torsdag 8 november 2018

Svenska folket har inte påtvingats mångkulturen anser makten!

Valet är nu avklarat och det har blivit klart, att nationalisterna inte uppnådde det inflytande som de eftersträvade. Nu kan Sverige fortsätta på den inslagna vägen, med en ohållbar situation i stort sett i hela samhällsstrukturen och makten har inga motståndare mer än nätet. Vi kan också notera, att mediekriget mot svenskarna tagit fart igen. Det finns inget "krig" att tala, det är ett ensidigt bombardemang från multikulturisterna, där de få ifrågasättande åsikter som publiceras, obarmhärtigt skjuts ner, inklusive dess författare.

Makten hävdar att mångkulturen är inte påtvingad av dem. De anser att ”svensken har haft tillgång till all information!” Känn smaken på dessa ord. Visst känner du också smaken av grov desinformation? Det är inte svensken själv som bestämmer vilken information som presenteras honom och henne. SVT, mediebolag, chefredaktörer och enskilda journalister bestämmer vad som skrivs, sägs och visas i medierna och TV. Svensken bestämmer inte det. Svensken är mottagare av budskapet. Svensken bestämmer inte heller att statsministern ska säga, att vi behöver invandrarna för att klara välfärden och att de är högt utbildade. Svensken (numera mest migranter) har röstat på honom, men svensken bestämmer inte att lögn och desinformation ska komma ut från hans mun. Svensken bestämmer inte heller att dagispersonalen ska vara könsneutral och se HBTQ-certifiering som sin viktigaste uppgift. Svensken bestämmer inte vad som ska läras ut i skolan. Fakta har kommit fram att skolverket fullständigt struntade i utbildningsdepartementets propåer. Hur kan makten skylla på svensken som ansvarig för spridning av felaktig information i skolan, i princip överallt, när det sitter aktivister och fattar egna beslut, i stället för att följa folkviljan?

Makten som bestämmer över informationen till medborgarna, har ett oerhört stort inflytande över deras åsikter. Har folket fel åsikter, sätter makten tryck på leverantörerna, att inte publicera sanningen. Hjälper inte detta, ser makten till att restriktioner införs och i värsta fall, ren censur! Makten kan inte påstå, att svensken har fått saklig och neutral information, om mångkulturprojektet vi lever i? Makten känner till att det är en lögn.
Politikerna har inte alls varit tydliga, tvärtom,
det har hela tiden lagt ut dimridåer, för att dölja vad som pågår. I den nyss avslutade valrörelsen lade sossarna ner mycket energi på, att flytta fokus till andra politikområden, för man ville inte diskutera migrationen.

Vänstern har hela tiden hävdat att Sverige skall ta emot en mininivå av migranter. Statistik från Migrationsverket talar om något helt annat. Det är en massinvasion som pågår, med årets beviljade PUT, är de nästan i nivå med massinvasionen 2015.
Som om detta inte räckte flyger man in kvotflyktingar från Afrika och dessutom har ma
kten beslutat, att man skall höja kvoten.

Makten har ett enormt stöd av etablissemanget som är mycket effektiv, med dokumentärfilmer och ständiga upprepningar som har lurat Svensson att tro, att vi nu har Europas strängaste migrationspolitik och att migrationen därför har stoppats.

De verkligt skyldiga är etablissemanget, de har all fakta men förvägrar folket samma kunskap, dissidenter och alternativmedia smutskastas eller förtigs. Svenska folket har inte fått en rättvis chans, att ta ställning om vi vill ha mer mångkultur och att folkutbyten skall fortsätta.

Svenska folket har också indoktrinerats att tro, att alternativet till 7-klövern är nazism. Det är bara att titta på de pågående regeringsförhandlingarna, där Annie Lööfs och Jan Björklunds agerande, passar bättre i en cirkusmanege. Många tror på allvar (personer som Foliehatten känner), att om SD skulle vinna valet, så kommer vår industri att ställa om till tvål och lampskärmsproduktion.

Som en sakupplysning till Foliehattens läsare, vill han delge de planer som finns om Region Stockholm. SvD hade den 17 oktober en bilaga Tema Fastigheter. Man intervjuade Stockholms läns Landstings projektledare Ulrika Palm om den kommande planen för Region Storstockholm. Planen är tänkt att sträcka sig fram till 2050.
Enligt Ulrika Palm är scenariot Bas, att regionen ska växa från dagens 2,3 miljoner invånare till ca. 3,4 miljoner år 2050. Ökningen som planeras om c
irka 1,1 miljoner, ska i huvudsak utgöras av migranter.
Av artikeln så framgår inte, vilka de övriga scenario
n är, men om scenario Bas är 1,1 miljoner nya invånare, så vågar inte Foliehatten spekulera i vilka andra som förbereds.

Det stora befolkningsutbytet fortsätter oförtr
utet enligt plan.

1 kommentar:

  1. "scenario Bas" är alltså vad vi skall överlämna till våra barn?
    Folkutbytesplanen fortgår...

    SvaraRadera