onsdag 11 oktober 2017

Suad Mohammed - så bra gick det med den integrationen!

I gårdagens Rapport kunde vi se ett inslag och en intervju med islamologen Suad Muhamed.
Suad; ” Oavsett om det är lagligt eller inte, kommer folk att gifta sig i alla fall utanför Sverige.” Hon kommer själv från en familj där pappan hade tre fruar. Hon tycker att det borde vara tillåtet även i Sverige, precis som samkönade äktenskap.
Suad fortsätter: ”Men en kvinna får samtidigt inte vara gift med mer än en man samtidigt.”

Givetvis ska
ll alla människor få yttra sina åsikter, oavsett om det är muslimer, socialister, radikalfeminister eller nationalsocialister. Men problemet ligger som vanligt i rapporteringen - var är de kritiska frågorna från journalistens sida?
Det är journalisternas jobb att vara väl insatta och objektiva, så att de kan ställa kritiska och granskande frågor till de som intervjuas.
För varje journalist är detta självklara fakta, utom för de som arbetar på statstelevisionen. Att inte ställa kritiska frågor i SVT i intervjuer gäller speciellt för partier, organisationer, politiker eller religioner som SVT vurmar för. Enda gången de är kritiska och grävande, är när nazister och SD kommer på tal.

Men nu har vi en muslimsk islamolog som, efter 32 år i Sverige, tydligen vägrar att ta till sig den svenska kulturen och aktivt väljer att leva i en form av parallellsamhälle
som dessutom visar att hon har Mellanösternvärderingar. Det är högst problematiskt, för följdfrågan vi måste ställa oss är, hur pass spridda denna bristande integration och assimilering är - det verkar uppenbarligen som att de inte vill bli en del av det svenska samhället - utan istället vill föra in sina egna främmande regler och normer i vårt land. Det kommer inte heller som någon direkt nyhet utom för våra totalt döva och blinda politiker.
Kan ha Suad ha missuppfattat månggifte inom islam? Bara mannen kan ha flera fruar? Eller menar hon möjligen att kvinnan har rätten att få dela på en man?
Om månggifte införs överallt kan det bli komplexa relationer. Mån
ggifte är förbjudet för svenskar vilket kan ge fängelse som påföljd. I Danmark fick en man fängelse för ett par år sedan. Varför är vi inte lika inför lagen? Ska vi ha ett parallellt samhälle med andra lagar?
I Sverige gäller svensk lag och den ska självklart inte tillåta månggifte. Rent juridiskt ska de som påstår, att de är månggift
e betraktas som ogifta. De som vill ha fyra fruar kan bosätta sig där detta är kutym. Tolererar vi muslimskt månggifte idag så måste vi tillåta muslimsk arvsrätt imorgon, och då har vi den första officiella sharialagen i Sverige.

Problemet med månggifte i Sverige är att bidragssystemen och försäkringssystemen inte är anpassat för detta. Om giftermål var en rent privat angelägenhet som staten på alla sätt inte hade något som helst intresse i, så vore det inget som helst problem.
Om bidragen skulle upphöra för månggifte, så skulle vi sannolikt bli av med problemet. Ingen muslim skulle få råd med flera fruar och flera lägenheter.

Större moraliskt förfall inom feministkretsar har Foliehatten nog aldrig sett tidigare. Detta visar bara vilka enormt stora hycklare de är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar