tisdag 24 oktober 2017

Hatten av för JP Jonasson och hans våldtäktsstatistik!

När regeringen med Morgan Johansson i spetsen som sent som i januari i år, vägrade att ge BRÅ i uppdrag att utföra en våldtäktsstatistik, genomföras detta istället av en privatperson som visar den nakna sanningen. Precis detta som regeringen via BRÅ inte har levererat, exakt det som regeringen och det svenska etablissemanget har kämpat som galningar för att hålla stången och inte vilja veta av, trots och just därför att de vet att de kan bli sådana här förödande siffror. JP Jonassons undersökning är en stenhård knockout på dessa. Det går liksom inte snacka emot denna fakta, även om en del som Sarnecki SnickiSnacki, kommer att försöka. Rapporten kommer förmodligen bli omtalad - även utanför Sverige. Är det årets rapport?

Siffrorna från undersökningen baserar sig på fällande domar:
• 95,6% av överfallsvåldtäkter begås av män med utländsk härkomst.
• 90% av gruppvåldtäkter begås av män med utomeuropeisk härkomst.
• Män med utomeuropeisk härkomst begår 84% av grova våldtäkter.
• 85% av de som dömts för gruppvåldtäkt mot män är afghaner.

Siffrorna är alarmerande och direkt chockerande och egentligen inte ett enda dugg överraskande. Med den stora invandringen de senaste åren har också våldtäkterna ökar lavinartat. Sverige befinner sig nu på en absolut bottenplats när det gäller våldtäkter. Man förstår nu varför den sittande regeringen, men även den tidigare regeringen, varför de vägrat genomföra en våldtäktsstatistik. Man vill till varje pris skydda och inte få statistik som visar, vem som är de skyldiga. Vad Jonasson nu visar, är hur de senaste årens invandring påverkat våldtäktsstatistiken. Regeringen har haft som mål att till varje pris tysta ned fakta. Hanteringen och vägran att inte genomföra detta är inget annat än en skandal av rang!

I ett samhälle genomföras mängder av statistikundersökningar för att få fram korrekt statistik och fakta, för att politiker och andra intressenter, skall kunna göra rationella och korrekta val och ta välunderbyggda framtida beslut. Det är därför viktigt att medborgare inte skall ta över den uppgiften. Morgan Johansson har hittills vägrat att ge uppdrag till BRÅ, att genomföra en sådan statisk och det är därför inte förvånande att JP Jonsson gjort en sådan. Som sagt ”hatten” för honom som gjort detta beundransvärda arbete!
Det
skall nu bli mycket intressant att se hur MSM, SVT och regeringen kommer att reagera. Kommer de att accepterar undersökningen? Eller om det kommer att leda till repressalier från deras sida? Det låter i och för sig extremt för regeringen att straffa ren informationsspridning, men man har lärt sig att förvänta sig i stort sett vad som helst från deras sida.
Han har alltså gått igenom och sammanställt i princip allt han har fått tag på, för att lämna så lite utrymme som möjligt för kritik om att han "skulle ha valt bort domar där svenskar dömts för att bättra på statistiken". Rekommenderar verkligen alla att både läsa och ta till sig denna studie.

Så länge nu inte JP Jonasson på något magiskt vis trixat med siffrorna, vilket är föga troligt då han både bifogar sin källdata för vem som helst att kontrollera.

Foliehatten är helt övertygad om att hans studie kommer att granskas in till minsta påstående, fusk hade helt förstört det verk han jobbat på under så lång tid.
Det är en utomordentligt välgjord studie för att vara gjord av en privatperson! Foliehatten är väldigt imponerad!
Siffrorna ser värre ut än
man trodde. Alla visste att det var illa och i jämförelse mellan BRÅ:s -96 och -05-studier, så ser man en förvärring. Denna studie visar att det inte bara blev värre, utan att det blev värre snabbare än linjärt. Mycket värre.

Mest intressant är ju den faktiska överrepresentationen, det är den som beskriver verkligheten. Att rensa för olika faktorer kan förstås vara intressant, men ännu mer intressant är den absoluta andelen brott som begås av olika grupper och som vi får här (om fällande domar får utgöra facit) eftersom den visar faktisk påverkan på samhället. Så tycker de mest intressanta siffrorna finns med och siffrorna är precis så skrämmande som förväntat.
Glöm ej att studien enbart visar fällande domar. Allt talar för ett gigantiskt mörkertal med invandrartjejer som brottsoffer. Oavsett etnicitet så är nog mörkertalet enormt stort. Det skulle vara intressant att göra en anonym undersökning för att få ett hum om detta. Studien motbevisar dessutom Tinos tes om att utländska brottslingar i första hand begår sexualbrott på invandrartjejer. Studien visar helt klart att svenska tjejer är måltavlan nummer ett för dessa ockupanter. Jämför man brottsstatistik med länder i EU med ungefär lika många invånare som Sverige, så ser man direkt att andra länder har mycket färre våldsbrott. Till exempel Schweiz där våldtäkter verkar ligga på nivåer som Sverige hade på 50-60 talet.

Skulle inte alls bli förvånad om BRÅ har gjort en egen dold undersökning, men som sedan stoppats av politiska skäl, p.g.a. resultaten. Skulle inte alls förvåna om höga politiker varit med och lagt locket på. Våra makthavare har bokstavligen släppt lös en våldtäkts mobb i samhället och försöker nu sopa igen alla spår. Om det kommer fram att politiker lagt ”locket på” skall dessa brottslingar givetvis lagföras.

Att författaren är SD lär inte passera obemärkt, i den mån media nu överhuvudtaget reagerar, vilket bara kommer ske om rapporten får massiv spridning och uppmärksamhet i sociala medier.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar