söndag 29 oktober 2017

Ibland kan sanningen bli straffbar!

I en artikel i Vi i Kista/Rinkeby/Tensta den 30 september uttalade sig Niclas Andersson i en intervju: ”Vi har uppenbart haft problem med nätverk som begår grova våldsbrott, och särskilt inom den somaliska gruppen.”
"Nätverket Förorten mot våld" har på sin Facebook-sida skrivit:
”Vi har nu i samråd med företrädare från svensk-somaliska communityn gjort en JO- anmälan mot polischefen Niclas Andersson. Detta då han för några veckor sedan uttalade sig illa och pekade ut den somaliska gruppen som särskilt våldsbenägna.”
Talesmannen för gruppen Ilyas Hassan säger:
Vi har gjort en JO-anmälan för att vi ser allvarligt på polischefens uttalande. Delvis pekar polischefen ut en särskild etnisk folkgrupp, och fastställer sin föreställning eller egna värderingar om vem han anser vara svensk eller inte. Sedan finns det heller inga belägg för hans uttalande. Av den anledningen har vi gjort en anmälan. För de flesta i Järva är ju svenska medborgare.”

Niclas Anderssons uttalande kan kanske ligga rätt nära lagen om den s.k. hets mot folkgrupp? Att peka ut just den etniskt somaliska gruppen kan ju ses som missaktning. Sanningen spelar ju tydligen ingen roll. Det är själva utpekandet som kan vara straffbart. JO ska i första hand granska att myndigheter följer de lagar som styr deras arbete. Nätverkets anmälan till JO är felriktad, det är polisen och inte JO som utreder brott som rör hets mot folkgrupp.
Däremot kan man anmäla till JO, om man inte är nöjd med behandlingen av ett ärende, detta faller utanför, citat från JO:s hemsida:
"Anser man att man själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en myndighet eller en tjänsteman vid handläggningen av ett ärende kan man klaga hos JO.", så detta ärende ska inte hanteras av JO.

Niclas sa: ”Vi har uppenbart haft problem med nätverk som begår grova våldsbrott, och särskilt inom den somaliska gruppen.”

Med detta uttalande har han inte pekat ut somalier på ett generaliserade sätt. Han har sagt att det särskilt inom den somaliska gruppen finns personer som begår våldsbrott, men det förstår var och en att det enbart är de kriminella han syftar på, som är en liten andel av gruppen. En del menar, att peka ut en viss etnisk grupp i ett missaktande sammanhang, är hets mot folkgrupp. Andra menar att Niclas adresserar, att det inom den svensk-somaliska föreligger en förhöjd risk (sossebyråkratsvenska), att medlemmar inom denna grupp, hittar på en massa saker.

Rätt intressant är att Nätverket Förorten mot våld har skickat in en kravlista på åtgärder som de anser behöver göras.
1. En krisbudget för att akut stötta områden som drabbats. Varje område ska tillsammans med boende och civilsamhället själva bestämma vad det ekonomiska stödet ska gå till.
2. En haverikommission som utreder varför norra Stockholmsområdet drabbats av så många mord.
3. Ökade satsningar på psykologer och kuratorer för att stötta de drabbade.
4. Nationella åtgärder för att komma åt flödet av vapen.
5. 300 praktikplatser för unga vuxna.
6. Uppsökande jobbverksamhet.
7. Budget för avhopparverksamhet.
8. Omvandla servicelägenheter till bostäder för unga vuxna.
9. Ökad delaktighet och insyn i lokala processer.
10. En utredning av det arbete som stadsdelens tjänstemän har utfört för att stoppa våldet.

Det är rätt intressant att de ”äskar” mer pengar. Järvaområden tillhör de områden där majoriteten går på bidrag. Via våra politiker pumpas den in mängder av pengar i diverse integrationsprojekt, utan att vi ser några resultat? Och inte nog med det, vi ska inte kräva några resultat eller ha synpunkter på hur de används, utan vi ska låta de boende själva få "bestämma!"
Hur är det fel att säga den somaliska gruppen? Om vi tar det i ett annat sammanhang som vi dessutom har sett i SVT, om det somaliska bandylaget i Borlänge. Då måste också SVT benämnt dom fel, eftersom reportaget handlade om det somaliska bandylaget?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar