måndag 19 november 2018

Den som uttalar sig kritiskt om Islam får ingen anställning!

Ronie Berggren arbetade som personlig assistent hos Örnsköldsviks kommun. Efter det att hans klient gick bort i slutet av 2016, blev Ronie erbjuden ett arbete på ett HVB-hem hos kommun, med afghanska ”ensamkommande flyktingbarn.”
Efter en träff med chefen för hemmet spikades ett datum för inskolning och sedan en anställning. Mening var att Ronie skulle börja sin anställning och inskolning i början av 2017.

Bara en kort tid innan inskolningen erhöll Ronie ett SMS där
kommunen meddelar, att de tappat förtroendet för Ronie, eftersom Ronie i ett in lägg FB kritiserat islamister. Ronie driver podden Amerikanska nyhetsanalyser.
 
Ronie ringer upp kommunen och får prata med en kvinna i ledande position och han spelar in samtalet.
Foliehatten har lyssnat på samtalet ett par gånger och inser att det är kvinnan som Ronie pratar med som är en del av problemet och han kan inte låta bli att kalla hennes åsikter för korkade. Foliehatten är helt övertygad om, att det runt om i andra kommuner sitter massor av personal på liknande positioner, med motsvarande värderingar. Kan det vara så, att Ö-viks kommun anser, att man som arbetsgivaren får ha krav, att den som söker jobbet måste gilla Islam och i framtiden Sharia. Foliehatten tror inte ens de förstår vad debatten handlar om.

Det
blir väldigt märkligt när kvinnan tar upp en säkerhetsfråga. Hon har en uppfattning som Foliehatten betraktar som rasistisk. Kvinnan anser att om muslimer av någon anledning får reda på, att någon i ett annat sammanhang har uttryckt kritik mot Islam, så kommer de att utöva våld mot denna person.
Kvinnas kommentar om varför Ronie inte kritiserar någon svensk brottsling på sin sida, är bara helt sanslös!
Det kanske allra värsta i detta sorgliga samtal är, att det vore intressant att få reda på, vem det är som ägnar tid åt, att gräva fram kommentarer som gjorts på FB. Kvinnan säger att hon aldrig "är på FB!" Kvinnan har med andra ord, blivit underrättad om vad Ronie kommenterat på FB. Det kan vara anställda inom kommunen eller privat personer som är mycket flinka med att föra vidare vad som  finns på nätet. Det som hänt, ger också en otäck koppling till det forna DDR-samhället som till stor del byggdes upp på angiveri.
Efter samtalet anmälde Ronie Berggren kommunen till Justitieombudsmannen, JO.

JO kom ett beslut härom dagen och kommunen får kritik av JO. I sitt beslut hänvisar han till regeringsformens skrivningar om yttrandefrihet och han hänvisar till det så kallade repressalieförbudet i grundlagen. Det innebär att grundlagens skydd för yttrandefrihet innebär bl.a. att det allmänna inte får vidta repressalier mot enskilda som använt sin yttrandefrihet. JO anser att nämndens åtgärd att återta erbjudandet om anställning stred mot det s.k. repressalieförbudet. Nämnden får därför kritik för sitt agerande.
JO skriver vidare: ”Den som är anställd vid en myndighet har alltså rätt att, utan att riskera att drabbas av repressalier från arbetsgivarens sida, framföra sina egna synpunkter såväl på myndighetens verksamhet som i andra frågor. En offentlig arbetsgivare kan inte av sina anställda kräva att de utanför tjänsten avhåller sig från att ge uttryck för en viss typ av värderingar. Detta gäller även när dessa kan synas helt avvika från det arbetsgivaren står för. Förtroendet för myndigheterna upprätthålls inte genom tillsyn över de anställdas åsikter utan genom att verksamheten utövas under lagarna och kontrolleras rättsligt.”
Dessutom fäster JO inte, någon större vikt vid kommunens förklaring.

Vad som hänt i Örnsköldsviks kommun visar, att det finns många i chefsskiktet i många myndigheter som är vänster. Enkelspårigheten och likriktningen i samhället i stort, är skrämmande. Vänstern är kraftigt pro Islam och man har utsett muslimer, folk tillhöriga en världsreligion, till ”utsatt grupp.” I vänsterns ögon existerar, numera, ogudaktighet i praktiken som ett brott, när det gäller Islam. Personer som kritiserar Islam bemöts därför inte bara med argument, utan också med mobbing och arbetsgivare kan också se till, att kritikerna kan förlora eller inte få ett arbete. Egentligen är det ett hemskt samhälle vänstern skapat åt oss. Men med deras föredömen, Sovjet, DDR, Venezuela eller Cuba, kunde vi väl knappast hoppats på annat!

Däremot går det bra för en SVT-journalist att begå människosmuggling med bibehållen lön och advokathjälp från statliga Sveriges Television. Man bara undrar hur saker har blivit som de blivit.
Det kanske vore något för professor Gardell att fördjupa sig i och forska om, Islam kritikers diskriminering på arbetsmarknaden.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar