söndag 22 oktober 2017

Har SVT startat valarbetet – först ut skolan!

Häromdagen kunde vi bevittna flera inslag av propagandamakarna på Rapport om skolan och de sparade verkligen inte på krutat. Vi blev serverade den ena solskens historien efter den andra. Det formligen vräktes ut flera inslag/reportage i en enda Rapportsändning(som är ovanligt) om lyckade skolsatsningar med integration, bussningar och tvångsblandningar, med fantastiska resultat. Vi fick se leende elever som på knagglig svenska berättade, hur bra detta är, med tvångsblandningar. Lika leende lärare kunde bara bekräfta hur lyckat det är.

Skönmålningen som man fick beskåda var mer än pinsamt. SVT har haft svårt att hålla sig till verkligheten och nu är de MSM:s ekokammare. Alla som har barn som går i skolan känner inte igen sig, tvärtom vi har en skola i kaos!
Det är ytterst märkbart hur man hos Public Service nu, kört igång valarbetet för fullt. Man började med skolan - vad kommer härnäst?  SVT ger oss det intryck, att den svenska skolan är ett enda stort föredöme, när alla vet att det är precis tvärt om.

Tänk om redaktion gjort minsta lilla research(kommer aldrig att hända) hade de upptäckt att bara för några veckor sedan var det ett stort möte på Fryshuset i Stockholm. Då hade de ansvariga på Rapport upptäckt att det var ett möte, där socialtjänst, politiker och ideella krafter samlades för att diskutera insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Debatten har kretsat kring att "integrationsproblemen" handlar om att svensken och det svenska samhället inte släpper in vissa grupper av människor och att vi måste satsa och har satsat stora resurser på att komma tillrätta med detta. Frågan är om svensken vill bli påtvingad en medeltida kultur?
Det man blundat för alldeles för länge och som ingen vill prata är flickor som inte kommer tillbaka till skolan efter sommarlovet. Att Rapport skulle göra ett inslag om detta problem, finns inte på kartan. Alla problem med invandring är ”bannlysta!” Rapport kommer att vara PK, så länge den nuvarande redaktionen får sitta kvar. På deras karta finns inte, att det idag finns mängder av muslimer som inte är det minsta intresserade av, att vara en del av vårt samhälle och våra värderingar.
Mötet på Fryshuset handlade om att skolan hade upptäckt att i Järvaområdet har muslimska familjer tvingat sina barn och tonåringar att leva efter den kultur de har med sig från MENA-området. Tvångsgifte, fler barn i förskoleålder som bär hijab och våld är vanliga inslag i hedersförtrycket.

Åsa Lindhagen (MP) socialborgarråd: ”Det är oerhört viktigt att vi säkerställer att varje skola i Sverige utgår ifrån ett demokratiuppdrag och att man säkerställer att läroplanen följs och att varje elevs lika värde respekteras.”
När regeringen presenterade sitt rättspaket föreslogs ytterligare 100 miljoner mot hedersförtryck under 2018 som om detta skulle hjälpa! En kartläggning över hur vanligt hedersförtryck är, ska också göras.
Åsa Lindhagen fortsätter: ”Vi vet att det är ett stort problem och därför har vi sagt att det är viktigt att göra en kartläggning, men vi ska inte sitta och vänta på en kartläggning för att agera.”

#MeToo rullar på som en snöboll och vi får ”slicka” i oss, den ena efter det andra avslöjandet om kända mäns tafsande och förslag. Foliehatten vill starkt påpeka att han inte på något sätt försvar detta, utan han tycker det har blivit lite för mycket nu! Det börjar likna en häxjakt!
D
et verkliga problemet med alla våldtäkter på skolorna har nu, helt kommit i skymundan! Det var kanske meningen med #MeToo, att dessa ytterst allvarliga brott skulle hamna i skymundan!
Igår kunde vi i Sydsvenskan läsa om en 16-åring som vål
dtagit en flicka på Söderkullaskolan. På skolans idrottsdag ska 16-åringen ha våldtagit en annan elev och nu sitter han häktad. Pojken är nyligen dömd för sexbrott för 2 veckor sedan, mot tre andra skolkamrater på skoltid. Trots denna dom, har rektorn låtit honom gå kvar.
Den 5 oktober dömdes 16-åringen för tre fall av sexuellt ofredande mot kvinnliga skolkamrater som när brotten ägde rum förra hösten bara var 14
år gamla.
Söderkullaskolan hemsida:
På Söderkullaskolan arbetar vi aktivt för att skapa ett gott arbetsklimat som stimulerar våra elevers motivation och lust att lära. Vi vårdar och uppmärksammar den goda relationen mellan elev och personal. Vi vill att alla elever ska lyckas, känna trygghet och få en god framtidstro.

Flickorna hade kort efter ofredandena gått till skolans rektor och anmält vad de hade råkat ut för.
Läser man utdrag ur tingsrätten dom framgår det att rektorn har sagt till flickorna att: "de hade varit erotiska och att de i fort sättningen skulle tänka på sin klädsel!" Malmö tingsrätt är mycket kritisk mot rektorn och övrig skolpersonal för deras sätt att hantera det som har hänt.

Rätten påpekar i domen att skolans ledning inte reagerade på flickornas anmälan den 14 september 2016, istället får man får intrycket av, att ledningen på skolan, hade kapitulerat och undandragit sig sitt ansvar.
Foliehatten förutsätter att skolledning utreds för tjänstefel, vårdslös myndighetsutövning eller liknande och att de blir avskedade.

Tror ni att Rapport eller Agenda någonsin kommer att ta upp alla dessa våldtäkter som sker runt om på våra skolor som blivit ett allt större problem? Istället skall vi matas med om lyckade skolsatsningar med integration, bussningar och tvångsblandningar, med fantastiska resultat och leende elever.
I kvällens sändningar i både Rapport och Agenda kommer vi att matas med häxjakten #MeToo och alla snuskiga journalister. Allt för att dölja våldtäkterna på skolorna! Det är inte bara våldtäkterna som är problemet, utan även de flata skolledningarna som inte vågar ta sitt ansvar. Problemet är att det nästan i undantags fall är ”ensamkommande barn” som utför dessa dåd och där har vi problematiken. Rektor och andra ansvariga är som "Bambi på hal is", för de är livrädda att få någon stämpel på sig, om det agerar hårt och skoningslöst. Man vet aldrig vad batikhäxorna tar till för vapen!
Rapports redaktion är en stor skamfläck för svensk journalistik, allt annat än sanningen existerar inte för dessa extremister! Att försköna verkligheten är de experter på!
Man får hoppas att de ansvariga feministerna #MeToo kommer till insikt om vilka enorma risker och riktiga övergrepp kvinnor och unga flickor kan utsätts för, i ett samhälle som Malmö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar