onsdag 25 oktober 2017

Bostadskraschen nära för kommunerna!

Den stora vågen av ”s.k. invandrare” som kom 2015 och sedan placerats ut i kommunerna på korttidsboenden på oftast 2 år, håller den tiden på att löpa ut. Dagens Eko tog upp detta faktum igår morse. Inslaget handlade om att kommunerna har enorma problem att skaffa fram nya boenden. Det innebär att massor av MENA-folk nu inom kort står utan tak över huvudet. Har de tur kan de kanske bo kvar i samma lägenhet, men det är ingen självklarhet. Kommunerna ensamma kommer inte att kunna lösa denna situationen, eftersom de inte har nya boenden i beredskap.

Sverige är precis som gamla DDR. En maktgalen elit långt från verkligheten, de märkte inte vad som pågick, innan kraschen.
Foliehatten läste i en artikel om miljöministern i Frankrike och vilken utbildning hon har och det jämfördes med svenska Bolibompa ministrar i Sverige. Foliehatten kan bara hålla med, Sveriges styrs av en Bolibompa regering!

För de kommuner som inte klarar av att få fram nya bostäder återstår inte många alternativ. Ett av alternativen är vandrarhem som står tomma åtminstone fram till april-maj. Det borde generera åtminstone ett par tiotusen platser som kan ge en frist på ett halvår. Ett annat alternativ är hotellboende och med dem tillhörande astronomiskt höga kostnader. Men hur länge är det ekonomiskt hållbart?

En frågeställning som är
mycket intressant att diskutera, är hur länge ska samhället garantera boende åt MENA-invandrare. 2 år? 10 år? 50 år? Saknar de helt eget ansvar för att lösa sin boendesituation? Idag garanterar inte samhället en bostad till de flesta svenskarna, utan det får man lösa själv. Undantag är uteliggare, drogmissbrukare och gamla, men där försöker kommunerna i det längsta ”smitta” undan!

Egentligen spelar det väl ingen roll att Sverige har AAA+ och får låna 60000 miljarder. Vad skall man låna till? Det sitter över 80.000 i Migrationsverkets boenden och får i närtid sin TUT/PUT. Sedan kommer dessa plocka över sina anhöriga. De kommer sedan att tvångsplaceras ut till kommuner med bostadskris!

Finns bara två vägar att gå, det är att kommunerna inhyser dom i nedlagda numera kall ställda lokaler, så
dana bör finnas i nästan varje kommun eller så är det tält som gäller. Modulhus och eventuellt hotellboende/ är endast på marginalen.


Trots att vi betalar multum i skatt och får ideliga skattehöjningar, nya skatter och skatter kamouflerade som "avgifter" så bantas det på vården och välfärden i allmänhet. Lägg sedan till alla invandrare som blir aktuella för äldrevård och där många aldrig har arbetat in några skattekronor, så förstår även den mest ”blåsta” hur illa det kommer att bli.

Foliehatten begriper inte alla unga politiker "öppna-gränserna-låt-alla-få-stanna", de bör ta sig en rejäl funderare över situationen. De skulle snabbt inse att ekvationen ingår ihop, de som inte får ihop ekvationen, har problem med verkligheten! Det är kanske svårt att räkna ekonomi, när man är ung och döden och ålderdomen är långt borta. De skulle titta på åldrande föräldrar eller mor/farföräldrar. Hur har de som inte kan bo kvar hemma det idag? Vill dessa unga politiker ha det på samma sätt när de blir gamla? Eller ser de inga problem med att äldre får ligga i nerpissade blöjor i en stor sal där många skriker av smärta och dödens våndor? De borde fundera...


De problem som togs upp i Dagens Eko igår, har redan Malmö. Under ett enda år ökade hemlösheten i Malmö med över 30 procent. Vid den senaste mätningen förra hösten fanns det 1 740 vuxna hemlösa Malmöbor. Utöver det fanns det även 887 barn som inte hade tak över huvudet. Malmö stad har tvingas varje dag köpa akuta sovplatser på hotell och vandrarhem för 471 000 kronor!Malmö kommun tar emot 4,6 miljarder kronor från det kommunala utjämningssystemet (rika kommuner ger till fattiga), men staden är en följetong av slöseri med skattemedel. En del av de pengarna har Malmö och kanske främst stadens gatukontor, satt sprätt på med bland annat studier av toaletter på musikfestival i Kalifornien eller studier av hur Detroit hanterat sin konkurs.
Övriga platser som fått besök av politiker och anställda vid Malmö kommun för olika syften är:
Chattahoochee Hill i Georgia (studera säkerhet på musikfestival och utvärdera Malmöfestivalen),
Chicago (två resor till sponsringsmässa),
Paris (inspiration för julfirande),
Hong Kong (cykelpris),
Nederländerna (biologisk mångfald),
Namibia (stadsutveckling, Sida betalade),
Barcelona (studieresa),
Adelaide i Australien (cykling och kollektivtrafik),
Marseille (stadsutveckling),
Osnabrück (fontänseminarium …),
Medellin i Colombia (kongress).
Det här är bara några exempel av totalt 125 resor till sex världsdelar sedan 2014.

Malmö byggde två kopior av medeltida skepp i full skala. När båtarna kostat 138 miljoner kronor, ville man göra sig av med dem. De såldes då för 100 kronor."

Malmös totala statsbidrag är så mycket större än utjämningspengarna. Både direkta bidrag och statens (betydande) andel av utjämningssystemet.
I praktiken betalar
alla till Malmö. Vill man hårddra är det i slutändan Malmös grannkommuners statliga skattebetalare som exporterar pengar dit. Systemet underlättar en kraftig koncentration av massinvandring till vissa kommuner.
Malmö borde granskas med lupp, inte nog med miljonbidrag, brotten och kriminaliteten är skyhög. Allt kostar i form av sjukvård osv, osv.


Enligt Ekonomifakta skall Malmö gå med en vinst på 500 miljoner!Tittar man lite noggrannare i Ekonomifakta, så består "vinsten" av tillfälliga intäkter på runt 500 miljoner, samt att man räknat med bidraget från de kommunala utjämningssystemet på ca: 4,6 miljarder som en intäkt. Det mer korrekta resultatet var att man gick 4,1 miljarder back och detta täcktes upp av andra kommuner.


471 000 kronor om dagen
för hotell blir ca: 172 miljoner, ställt mot Malmös totala utgifter på 16,7 miljarder så är det kanske inte så stor del, men det är en kommun som får 5,3 av de 16,7 miljarderna från statsbidrag och kommunala utjämningssystemet.
Man får alltså nästan en tredjedel av sina totala kostnader i bidrag. Lite siffror:
Antal invånare 328 494
Skatteintäkter per invånare 37 166
Kostnader per invånare 50 725
Sta
tsbidrag och kommunal utjämning 16 272
Gapet mellan kostnad per invånare har ökat mer än skatteintäkt per invånare under en 10 års period, ca: 4 100 kronor. Läget förvärras alltså. När man jämför med kommuner som faktiskt får sin ekonomi att gå ihop och även har ett överskott så är det förvärvsfrekvensen och därmed också skatteintäkterna som främst avviker till Malmös nackdel.
Man kan fråga sig hur länge Malmö ska få fortsätta göra av med andras pengar och vad händer när de inte får det?

22 personer har blivit skjutna i Malmö i år. I minst tre av fallen misstänker polis och läkare att det rör sig om vådaskott, att männen skjutit sig själva av misstag.En fråga kan kan fundera över: är det försvarbart att Malmö ger bidrag till illegala flyktingar som vistas i kommunen? Det är alltså pengar som går till personer som inte har asylskäl till att vara i Sverige. I en artikel i KvP får man en bra bild!

Citat från artikeln:
Svenska kommuner är inte skyldiga att betala försörjningsstöd till människor som vistas i kommunen, men som saknar laglig rätt att vistas i landet. Högsta Förvaltningsdomstolens viktiga beslut i måndags ökar pressen på det rödgröna Malmö att avskaffa det kommunala nödbiståndet till så kallade papperslösa - människor som antingen har papper på att de nekats asyl och som fått flera chanser att överklaga asylavslaget eller personer som kommit till och stannat i Sverige utan att ens söka asyl eftersom de vet att de har liten eller icke-existerande chans att få asyl och uppehållstillstånd.
Malmö har sedan 2013 betalat ut fullt försörjningsstöd till barn (i realiteten barnfamiljer) i storleksordningen 2 500 till 3 000 kronor per månad beroende på ålder, medan en vuxen illegal invandrare har kunnat få 1 700 kronor i månaden i nödhjälp. Summorna avslöjar att det knappast handlar om ett överflöd i det ekonomiska biståndet. Däremot säger det sig själv att Malmös problem med trångboddhet, en omfattande svart ekonomi och illegala migranters allmänna sociala utsatthet knappast förbättras när Malmö Stad aktivt erbjuder ett incitament för att ta sig till eller stanna just i Malmö, om andra svenska städer inte betalar ut försörjningsstöd på samma vis som Malmö.”Lars Åberg, Framtidsstaden, Karneval förlag, 2016. ISBN 9789187207778:
Malmö är marinerat i ett projekttänk, alltifrån korruption (noll uppföljning av tidigare projekt) till att höga ämbetsmän aktivt väljer att ej göra omtag/revideringar. Då skulle det riskera att man tappar cash från Stockholm.... Malmö är i stort sett en helt korrupt stad. Från topp till botten, när min farsa och morsa skulle över bron med husbilen i somras så fick dom hela husbilen tvättad ut och invändigt för 150 kr. Det säger det mesta. Men ett jävla bra fotbollslag har dom!”
Det finns en utbredd svart verksamhet i Malmö. Det gäller alltifrån varor till tjänster. Förlorarna är övriga Sverige som betalar för det. Man lever på bidrag samtidigt som man jobbar svart, man omsätter pengar från brottslig verksamhet, man bokför inte all försäljning, listan kan göras lång.En fråga som återkommer gång på gång är varför, svenska politiker är så fokuserade på att importera miljontals invandrare till Sverige till arbetslöshet och bidragsberoende. Invandrare som uppenbarligen har stora svårigheter att assimilera sig. Politikerna har inbillat oss att de skall rädda ekonomin och våra pensioner, trots att de är outbildade.
Beroende på vem som plockar ihop statistiken, uppskattar man att mellan 80% och 90% av invandrarna är beroende av socialbidrag. Även om de vill arbeta, är det liten
eller ingen efterfrågan på lågkvalificerade arbetare och även om det fanns efterfrågan skulle arbetslagarna göra det omöjligt att anställa dem. Argumentet om import av väljare är bättre. Tittar man på det senaste valet, är det de grönröda som plockat Jackpotten i visa storstäder och tack vare dem kan sitta kvar och styra som i Malmö!


Som Foliehatten ser det, finns det inga goda politiska eller ekonomiska argument för massinvandring. På vissa ställen kanske det kan vara rimligt, men motiverar de verkligen de höga politiska och kulturella kostnaderna och inte minst den ökade kriminaliteten? Idag ser vi att i varje västerländsk nation som hållit val, att det nu är politiskt smart, att motsätta sig massinvandring. I många länder är förbud mot all invandring överväldigande populärt.
Foliehatten ställer härmed några frågor till våra politiker:
V
ad driver er till denna massinvandring?
Det måste finnas något annat utöver pengar och makt?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar