tisdag 5 september 2017

Nordafrikanska unga män går ”bärsärkagång” och myndigheterna är totalt handlingsförlamade!

Dessa unga män och killar från Nordafrika som gjort livet surt för många, kommer framför allt från Marocko och Algeriet. De är ID-lösa men vad det innebär, ålder okänd, ursprung och namn. De flesta nordafrikanerna ser dock inte ut som barn, utan det handlar om unga män mellan 18 och 30 år. Oftast har de många olika identiteter. Utan tvekan den mest brottsaktiva och farligaste invandrargruppen i Sverige.
Knivrån, misshandel, snatterier, stölder, gruppvåldtäkter, hör till den vanligaste brottsligheten gruppen gjort sig känd för. Men denna grupp är även extremt förekommande i oprovocerade, grymma våldsattacker som kan liknas vid terroristattentat och de har utsatt lokalbefolkningen nattetid för ren systematisk terror i flera års tid. Ingen vet deras syfte med att vara i Sverige och de lever helt på kriminalitet, eftersom de inte vill inkluderas av välfärdssystemet likt andra grupper av ensamkommande unga.

Enligt poliskällor till DN så har gruppen marockanska "gatubarn" kring Medborgarplatsen hotat poliser sedan åtminstone i våras och det finns uttalade hotbilder mot enskilda poliser. Orsaken antas bero på att polisen stör deras kriminella aktiviteter med droger, snatterier och personrån. För närvarande så beskrivs området kring Björns trädgård som väldigt hotfullt, även för oss vanliga personer. Ofta blir det hot, bråk och våld vid själva tunnelbanan i samband med plankningar och fickstölder.
I Åbo så var terroristen som knivattackerade kvinnor ett tidigare så kallat ”gatubarn” från Stockholm och marockan. Marockaner har också tidigare förekommit i mindre välplanerade attentat mot poliser och militärer längre ned i Europa, vid ett stort antal tillfällen. Spanien har ett mycket stort problem med nordafrikaner och det stora terroristattentatet tidigare i augusti, som skedde i Spanien, utfördes av en grupp av marockaner.

Ambassaden i Rabat skriver:
”Marocko präglas av relativt lugn och stabilitet. Den omvälvande utveckling i arabvärlden som påbörjades 2011 satte sina spår även i Marocko, men i förhållandevis mer lugna och fredliga former.”

Marocko har sedan ganska många år problem med hög ungdomsarbetslöshet. Det blir dessutom inte bättre av att skolsystemet är segregerat. Privata franskspråkiga skolor är av hög klass, medan vanliga statliga marockanska skolor ofta är desto sämre. För en ung marockan är det väldigt svårt att få arbete ifall de inte gått på privatskolor och framför allt, inte talar och skriver franska flytande.
Arbetslösheten är upp till 50% inom vissa åldersgrupper. Denna arbetslöshet blir givetvis ett samhällsproblem i Marocko som spiller över till andra länder.
Konsekvensen av den höga arbetslösheten blir att många unga marockanska män söker sig ut i världen för att hitta jobb. Även om arbetslösheten drabbar båda könen, så känner män en större press att kunna arbeta, kvinnor har inte samma krav på sig från marockanska samhället.
De som beger sig ut i Europa utan är inte från "eliten" som har råd med privatskolor. De tillhör inte heller dem som är ambitiösa och drivna som får de få jobb som finns. De är inte heller så bra utbildade som de tror och saknar exempelvis IT-kompetens
Det som diskuteras internationellt, är att förbättra undervisningen i marockanska skolor samt att skapa fler arbetstillfällen för att långsiktigt minska ungdomsarbetslösheten.
På lång sikt är det viktigt att minska ungdoms arbetslösten i Marocko, på kort sikt att agera med vetskapen om att ungdomarna från Marocko som driver runt inte är ett tvärsnitt av Marockos befolkning utan en avgränsad grupp som hamnat mellan stolarna, är kanske redan innan de lämnar landet missbrukare och kriminellt belastade. Ur säkerhetssynpunkt krävs det en synkroniserad insats inom hela EU, splittring av "gängen" och noga bevakning av dessa samt en gemensam plan för "drabbade" länder. En svår fråga som inte de ansvariga politikerna i EU och Sverige vill ta i.

Det skrämmande är att ”gängen” bara kan fortsätta driva runt, i ett högorganiserat land som Sverige och att det inte finns någon plan mot dem, de bara far ut och in i socialkontoret mellan brotten och inget görs eftersom de ljuger om ålder och saknar riktig identitet. Faktum är att de alltså inte stoppas förrän nån stackars person råkar ut för ett riktigt grovt brott och då snackar vi mord. Andra grova brott, typ gruppvåldtäkten vid Fåfängan, var ju uppenbarligen inte tillräckligt för att myndigheterna skulle reagera. Där slapp ju alla gärningsmän straff och domen blev en enda röra, där ålder och identitet inte utreddes.

Den här gruppen liknar egentligen inte något vi tidigare haft i Sverige i form av olösbar problematik. Det närmaste vi kommer är romer som också tycks vara en grupp i stort sett helt resistent mot sociala insatser. De fortsätter destruktiva kulturella levnadsmönster med kriminalitet och tiggeri oavsett hur omfattande man försöker integrera dem i normala samhällskulturen. Det här är något som vi då känner igen i den marockanska dagdrivargruppen. De tycks trivas i situationen av social lag- och rotlöshet. När sociala instanser försöker nå ut till de unga männen och de erbjuds bekvämligheter, så tar de allt som är löst och sticker sedan tillbaka till livet på gatan.

Foliehatten tror inte det finns någon lösning på problemet, vare sig här eller i Marocko, det går inte att "hjälpa" den här gruppen. Det enda vi bör göra här i Sverige är att utvisa dem och hålla dem inlåsta tills utvisning kan verkställas.
Att införa visumtvång för alla från Marocko och Algeriet kan kan kanske medföra att det inte kommer fler nordafrikaner till Sverige! 
 
Som tur är har Stockholms socialborgarråd Åsa Lindhagen (MP) hittat lösningen på problemet. Hon vill införa nya mötesplatser där barnen känner sig tryggare än på socialkontoret och specialutbildad HVB-personal. De måste ju få känna sej trygga och inte träffa otäcka socialtanter. Så skall vi alltså hantera dagdrivande kriminella i Sverige enligt Åsa, en lokal där de kan pusta ut. Varför inte tilldela dem en egen våning i Söderhallarna? Ibland undrar man - vad är det för politiker vi har ….?

En annan politiker som snackat och lovat mycket är Anders Ygeman. Han lovade lösa alla problem med Nordafrikanerna!
Kalendarium över hans uttalande:
2015: Vid ett besök tillsammans med polisen på Sergels torg fick han se med egna ögon problemen.Y:”Marocko måste ta sitt ansvar."
2016: Sverige och Marocko överens om gatubarnen
2017: Tillsammans med Angela Merkel har de förhandlat fram att två barnhem ska byggas i Marocko för att kunna ta emot gatupojkarna...
Några månader senare har projektet i Marocko har havererat, eftersom Tyskland dragit sig ur uppgörelsen…

Per Löfvenberg vid gränspolisen till SVT Nyheter:
”Vi kan konstatera att i 80 procent av fallen så har personen uppgett en annan identitet i Sverige än den egentligen hade. I 90 procent av fallen så är de vuxna trots att de tidigare uppgivit att de är barn. Trots att Sverige nu utvisar fler så är problemet långt ifrån löst. Fortfarande uppehåller sig mellan 500- 800 unga marockaner olagligt i Sverige enligt myndigheterna. Man utvisar inte personer under 18 år som har missbruksproblem.”
Marocko bryter mot internationell rätt när de vägrar ta emot sina egna medborgare. Det finns inga skäl för ett land utan krig, att bete sig så, annat än girighet och förakt för väst. I stället för mutor kunde Sverige löst detta genom att förvägra marockaner inresevisum tills Marocko slutar agera som en piratstat.

Politikerna och etablissemanget är alltid flera år efter i sitt agerande och gängen får fortsätta som vanligt! Varför har vi politiker? Det enda de kan föreslå är fler poliser och med detta tror de att problemet är löst!

1 kommentar: