måndag 16 oktober 2017

Sverige är totalt handlingsförlamade när utvisningshotade begår brott gång på gång

I gårdagens Sydsvenska kunde vi läsa om en utländsk 36-årig man som kom till Sverige 2010 från Kuwait som statslös. Redan efter ett år begick han sitt första brott och han dömdes till utvisning.
I januari 2017 fanns det 190 personer i Sverige som avtjänat fängelsestraff, där utvisning ingår i domen, där utvisningen inte kunnat verkställas. Istället är de här personerna försatta på fri fot och likt 36-åringen och kan begå nya brott.

Sex dagar efter det
första utvisningsbeslutet, våldtog 36-åringen en kvinna. Han dömdes till tre års fängelse och till ny utvisning efter avtjänat straff. Han har dessutom begått fler våldsbrott – så sent som i juni i år satt han anhållen för en knivattack mot en ordningsvakt. Nu är han anhållen och han är misstänkt för mord i Malmö, Möllevången i slutet av maj.
 
Trots dubbla utvisningsbeslut på 36-åringen, kan inte besluten verkställas till Kuwait, eftersom de ville inte ta emot honom, eftersom han är statslös. Efter varje avtjänat straff släppts han fri och har under sex år begått 31 brott.
Kriminalvården anser att han bör behandlas för sina tendenser till sexuellt våld och alkoholmissbruk – men han vill inte och är hotfull mot både personal och andra intagna.

36-åringen är "statslös" och i de flesta fall brukar det betyda att han är palestinier från något "flyktingläger" i ett arabland. De får inte medborgarskap i dessa arabländer, även om dom är födda där. Det illustrerar problematiken av statslöshet och oklara uppgifter om hemvist.

Fallet med 36-åringen avslöjar på ett brutalt Sveriges oförmåga att hantera dessa brottslingar. Mannen som är utvisningsdömd utländsk brottsling som har utnyttjat Sveriges generositet och tandlösa lagstiftning, för att begå massor av brott och slutligen kanske begått ett mord. Politikerna saknar förmågan och viljan, att sätta hårt mot hårt.

I Sverige ska asylprocessen och överklagandet och utvisningar präglas av "rättssäkerhet" in absurdum.
Man kan överklaga beslutet flera gånger. Allt annat anses vara fel och rättsosäkert.
Det enda som egentligen duger är utvisning. Trots att det finns en mängd omständigheter som gör att varje utdelat utvisningsbeslut, bör ses på med stor skepsis.

Den pågående demonstrationen i Stockholm, illustrerar detta på ett alldeles utmärkt sätt. Politikerna har ett alldeles utmärkt vapen att dra fram, nämligen biståndet till Afghanistan. Sveriges bistånd till Afghanistan uppgår till ungefär hälften av deras statsbudget. Men svenska politiker har länge varit extremt fega och handlingsförlamade i sina relationer till omvärlden. De är i mångt och mycket odugliga, särskilt i förhandlingssituationer med mer högröstade länder och kulturer.
"Bäst-i-klassen-syndromet" är en tung black om foten, Sverige vill alltid vara den duktiga flickan i internationella jämförelser, även när det handlar om "priser" som inget vettigt land vill ha. Sverige ger också stort bistånd till Palestina och många av de som skall utvisas är palestinier. Har den av Palestina medaljdekorerade utrikesministern tagit upp frågan? Förmodligen inte!

Sedan är lagar och regelverk kring asyl och migration ofta halvluddigt skrivna och lämnar stor plats för lösa tolkningar, tyckande och snyft
historier som vi nästan dagligen ser i MSM eller SVT. Firoz säger att flera av hans vänner hemma i Afghanistan har dödats och torterats och bevis på detta, frågas det givetvis inte efter. Duktiga advokater ser alltid till att lämna in nya överklaganden, där det finns ett upplevt reellt hot mot hans liv och säkerhet och han kan inte utvisas. En massa bullshit accepteras av Migrationsverket, för att det låter bra, och kan strö grus i maskineriet. Skulle fallet uppmärksammas av SVT och vi får en snyfthistoria serverad på bästa sändningstid, slutar detta nästan alltid med, att beslutat ändras till den överklagandes fördel.
Ett annat av problemen med att folk inte kan utvisas, är att de inte har pass, antingen har de tappat bort det eller så hittar den afghanska ambassaden svepskäl för att inte skriva ut några nya dokument.
Vid många tillfällen har Italiens "kustbevakning" i Medelhavet plockat upp hundratals kapsejsade migranter ute på havet mellan Nordafrika och Sicilien och ibland satt dem i land i Libyen. Tror ni att italienarna bry
r sig om, att kolla ifall de här personerna hade pass eller ens att identifiera dem alla? Nejdå man satte dem helt enkelt i land på den kust, varifrån de antogs ha kommit. I stort sett kunde man göra samma sak med afghanska migranter, bara viljan fanns. Afghanistan är totalt beroende av stöd från Nato och olika västländer, inklusive Sverige, de skulle inte ha någon verklig möjlighet att sätta hårt mot hårt om väst visade vad vi anser om deras "flyktingar."

Polisen klagar på att Kriminalvårdsstyrelsen inte meddelar när fångar med utvisningsbeslut friges. Dessa får helt enkelt gå ut genom stora porten och försvinner under jorden. Sedan får Polisen försöka hitta dem bäst de kan. Orsaken till detta missförhållande sägs vara att Kriminalvårdsstyrelsen inte anser att det ingår i deras arbetsuppgifter att hålla polisen informerade.

En av orsakerna till de
många s.k. No-Go-zonerna är, att det där enligt trovärdiga källor bor tusentals illegala, ofta med utvisningsbeslut hängande över sig. Deras barn och deras släktingar vill inte att myndigheterna snokar där.

Enligt EU:s regler får en person inte i onödan hållas i förvar inför en utvisning. Skulle det ändå vara nödvändigt så är det förbjudet att hålla någon längre än två år, t.ex. i fall då en mördare och våldtäktsman frigivits, men hålls i förvar inför utvisning. Om det inte går att verkställa utvisningen inom två år tycker Merkel och de andra att personen skall släppas fri bland vanligt folk igen, tills dess att man kan utvisa honom/henne.

Det är inte bara i Sverige som ”papperslösa”= illegala är ett stort problem. I Frankrike har Marcon sagt, att alla papperslösa(MSM benämning) utlänningar som begår brott kommer att avvisas från Frankrike, med anledning av ett fall i Marseille, där en tunisier knivmördade två kvinnor på en järnvägsstation.
Något för svenska politiker att ta efter!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar