lördag 17 november 2018

Afrosvenskar känner sig diskriminerade!

I gårdagens Rapport tittade Foliehatten på ett inslag som handlade om en afrikan som hade avlagt både svenska och franska examen, men inte fått något arbete.
Person visade sina inglasade examensbevis och han kände sig mycket diskriminerad, eftersom han är afrosvensk och inte hade fått något arbete som motsvarande hans kompetens!

Som av en händelse publicerade SVT Nyheter och givetvis Sveriges samvete DN igår, att afrosvenskar diskrimineras på svenska arbetsmarknaden.

SVT Nyheter: ”Förutom att afrosvenskar har lägre lön jämfört med övriga befolkningen med samma utbildning visar undersökningen dessutom att det är mycket svårare för en afrosvensk att få chefspositioner i arbetslivet. De afrosvenskar som ändå blir chefer har dock mycket lägre lön än andra med motsvarande utbildning.”
Mattias Gardell, vetenskaplig ledare vid Cemfor och en av de tre forskare som står bakom rapporten, menar att det finns anledning att se över diskrimineringslagen. Gardell: ”Undersökningen visar att antisvart rasism och diskriminering strukturerar villkoren på svensk arbetsmarknad. Forskningen behöver nu undersöka hur och varför det ser ut som det gör.”

Givetvis intervjuade Rapport den mycket märkliga Uppsalaprofessorn Mattias Gardell, vars agenda är att förhärliga islamismen och nu har Gardell nu också hittat bevis för antisvart rasism i det svenska samhällets varje skrymsle och vrå, dock allra värst i Stockholmsområdet.

Sverige är nog ett av världens mest toleranta länder! Alla som hävdat motsatsen måste ha någon smutsig dold agenda att smutskasta Sverige och svenskarna. Vems ärenden går egentligen Gardell?
Finns väl inga som är så besatta av ras och grupptillhörighet som vänstern. Sverige har via den enormt stora invandring, tagit in mängder av analfabeter och lågutbildade från Afrika och MENA, klart att de inte tjänar i nivå med oss vita svenskar.

I rapporten från Länsstyrelsen i Stockholm framgår: ”Antisvart rasism och diskriminering försvårar afrosvenskars situation på arbetsmarknaden. Jämfört med den övriga befolkningen är afrosvenskar i högre grad arbetslösa eller hänvisade till lågstatus- och låglönearbeten. Rasism och diskriminering medför också att afrosvenskar inte har samma möjligheter som andra svenskar att genom egeninsatser som högre utbildning öka sina möjligheter att erhålla högstatusarbeten och chefspositioner.”
I stycket innan i rapporten finns ett mycket märkligt påstående: ”Undersökningen visar således att afrosvenskar diskrimineras på den svenska arbetsmarknaden. Den svarar inte på frågan varför det ser ut som det gör.”


Foliehatten undrar om författarna till rapporten varit helt nyktra när de först skriver, att de inte kan säga varför det ser ut som det gör. Sedan går man ut med att det handlar om ”diskriminering” och ”antisvart rasism!”
Ännu märkligare blir det när SVT Nyheter påstår att skillnaden på arbetsmarknaden är stora. Afrosvenskar med en treårig eftergymnasial utbildning har betydligt lägre lönän den övriga befolkningen med samma utbildningsnivå. För afrosvenskar födda i Sverige är inkomsten nästan 50 procent lägre än för den övriga befolkningen.
 
I rapporten från Länsstyrelsen på sid 30 framgår, att när man jämför födelseland, utbildningsnivå, anställningssektor samt ålder så föreligger en skillnad i medellön på 5,56% och inte 50% som SVT Nyheter påstår!

Alla som studerat statistik känner till att medellön är föga intressant, när man jämför löneskillnader. Om vi jämför 10 personer, där en personen har en hög inkomst och de andra nio låga löner, blir en hög medellön, en låg median. Extremvärdet påverkar medelvärdet i hög grad, varför medelvärde inte är intressant när man tittar på löner för personer. Median och standardavvikelse (alltså normalfördelning) är mer intressant att titta på, när man jämför lönenivåer.

I rapport räknar man genomgående på medellön och jämför medellöner, vilket är under all kritik. Det innebär att den 5,56% skillnad i medellön som anges på sid 30, anges för att dom är svarta. Det kan vara en direktör, i den jämförande gruppen som höjer hela den jämförande gruppens medelvärde och därmed framstår det som att man tjänar mindre som grupp.
Inte heller har man tittat på könsfördelningen eller andra relevanta variabler, språkkunnighet eller andra preferenser. Skillnaden kan förklaras med en djupare analys, en analys som man inte har gjort.

De slutsatsar som rapport kommer fram till, att det råder strukturell rasism, är intellektuellt ohederligt. Det måste vara den ideologiska vänster tron som blivit stimulerad här, en grov vinkling som man backar upp med blott 5,5% skillnad i medellön, där man dessutom missat kontrollera flertalet variabler.
Gardell och de andra författarna har dragit en absurd slutsats, utifrån den bristfälliga undersökning som de gjort.
Någon som är förvånad, att ohederliga forskare publicerar fake news?  

3 kommentarer:

 1. Ingen har dock kollat hur många andra nationaliteter , ex vis svenskar, med samma utbildning och föga erfarenhet, som också har svårt att få det jobb som motsvarar deras utbildning.
  För övrigt undrar man varför han inte vänder sina framtidsföhoppningar till en nation och en arbetsmarknad som mera uppskattar hans person och kompetens.

  SvaraRadera
 2. Flera faktorer än studiemeriter kan påverka chansen att få anställning.
  Svenskafrikanen Ley är dömd flera gånger för att ha misshandlat sin svenska sambo genom att bl.a. tagit struptag på henne.
  Kan Ley bidra till en lugn och harmonisk arbetsmiljö?
  http://soldatmamma.blogspot.com/2018/11/varfor-ska-nagonsin-jag-tro-ett-enda.html

  SvaraRadera
 3. Man undrar.
  Dessa ständiga snyftreportage. Vilken privat arbetsgivare har råd att anställa folk som inte levererar.
  Varför bemödar sig public servicefolket sig inte med att göra bakgrundskoll på sin intervjuobjekt?
  Påfallande ofta är det skumma individer som inte borde platsa i strålkastarljuset.
  Är journalisterna där korkade eller lata eller bryr de sig inte eller tänker de att det sovande folket har noll koll.

  SvaraRadera