onsdag 25 oktober 2017

Sossarnas dröm av omfördelning av migranter - är just nu en dröm!

Löfvén har myntat ett klassiskt uttryck: ”andra länder måste ta sitt ansvar!”
Löfvén har åkt skytteltrafik till Bryssel för att övertyga de styrande i EU, att den svenska modellen var något att föredra, när man skulle fördela ek
onomiska invandrare mellan länderna.
Om man lyssnar på Löfvéns svammel, låter det nästan som om, det bara är en tidsfråga, innan ett nytt EU-system för omplaceringar är på plats.
Ännu lustigare blev det när invandrarminister Fritzon talade om den svenska modellen som varit sååå lyckad, som nu ska tas upp av EU. Svenska globalister(tossan Wikström) kräver permanent uppehållstillstånd till vad som Eurostat redan slagit fast, till största delen är ekonomiska migranter. Det är endast 3% som klassas som flyktingar.
Verkligheten i Bryssel har nu, över en natt blivit något helt annan. Löfvén står där med öppen mun och gapar, för han fattar ingenting, vad som hänt. MSM har nu äntligen fattat att EU gjort en en 100% omsvängning. Är det någon som tror att Löfven nu, rakryggat vågar erkänna, att han med sitt tjat, misslyckats totalt med få andra länder att acceptera omfördelningen?
Foliehatten gissar att detta erkännande inte finns på Löfvéns karta, då skulle han erkänna sitt eget misslyckade och den politik Sverige har fört!

Det märkliga har skett att EU:s rådsordförande Donald Tusk för några dagar sedan gick ut och sa: ”att obligatoriska kvoter av migranter inte har någon framtid!”
Tusk fortsatte i förgår: ”Europa måste vårda sitt kulturella arv. Europa har en unik kulturell historia och den måste försvaras genom utökade gränskontroller mot omvärlden. Vi har en kulturell gemenskap, som gör oss varken bättre eller sämre – vi är bara annorlunda jämfört med omvärlden. Vår öppenhet och tolerans får inte innebär att vi undgår att skydda vårt arv. Vi har både en rättighet och en skyldighet att vårda det som skiljer oss från andra kulturer – inte för att vända oss mot någon, men för att vara oss själva; inte med en känsla av överlägsenhet, men med en känsla av rättmätig stolthet.”
Det är onekligen stort om Tusk menar vad han sa och är beredd att driva den nya politiken. Vi är européer. Vi ska värna om våra gränser och om oss själva.

Det är ”äckligt” hur SVT försöker mildra och förvränga Tusks hårda kalldusch. När man läser hans tal direkt från källan är det faktiskt ännu tuffare, än hur det som presenteras i SVT!
För Löfvén & co måste Tusks uttalande vara rena rama kallduschen och ett torpederande av svensk invandringspolitik. Man kunde nästan höra hur luften gick ur
Löfvén! Vad skall han göra nu? Det han aldrig har förstått, att det inte funnits något stort stöd att importera miljontals människor från Afrika och Mellanöstern till EU. Det är det bara svenska politiker och MSM som trodde detta. Man kan sammanfatta det hela med, att det socialdemokratiska myndighetsbygget är statt i totalt förfall. Föräldrafritt i godisbutiken för allsköns individer som är vad som helst, utom för svenska medborgare.

Omsvängningen av EU sker under galgen. Efter valen i Österrike och Tjeckien där konservativa och EU-skeptiska vann, har övertygat EU om, att fler länder kommer rösta fram sådana partier, så länge som EU inte tar kontroll över migrationen till Europa. Sverige har alltid satt sitt hopp till att EU, kommer att lyckas med sin omfördelning.
Detta uttalande måste för Löfvén och övriga svenska politiker inneburit, att hela deras världsbild håller på att rasa samman. Frågan blir nu, hur vi i Sverige ska kunna sprida vår fantastiska invandrings- och integrationspolitik till andra länder i Europa, så fler kan få ta del av den underbara mångfald som präglar det svenska samhället. Den har varit sååå lyckad! Den politiska vägen verkar stängd, så Sverige måste hitta på nya sätt för att få EU:s länder, att ta sitt ansvar. Att invandringsfrågorna nu har lämnats utanför den etablerade demokratiska processen i många länder, börjar nu märkas när fler och fler invandringskritiska partier får stort inflytande i Europa.
Skulle det mot förmodan införas en tvingande omfördelning, lär det bara handla om att avlasta Grekland och Italien tillfälligt i ett krisläge. Allt annat är fromma förhoppningar i Rosenbad. Omfördelningen har blivit ett fiasko. Av de 160 000 asylsökande som skulle omfördelas från Grekland och Italien fram till och med september, har endast runt 30 000 tagits emot av övriga EU-länderna.
Sverige har som vanligt gått i spetsen med flyga in 3000 till Norrland. Varför undar man? Österrike har bara tagit emot 15 asylsökande ur potten! Att det är ekonomiska flyktingar inser man när Litauen tog emot 349 personer. Direkt efter att de fått sina uppehållstillstånd lämnade(BBC News) 298 personer Litauen, för att söka bättre ekonomiska villkor i andra bidragsländer som Tyskland och Sverige!

Statistik finns för flyktingströmmen som korsat Medelhavet fram till 1 oktober:
145 870 personer, varav det stora flertalet tog den centrala rutten från Libyen till Italien. Av dessa drunknade 2 784 personer.
Könsfördelningen är 69,3 procent män och 12,9 procent kvinnor, resten barn.
Den enskilt största gruppen kommer från Nigeria, men även från afrikanska stater som Guinea, Elfenbenskusten och Gambia. Dessa siffror visar problemet med dagens ordning för flyktingmottagandet till EU. I stället för att hjälpa de mest skyddsvärda tar EU i allt högre grad emot ekonomiska migranter från fattiga demokratier.
För att komma tillrätta med problemet måste man se till att, ingen båt ska tillåtas nå Europas stränder. Förbjuda alla europeiska båtar som i nuläget endast fungerar som flyktingsmugglarnas förlängda arm. Det vore en vettig möjlighet för EU att verkställa detta omgående.
Moderaternas nya hårda linje kritiserats från såväl höger som vänster. Likt ett mantra förkunnas att Sverige måste värna asylrätten. Faktum är att det är enda möjliga vägen för framtiden, att ta bort asylrätten helt och tvinga tillbaka båtarna över Medelhavet

Mångkulturen som Sverige tolkat den, avskaffas av EU i Göteborg
på mötet den 17 november. Hur skall Svenska medier informera medborgarna om detta?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar