söndag 1 oktober 2017

En kraschlandning av elnätet kommer att ske efter vindkraftutbyggnaden!

Regeringen tycks glömma bort elnätet när man nu desperat försöker täppa till alla koldioxidutsläpp med att lägga alltmer skatter på de som släpper ut koldioxid.
Man har överlämnat ansvaret för Sveriges elnätet till olika aktörer på marknaden. Vi ser också resultatet. Idag har vi den situationen, att när nätägaren höjer nätpriset, höjer regeringen subventionerna till icke lönsam eller ens behövd vind- och solel. Allt betalat av skattebetalare och elkonsumenter.
Samtliga elnätsägare formligen ”täljer” guld
från de elnät som de äger. Inte nog med att man täljer guld, går dessa gigantiska vinster direkt till ägarna. När man renoverar elnätet, höjer man nätavgifterna och skyller på den eftersatta utbyggnaden.
I själva verket hade man inte behövt höja avgifterna utan vinsterna hade mer än väl täckt
dessa kostnader.
Vi står nu inför en kraftig till och ombyggnad av elnätet och Svenska Kraftnät uppskattar att man måste investera 30 miljarder i elnätet för att hantera den intermitenta vindkraften. Man kan lägga en hel del skuld på MP och Centern, Maud Olofsson skanderade en gång, att vi behövde ett tredje ben i energi försörjning. Sen fick hon styrelseuppdrag i vindkraftsbranschen.
Hade vindkraft tvingats stå på egna ben, betala( och inte av elkunderna i form av dyrare elnätstaxor) och bygga ledningar till elnätet från sina egna verk kan Sverige spara in dessa 30 miljarder, eftersom vindkraften då slås ut.

Den som trodde att den rödgröna regeringen kommer att agera för de som betalar – glöm det! Hela denna utbyggnad sker med regeringens tysta medgivande!
Detta är helt enkelt otroligt. Varför ställs inte våra makthavare till svars för denna oförmåga att säkerställa ett av de viktigaste infrastrukturelementen: Energiförsörjningen.

Ännu värre är, att det inte finns en långsiktig energipolitik? Vad händer när de nuvarande reaktorerna faller för åldersstrecket? Den dagen kommer, förr eller senare.
Skamligt är ordet. När Foliehatten växte upp var el billig. Vi var stolta över att ha tillgång till billig el. Vi visste att det var bra, inte bara för privatkonsumenterna utan också för svensk industris konkurrenskraft.  Det finns ingen anledning för Sverige att få en elbrist i framtiden. Vilka är de dunkla krafter som håller på att förstöra vårt land eller är det kompetensen som saknas hos våra politiker?
Det kunde sitta tavlor i Rosenbad på Löfvén, Lövin och Baylan och andra som helt utan kunskap deltagit i ”skrämma upp” obildade medborgare, vilket kostat enormt mycket för miljön och 1000tals miljarder för landet. Det kunde också sitta en tavla på fenomenet Miljöpartiet med i samma grupp. Detta ska alltid påminna kommande politiker om skadan av kunskapsbefriad agitation. Liknande bör finnas på MSM-redaktioner om det blir några kvar, tidningar lär försvinna, de har ju inte tillfört något.
Så bör utbildningen reformeras, matematik och fysik tar tid och kräver koncentration.
Vilket inte passar dagens elever som lärt sig att sittande i grupp och babbla mot drömjobbet som journalist, är hårda studier.
Strömavbrotten på Öland visar med all tydlighet att Sveriges elnätet inte är dimensionerat för den intermittent elproduktion som vindkraft och solceller är.
Majoriteten svenskar tycks inte alls vara beredda på strömavbrott. I varje fall om man ska tro undersökningar genomförda i kvällspressen.
I år har Öland haft flera elavbrott och orsaken är att det blåste för mycket och vindkraften levererade fullt, samtidigt som elförbrukningen var låg. Följden blev att överföringen till fastlandet överbelastades. Den övervakning som skulle bromsa produktionen vid vindkraftverken fungerade inte. Bara någon månad senare hände samma sak igen, men skillnaden var att nätägaren EON inte riktigt berätta om orsaken, prat om en överhettade ledning.
Apropå EON! På sin FB-sida är folk verkligen ”förbannade” på EON!  Här mer info om EON
Från och med årsskiftet kommer din nätfaktura bli ännu dyrare, då flyttas skattskyldigheten på energiskatt från elhandelsföretagen till elnätsföretagen.

Att bygga ful vindkraft och solpaneler på natursköna ställen som Öland och Gotland är otroligt! För det första ersätter vindkraft i första hand bioenergi i Sverige och Finland samt reglerkraft, dvs vattenkraft.
För det andra är kostnaden för vindkraft som produceras i Lappland 80 öre när den når Sveriges sydgräns. Men Tyskarna betalar bara marknadspriset. Skillnaden ca 60 öre måste någon annan betala – gissa vem? Blir det möjligtvis de dumma svenskarna som tvingas bidra med hushållskassan till det som kallas nätavgifter och elcertifikat.
Solkraft subventioneras nu med 1:10 kr/kWh i förhållande till kärnkraft. För vindkraft är den siffran 45 öre/kWh. Visst kommer priset för solceller att sjunka framöver. Men siffrorna i pedagogiska exemplet var hämtade från EIA och siffrorna speglade priser 2020. Med en 30 ggr dyrare produktion jämfört med naturgas och kärnkraft så är det mycket långt (aldrig) till solkraft kan konkurrera i Sverige.
Tag bort subventionerna så löser marknaden detta problem. Priset på el soliga dagar kl 13 i juli kommer att vara noll eller negativt. Ju mer solkraften byggs ut desto sämre lönsamhet. Titta på Tyskland för att se vad som kan hända. vacker natur och ditt folk tillbringar sin semester, är ren idioti. Men idag ska alla rädda världen och till det behöver man tydligen goda politiker som känner riktigt efter om ”vi ska låna pengar för att rädda världen med dessa aggregat”. Och sådana som jag, som har studerat på högskola i 5 år i ämnet, har varit tvungna att titta på hur ett land, som har fungerat nästan perfekt för ett antal år sedan, har omvandlats till ett upp-och-ned-vänt Pippi Långstrump-land som det nu är.
'Det gröna försvarar svensk vindkraft med att ”den kan överföras till Tyskland och där ersätta kolkraft”.
Om nu regeringen är så rädd för koldioxiden (man undrar vem som skrämt upp dem) borde det vara en självklarhet att värna om dagens näst intill koldioxidfria elproduktions mix med vatten och kärnkraft. När det gäller el är vi i topp bland välfärdsstaterna redan nu när det gäller att vara fossilfria. Det säger sig självt att vind och sol inte kan ersätta kärnkraften och då återstår bara fossilt eldad elproduktion. Hur tusan har de tänkt? De kanske ska sluta tänka, för det blir bara fel. Eller byta rådgivare. Rör inte vår världsbästa elproduktion.
Vindkraften som lanserats som en dellösning på icke problemet med klimatet, visar sig ha en rad verkligt allvarliga miljöproblem, med fåglar och fladdermöss som dräps av snurrorna i miljontal. Kraftverken förstör naturen och ger även ifrån sig infraljud som visat sig vara en direkt sanitär olägenhet för närboende och djurliv. Trots detta backas denna utbyggnad upp av Naturskyddsföreningen, Miljöpartiet och andra organisationer inom miljörörelsen.
Det är klart att det inte finns någon debatt, när klimatalarmisterna inte vill debattera.
Något som kännetecknar miljö debatten är hysterin som kräver att man har ett politiskt korrekt tänkande. Att det sedan egentligen är rent svammel utan någon som helst hållbara bevis spelar ingen roll. Man kan dra paralleller till den socialistiska världsbilden där individen offras för uppnå ett kollektivt mål men vad man egentligen gör är att man koncentrerar makten till ett fåtal med hjälp av en lögn. Man vill sedan ha tolkningsföreträde i frågan och skapar påståenden som föga instämmer med verkligheten. Miljöfrågan är dock inte ensam det finns alla möjliga slags ismer kommunister, nazister och feminister som för en någorlunda självtänkande individ ter sig som ren idioti.

Det kvittar nog hur många gånger politikerna får se verkligheten, de kommer ändå säga att Sverige måste gå före med grönt, Förnyelsebart och hållbart bara för att vi måååsste! Det verkar inte finnas någon spärr för galna miljöfanatiker.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar