söndag 10 september 2017

De svenska pensionärerna kan avgöra valet 2018?

Dagens pensionärerna har fått vara med om en mycket märklig resa under sin livstid, att ändra Sverige från fattigland till välfärdssamhälle och nu, får de följa med resan utför. Den tekniska utvecklingen har också varit fantastik, men till skillnad från välståndet kommer den inte att försvinna!
Idag är 26 procent av väljarkåren pensionärer och om de helt plötslig skulle vakna och inse hur situationen ser ut i Sverige, skulle de utan vidare avgöra valet 2018.
Några som sover eller är det fråga om ointresse är svårt att avgöra, är de politiska partierna. Det är fullständigt ofattbart att landets politiska partier fullständigt struntar i landets pensionärer som faktiskt utgör 26% av väljarkåren. Med pensionärernas röster, så skulle det kunna leda till valseger, för det parti som bryr sig.
Inser inte partierna att det råder ett stort allmänt missnöje bland landets pensionärer? Det finns många bevis på detta. En del av missnöjet kan vi se tydliga tecken på i den politiska situationen i landet, där ett visst parti växer i takt med missnöjet.
När folk/pensionärer röstar, utgår de i första hand utifrån sin egen situation snarare än baserat på ideologisk övertygelse. Dagens pensionärer har de senaste åren haft en synnerligen behaglig resa genom livet. För första gången har de nu fått smaka på den nya verkligheten, med att vara fattigpensionär, otrygghet och urusel äldrevård runt hörnet, så det bli en och annan som inför kommande valet 2018, drabbas av en plötslig blixt av klarhet. Foliehatten har redan hört flera sossar som alltid röstat på S säga, att de kommer att rösta på SD!
I en artikel i SVT Nyheter
som handlar pensionärer i Småland och att vi aldrig tidigare haft så många fattigpensionärer. Men det är lätt att åtgärda att få bort alla fattigpensionärer om det fanns minsta ”lilla vilja” från politikerna.

Politikerna kan börja med att införa en rimlig grundpension på 15 000 kr efter skatt. Utan bostadstillägg och andra bidrag. Bostadsbidraget är något politikerna hittat på och det har visat sig att cirka 250 000 pensionärer missar detta bidrag av olika anledningar. Det är lika många som idag får bostadstillägg. Bostadstillägget är idag en del av pensionssystemet – och inte ett bidrag – så borde det betalas ut med automatik.
Staten kunde samköra uppgifter från olika håll eller via deklarationen få de uppgifter som behövs. Det kan inte vara så svårt att lösa. Staten tjänar enorma belopp på att slippa utbetalningarna.
Statistik från Socialstyrelsens databas: ”Närmare 40 000 äldre som vårdas inom äldreomsorgen lider av undernäring, av de 253 000 äldre över 65 år, är 16 procent undernärda som hemtjänst, korttidsboende eller särskilt boende har ansvar för.”
Yngve Gustafson, professor i geriatrik vid Umeå universitet säger till SvD:Det är så onödigt och så skamligt att vi har så många gamla människor i Sverige som inte får i sig den mat och näring de behöver.”

När man läser ”Lag 1998:702 om garantipension” blir man mörkrädd och då börjar man förstå, varför våra politiker totalt struntar i våra pensionärer!
”3 §
Den som har beviljats uppehållstillstånd som flykting enligt 4 kap. 1 § eller som annan skyddsbehövande enligt 4 kap. 2 eller 2 a § utlänningslagen (2005:716) eller enligt motsvarande äldre bestämmelser eller beviljats statusförklaring enligt 4 kap. 3 c § utlänningslagen eller motsvarande förklaring enligt äldre bestämmelser ska som försäkringstid för garantipension även tillgodoräknas tid under vilken han eller hon har varit bosatt i sitt tidigare hemland från och med det kalenderår då den pensionssökande fyllde 25 år till tidpunkten då han eller hon först ankom till Sverige. Därvid ska en så stor andel av tiden i hemlandet tillgodoräknas som svarar mot förhållandet mellan den tid under vilken den pensionssökande har varit bosatt i Sverige, inräknad den tid som avses i 2 §, från den första ankomsten till landet till och med det kalenderår då han eller hon fyllde 64 år och hela tidsrymden från det att den pensionssökande första gången kom till landet till och med det kalenderår då han eller hon fyllde 64 år. Vid beräkningen ska bortses från tid för vilken personen, vid bosättning i Sverige, har rätt till pension från hemlandet.”

Funderar man på hur många invandrare som kommit under perioden 2000-2017 varav uppåt 80% har tt uppehållstillstånd och kvalificerat sig för pension, fiktivt beräknad på att de betalat in till Sverige under upp till 40 år.
Fundera sedan var pengarna ska tas till de personer som ska ha pension beräknat på fantasi inbetalningar.
Svaret är enkelt det är pengar från samma skål som alla som rent faktiskt har betalt pengar in i pensionssystemen.
Politikerna har löst denna ekvation genom att slå ut pengarna i skålen på fler personer! Fundera sedan över hur mycket får då de som betalt in till systemet?
Är du född 1968 eller senare? Grattis! Du är nu berättigad till en triljon pengar i månaden, med hälsning
från Miljöpartiet. Några riktiga pengar kan du glömma.

Vi har att se framemot spännande tider, nu när till och med Bagdad Bobs kvinnliga motsvarighet Magdalena Andersson har insett att kalkylerna inte håller. Kan någon dessutom få henne att förstå, att vi inte kan bota detta genom ytterligare höjt skattetryck på medborgarna i världens mest beskattade land så vore det bra.  Igår "krökte" S rygg för kommunisterna och införde en skatt på sparande. I Rapport urskuldade sig kommunisten Ulla Andersson med att det var de "rika" man ville komma åt och att det går till avdrag för fackföreningsavgiften! Det som hade behövts är att ränteavdraget tas bort! Men det vågar inte dessa rödingar göra, då tappar man ännu mer röster!
Nu väntar vi bra  en "omfördelning"
av pensionerna. Det är väl bara en tidsfråga innan frågan aktualiseras. Staten kommer att(från de rika) ta från de som sparat och planerat för sin pension för att "dela med sig" till de som inte gjort detsamma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar