss. Det slås fast i rapport efter rapport.

Medicinska belägg finns att:

Naturvistelse är bra mot flera sjukdomar
Barn som vistas i naturen utvecklar större empati
Naturupplevelser kan leda till ökat medkännande

I år ökar chansen att fler personer i Sverige ska få ta del av dessa fördelar.
Det delas nämligen ut mer pengar till fler organisationer. Det är sammanlagt 47,8 miljoner kronor som under 2016 ges i statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer och det är en ökning jämfört med tidigare år.

Svenskt Friluftsliv:
”I år har vi glädjen att kunna bevilja fler ansökningar än tidigare år. Detta beror på anslagshöjningen till friluftsorganisationerna från regeringen. Årets beslut från Svenskt Friluftsliv innebär en kraftig ökning av projektbidragen vilket innebär att 10 000-tals barn och ungdomar får möjlighet att komma ut och pröva på friluftsliv i friluftsorganisationernas regi”.

Vad som krävs av organisationerna för att få bidrag är att de ”värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främja hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten”.
En av organisationerna som fått bidrag i år är Friluftsfrämjandet.
Det utökade anslaget till friluftslivet är en mycket viktig spegling av den nytta som friluftsorganisationerna bidrar med i Sverige. För oss på Friluftsfrämjandet är bidraget en möjliggörare för vårt viktiga arbete för folkhälsa och livsglädje och en hållbar friluftsmiljö. Vi är särskilt stolta över att nu kunna rulla ut vårt projekt Skogshjältarna nationellt. På så vis skapar vi nya möjligheter för fler barn att dela våra kunskaper och vår passion för friluftslivet, säger Lars Lundström, generalsekreterare för Friluftsfrämjandet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar