onsdag 20 september 2017

Sveriges humankapital är förbrukat!

I ett gästskribentinlägg i GP redovisas invandringens negativa konsekvenser för den svenska skolan och betydelsen av humankapital för en framgångsrik eller misslyckad integration.

Gabriel Heller Sahlgren:
Efter decennier av fallande kunskaper har resultaten i skolan äntligen vänt uppåt i internationella undersökningar. Sverige ligger fortfarande långt ifrån tidigare toppnivåer, men det är glädjande att trenden nu i varje fall har vänt uppåt.
Frågan är hur länge detta kommer att kunna fortsätta. För tillfället sker nämligen stora förändringar i elevsammansättningen, på grund av den flyktingvåg som nådde sitt crescendo under hösten 2015. Rekordstora nivåer av ensamkommande ungdomar har på kort tid slussats in i utbildningssystemet. Och fler kommer de att bli.
Flera studier visar att den förändrande elevsammansättningen har haft en negativ påverkan på resultaten i internationella prov och inhemska kunskapskontroller. När man endast jämför elever med inhemsk bakgrund minskar exempelvis skillnaderna mellan Sverige och högpresterande länder i Pisa avsevärt. ”


FN har gjort prognoser på humankapitalet i olika länder. I rapporten nämns inte den demografiska utvecklingen som är mycket speciell för Sverige i jämförelse med andra länder. Sverige har som inget annat land i västvärlden anpassat sig till globaliseringen. Det finns inget annat land som har tagit in lika många invandrare från Mellanöstern och Nordafrika per capita och att mycket av produktionsindustri har flyttat till andra delar av världen."

I FN rapporten har man granskat prestationerna i olika länders skolor och utifrån det resultatet har man skissat ett scenario 10-20 år fram i tiden. Med detta scenario vill man se, vad dagens elever kommer att prestera på arbetsmarknaden om 10-20 år. Slutsatsen från FN är en dyster läsning för Sverige - dagens elever kommer inte att prestera som dagens vuxna arbetstagare, så att Sverige kan bibehålla en topp-placering bland världens rikaste länder. FN spår att Sverige kommer halka ned på u-landsnivå år 2030.
"Av 81 länder som FN gjorde prognoser för hade bara två, Sverige och Kuwait, en negativ utveckling, alltså en framtiden som troligtvis blir sämre än vad det är nu. Vad gäller Kuwait så är den negativa utvecklingen väldigt liten och princip så kommer landet att ligga kvar på samma nivå år 2030, vilket i och för sig är dåligt då de allra flesta länderna har en rätt stark positiv utveckling, medan Sverige sticker ut med en kraftigt negativ utveckling.

De som har studerat PISA-rapporterna känner till att svenska elever presterar i nivå med världsledande finländska skolbarn, medan invandrareleverna presterar som deras jämnåriga gör i respektive hemländer.  Det vi kan se framemot i Sverige om endast 15 år är, ett segregerat Sverige som dagens skolvärld - där allt färre svenskar, ska prestera allt mer, för att kompensera bortfallet från underpresterande invandrarelever.

Varken MSM eller politiker vill inse eller ens debattera, att det svenska välfärdssystemet och den svenska modellen är skräddarsydd, för hur svensken i gemen presterar under en livscykel och det som har hänt är att man har slagit sönder allt detta genom okontrollerad massinvandring av socioekonomiskt svaga grupper.

Man behöver inte skåda in i spåkulan för att konstatera att humankapitalet i Sverige är förstört. Zlatan lyfts fram som ett stort föredöme av MSM och SVT, att han har lyckats skapa sig en framtid, men miljonerna har han stoppat i sin egen ficka. Det spelar ingen som helst roll, då det finns hundratusentals okvalificerade andra invandrare som inte gör nåt annat än bidrar till förstörelsen av landet Sverige.
Humankapitalet är viktigt och spelar en stor roll för ett lands framtid. En ”rutten” frukt och humankapitalet är bortblåst för all evighet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar