onsdag 18 oktober 2017

Gotland har problem med det förnybara!

Det verkar vara ett uppvaknande lite var stans i världen, utom i Sverige. Frågan är, hur länge skall klimatvärldsmästaren Sverige sova? Är det sömn eller medvetslöshet? Runt om i världen börjar det hända saker. Överkuckoon i det gröna paradiset Fridolin hade ont av att Trump och USA lämnade Paris överenskommelsen(Fridolin trodde det var ett avtal) har fått ringar på vattnet. Det blir slutet på allt förnybart i Australien? Australien var en naturlig tidig kandidat att följa efter.
 
Merkel har satts under rejäl press, av de partier som hon eventuellt ska bilda regering med i Tyskland. Flera partier vill starta upp kolkraftverk och utvidga gränsen för vindkraft till närmaste bostad till 2 km. De Gröna=MP håller på Merkel. Man spekulerar redan om ett nyval januari 2018.Gotland har två kablar till fastlandet, den från 50-talet används sporadiskt och har hållbarhetsproblem. Båda kablarna måste fungera för att elnätet på Gotland ska vara stabilt, man skickar el till fastlandet i den ena och kompenserar genom att importera el i den andra, på så vis blir omformarstationen det som stabiliserar nätet. Med en kabel nere fungerar inte det tricket.


När man byggde den nya kabeln, så förutsatte man att Gotland alltid skulle importera el, så man la inte in någon förmåga att skicka el till fastlandet. Det visar sig nu, att det skulle kosta en hel del att bygga om den.
Problemet är att man byggt ut sol- och vind så mycket, att man börjar få överskott, så man inte vet vad man skall göra av med. Man har dragit in bidrag till solceller på Gotland, eftersom man inte vill ha mer el när ingen vill ha den – när solen lyser och det gör den ofta under sommaren på Gotland.
Problemet är Gotlandskabeln som inte klarar av att skicka el till fastlandet. Detta borde vara en väckarklocka för alla som tror på alternativ energi. Verkligheten har ännu en gång visat hur tokig denna gröna rörelse är.


Det är lätt att vara efterklok. De som fattade beslut om subventionera hade antagligen ingen aning om begränsningarna i kabeln eller också började det, i så liten skala att det inte sågs som ett potentiellt problem. Sedan producerade man el, tills det inte gick längre. Det räcker inte med att berätta för gotlänningar. De måste dels vara läskunniga och dessutom, håll i er nu, förstå det de läser. Gröna människor inte bara på Gotland, har så förtvivlat svårt, att uppfatta proportioner och kostnader. Så fort det handlar om kostnader, så utgår de från att någon annan betalar, därför behöver de inte befatta sig med sådana komplikationer. Man kan undra, varför har ingen berättat detta för gotlänningarna, innan subventionerna frikostligt bara gynnade ett fåtal.


Gotland är utmärkt utmärkt exempel att visa på svårigheterna med flödande energiframställning. För att det skall kunna fungera krävs ett omfattande elledningsnät och en backup med el som kan kopplas på kort tid. Det räcker inte med att solcellerna producerar billig el när solen skiner.
Backup är kraftverket i Slite=diesel och gasturbin, använts för att stabilisera och fas kompensera med sin roterande massa. Men att köra ett kraftverk på tomgång, endast för att få den svängmassa som solceller och vindkraft behöver är inte billigt.


Man testar nu med att ha batterier och styrelektronik för att kunna stabilisera nät, även utan stora synkron generatorer. Sådana mikronät är attraktiva också för att de kan fungera lokalt, även om man får stora strömavbrott nationellt.Problemet med batterilager är att det endast är tänkbart för att eventuellt jämna ut produktionen mellan natt och dag, men att försöka sig på att lagra energi i batterier för bruk på vinterperioden, går inte.
Osäkerheten i solcellsproduktion under vinterperioden gör att batterilagret måste beräknas efter mera än en månads totala behov. T.ex. hade december månad 2015 totalt 7 timmars solinstrålning. Det blir inte mycket energi från en solcellspanel på 7 timmars solskenstid. Dessutom gör solens läge på horisonten att instrålningen på vinterperioden är kraftigt reducerad.

Frågan är hur länge klimatvärldsmästaren Sverige skall sova, innan de inser verkligheten. Blir så trött av att höra Fridolin svamla!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar