söndag 25 november 2018

I praktiken har Sverige redan infört migrationsavtalet!

FN:s migrationsavtal skall skrivas under den 10 december. Foliehatten kan konstatera att Sverige redan nu, till stora delar redan nu infört dessa regler. Vi är om man vill se det, en redan nu fungerade prototyp, för hur reglerna är avsedda att tillämpas. Avtalet införs, för att det går för långsamt, att rasera västvärldens välfärd. Dessutom är det bråttom nu, när ett stort antal länder inte vill vara med. Det kan skjuta hela projektet i sank.

Det var Koffi Annan som lanserade förslaget omkring 1999. Det som senare mynnade ut i FN:s globala migrationspakt. Intressant är (var), att Koffi Annan var ingift i Wallenberg-klanen. Staten och kapitalet = Socialdemokraterna och Wallenbergarna.
Blå Tåget sjöng en gång i världen. ”Sida vid sida tillsammans stryker dom fram. Staten och kapitalet. Två vargar fromma som lamm. Men det är inte dom som ror......”

Det är därför länder i Västeuropa tagit in stora mängder MENA-iter och det verkar ha en gemensam nämnare, att de haft en stor socialdemokrati. Varför socialdemokratin varit en stor drivande kraft, bakom det stora berikningsprojektet har varit, att de har insett, att S håller på att tyna bort och bli historiskt irrelevant, eftersom deras väljarbas gradvis blivit alltför borgerliga. Det enkla är då naturligtvis, att importera en ny etniskt underklass som väljarunderlag. Det senaste valet avslöjade detta på ett brutalt sätt. S erhöll 1,8 miljoner röster. Av de röstberättigade, var 1,3 miljoner invandrare eller av 2:a generationen. I vissa utförskapsområden erhöll S+V, närmare 90% av rösterna.
 
Samtidigt har Sverige varit ett testland för att migrationsavtalet skall träffa rätt. Vi är nog många som burit på en känsla av, att vårt land drivs som ett socialt experiment, under den rådande parlamentariska demokratin. Det kan vara svårt att sätta ord på en sådan förnimmelse. Att därtill sätta det hela i kontext från år 1999 (Kofi Annan) fram till idag hjälper till den förståelsen
Det är därför som Sverigebilden varit så helig. Vi i Sverige ska i själva verket fungera som en förebild för resten av västvärlden, att den socialdemokratiska samhällsmodellen fungerar trots massivt inflöde av MENA-iter.

Det är fascinerande att se hur denna enorma nyhet sopas under mattan här i Sverige. Avtalet har knappt nämnts i svenska media och från SVT hördes inte ett ljud, förrän igår.
SVTNyheter: ”En av farhågorna har varit att länderna som skriver under kommer att tvingas ändra lagar. I ramverket skriver man att man ”bekräftar staternas suveräna rätt att bestämma över sin nationella migrationspolitik och deras rätt att reglera migration inom deras jurisdiktion.”
Det är väl därför Sverige är så rubbad? Att man ändrar migration inom sin jurisdiktion? Se bara "gymnasielagen"? Och vi har en statsminister som hållit käft om detta?

Förvånande är att Expressen lyfter fram mycket kritik mot avtalet. Notera Expressens val av rubrik. ”FN:s kritiserade migrationsavtal.” Vanligtvis brukar man i media se ord som "kritiserad" och "kontroversiell" för vissa typer av åsikter, medan andra inte får dessa små epitet. Nu får FN och migrationen epitet "kritiserad" vilket är ett gott tecken.

Det är främst från bloggar och politiskt insatta personer på Twitter som motståndet mot avtalet kommit från. Etablissemanget har garanterat sett till att hålla debatten om det här, så låg som möjligt, eftersom de kontrollerar media. Samtidigt som frågan har varit uppe för diskussion på regeringsnivå i olika länder har det i DDR-Sverige knappt hörts ett ljud.

Det som kommit bort i den svenska debatten, är att avtalet om migrationen är frivilligt och många länder kommer inte implementera det. Det står klart att det är EU som är pådrivande i det här avtalet. Redan har flera länder hoppat av eller är kritiska, där bland Israel, Ungern, Österrike, USA, Polen, Slovenien, Italien, Estland, Tjeckien, Schweiz, Bulgarien, Kroatien, Australien osv. Det står också klart att vi är på väg mot ”End Game.” De asiatiska länderna (främst Kina och Indien men också Filippinerna, Singapore och Malaysia), Indien, Mellanöstern (Turkiet, Gulfstaterna och Israel)och även Ryssland (samt lydstater) är idag rätt ointresserade av vad USA och EU har att erbjuda. Det är endast Japan och Sydkorea som fortsätter att göra som USA och EU säger att de skall göra. Båda länderna har en mycket stor närvaro av amerikanska trupper. Det ser ut som att östra Europa verkar ha fattat galoppen. Så länge EU-pengarna flödar in i östra Europa kommer de spela med, men frågan är hur länge de vill vara med. Det ser ut som att Hillary Clinton också börjar få kalla fötter och det har blivit PK-error i globalistleden efter Hillarys uttalande. Globalisterna upplever att migranternas kaosbeteende och negativa påverkan för medborgarna saboterar för globalisternas mål. Blair och Hillary Clinton säger att EU måste minska invandringen.
Foliehatten tror inte man ska stirra sig blind på migration som det enda för globalisterna. Teknikens möjligheter går idag enormt mycket framåt. Eller som Ulf Kristersson sa: ”går du i säng med det som är trendigt idag, vaknar du ensam imorgon.” Nationalstaterna går att upplösa på andra sätt.

I artikeln i The Guardian förstår man att Clinton vill att EU (läs västra EU) skall lugna sig ett par år med immigrationen, för att försöka mildra de problem som har uppstått. Europa måste dra ner på invandringen om man ska få bukt med den populistiska våg som lett till Brexit och Donald Trumps styre. I samma artikel, får hon delvis medhåll från Tony Blair.
Hon är fortfarande för helt öppna gränser och ”ersättandets politik” men hon förstår också sig på realpolitik och att så här i ”End Game”, finns det en viss poäng att spela spelet snyggt.
Hillary Rodham Clintons uttalande är mycket stort. Det har dessutom stor betydelse för vår lokala åsiktskorridor, då Hillars uttalande devalverar mångkulturalisternas argument, om migrationens obetydliga inverkan på vårt samhälle.
Vänstern kan inte längre hävda att migrationen är en vinstaffär för den svenska ursprungsbefolkningen. Verkligheten har vid det här laget hunnit i kapp denna febriga optimism. Istället har man retirerat till en annan, nästan lika verklighetsfrämmande position, att migrationen inte har någon betydande påverkan på nationen.
Inte på ekonomin.
Inte på brottsligheten.
Inte på kulturen.
(senast förskolan i Motala om Lucia)

Nej, makten hävdar till och med, att den inte ens påverkar den allmänna opinionen.  I en några veckor gammal DN-artikel på temat: Skepsis mot massmigration till vårt land, får vi förstå, att det antingen beror på orättvis borgerlig politik eller på några diffusa ”högervindar!”
Fantastiskt att vi får höra det ur hästens egen mun: den folkliga reaktionen mot hög invandring beror faktiskt på ...trumvirvel...
hög invandring!

Foliehatten tror att resterande del världen också förstår, att den västerländska eliten(EU) helt har tappat fattningen. Det är därför de styr bort från väst, så de slipper eventuella ”spill-over” effekter. En kommande finanskris kommer ruinera västerlandet.
Fattar inte makten att de krafter som nu reagerar, gör det mot deras tidigare förda politik som skapade mer olösliga problem, än de kan lösa. Istället för att inse, att de fört fel politik, säger de att de måste ändra sin politik, för att inte tappa makten.
Det är målet med kritik,
att kritikerna vill se förändringar och maktens uppenbara politiska autism, visar att de inte skall ha makt. De har dessutom visat, att de inte är intresserade av folkets väl, utan bara om sin egen maktposition.

Den 2 december kl 14-17 anordnas en demonstration på Mynttorget i Stockholm mot att Sverige skall skriva på. Det är en opolitisk demonstration och Foliehatten vet ej, vilka som anordnar den. Polistillstånd ska i alla fall vara klart.
Foliehatten kan nästan sätta sitt huvud i pant, att SVT
(om de rapporter) i sin rapportering från demonstrationen, kommer att vinkla det så, att det är högerkrafter som står bakom detta!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar