fredag 29 september 2017

Lånefesten snart slut och snart kommer baksmällan!

Oavsett vem som bilder regering efter valet i september 2018, bör svenska folket redan nu, inrikta sig på sänkta ränteavdrag.
De flesta partier har uttalet sig för sämre avdragsmöjligheter.
Enligt statliga SBAB:s senaste prognos kommer den rörliga räntan ligga på 3 procent i december 2019, vilket kan jämföras med den genomsnittliga räntan på 1,44 procent som bankens kunder betalade i juni 2017.
Ränteavdragen har länge varit lite av "elefanten i rummet",
alla vet att de finns, alla vet att utgör en bomb som riskerar att detonera. Nationalekonomerna har länge varnat för de förmånliga ränteavdragen: trettio procent av lånekostnaden upp till 100 000 kronor får dras av i deklarationen.

De kostar staten 30 miljarder kronor årligen. Svenska hushåll har skulder på 3800 miljarder. Men hushållens nettotillgångar är 14000 miljarder. Vi är världens mest skuldsatta land per capitaVerkligheten är att lågkonjunkturen rycker allt närmare. Regeringen må strö på med valfläsk, någon annan betalar via skatten. Helt klart är att det kommer bli avsevärt kärvare för svensk ekonomi framöver.

Tittar man på tillväxten för helåret, ser den att sluta på omkring 2,4%. 2.0% på helåret anses vara lågkonjunktur. Vi har en finansminister som pratar omurstark svensk ekonomi.” Existerar inte verkligheten för denna minister? Snacka går ju…

Senast vi hade en lågkonjunktur var i början av 90-talet. Med andra ord för över 25 år sedan. Dagens ungdomar tror att allting bara stiger riskfritt i värde "forever"! Sedan dess har Sverige skapat "världens mest skuldsatta hushåll"...akta bobubblan...Inom en nära framtid kommer det att bli betydligt dyrare att ta miljonlån till nya villan. När kreditexpansionen nu börjat nå sin gräns, så är det givetvis så, att det är först f.o.m. nu vi kommer se, hur bra den pyramidspelsliknande tillgångsbubblan till ekonomisk tillväxt kommer att bära upp Sverige. Det få vill inse är att:

Kreditexpansionen har exploderat på budgivning på redan etablerade värden - befintlig bostadsstock. Sverige har flödat över av "bostadskarriärister" som knappt behövt jobba med de nettovärdeökningar de haft och som de kunnat realisera genom ökad pantsättning och försäljning.
Värdeökningarna som spritt sig ut i ekonomin genom både extrema vinster, nya lån samt skatter på dessa har gett oss en "artificiellt" högkonjunktur och odiskutabelt en extrem "tillgångsbubbla"

Detta har dessutom understött företagen som fått exportera mer tack vare sänkt kronkurs med ca -15% under motsvarande period mot etablerade världsvalutor. Allt understött av "minusräntan".
Arbeten i den offentliga sektorn och asylindustrin har också exploderat i samma tidsepok, vilket givetvis har ökad kostnaderna med mer än extrema mått.
Att under motsvarande tid har vi havererat en betydande kaka av hela välfärd med skola, sjukvård, polis, rättsväsende och fått realiserat, att våra pensionärer är 300.000 som får leva under fattiggränsen.
Sist men inte minst har vi skapat en polariserat vänsterfeministiskt PK-diktatur som med all rätt kan jämföras med det Orwellska "1984". Vi har tappat varandra i denna ideologiska härva som kommer ödelägga Sverige totalt. Det är nu bara en "tidsfråga".

Politikerna och konjunkturen kommer se till så räntorna går ned/står stilla. Dock kommer de se till så skuldkvoten brutto räknad inte ökar nämnvärt.. Slösa vann, frågan är mer vad som händer vid kollapsen? Är det
Svarte Petter som bor kvar kanske? Som land kommer vi inte ha råd, med alla dessa konsekvenser.. som slår igenom på allvar när? Många frågor, få svar.

1 kommentar:

  1. Som jag ser det hatten så är din analys rätt ,bara att inse fakta

    SvaraRadera