fredag 23 november 2018

Semestrande EU-medborgare har inte rätt att få "tak över huvudet!"

I en rapport som bygger på 58 intervjuer, riktar Amnesty International hård kritik mot hur romer behandlas och de menar att Sverige bryter mot FN:s konvention från 1971 om mänskliga rättigheter.
Johanna Westeson: ”Sverige har bindande åtaganden enligt mänskliga rättighetskonventioner. Tak över huvudet är så centralt för mänsklig värdighet så där måste Sverige se till så alla har tak över huvudet, även de som inte är svenska medborgare. Och det finns en tendens att ducka för det ansvaret i Sverige när det gäller den här gruppen. Det här är människor, och människor har rättigheter och de rättigheterna måste respekteras av den stat där människor befinner sig.”

Foliehatten häpnar, att dra slutsatser i en rapport efter bara 58 intervjuer, är inget annat än anmärkningsvärt. Dessutom häpnar Foliehatten över, att Amnesty går ut med ett sådant ”tunt” underlag. Amnesty och Johanna Westeson gör bort sig ordentligt!
Att en så väl ansedd organisation, så fullständigt spolar ut sitt anseende i slasken. Istället för att vara en frihetens försvarare, har man på typiskt överklassmaner börjat ägna sig åt, att krama importerade tiggare.
Amnesty International har förvandlats från att ha varit en organisation engagerad för frisläppande av politiska fångar, till att ha tagits över av vänsteraktivister som vill driva sin egen agenda, med organisationens tidigare goda renommé som täckmantel.

"De mänskliga rättigheterna" tycks vara någonting som just Sverige måste rätta sig efter. Få andra nord- och västeuropeiska länder har lika många utländska tiggare som vi! De andra länderna säger att de enligt EU-lagstiftningen inte är skyldiga att försörja andra EU-länders medborgare som inte kan försörja sig själva. Det är märkligt, att det bara är Sverige som ska strunta i EU-lagstiftningen och bara rätta sig efter FN:s deklaration om mänskliga rättigheter som enligt Amnesty tvingar oss, att ta emot alla tiggare som vill komma hit och ge dem tak över huvudet och försörjning dessutom!

Europarätten slår fast att EU-tiggare inte har någon rätt att vistas i Sverige, om man ligger värdlandet till last. Flera vänsterstyrda kommuner i Sverige ger "försörjningsstöd" som det så fint heter som uppgår till ungefär 80% av alla romer som befinner sig i Sverige. De bryter därmed, mot de mot gällande EU-lagstiftning och borde dras inför Europadomstolen. 
 
Romtiggarna är formellt sett EU-turister som nyttjat den fria rörligheten inom EU. Varför ska vi erbjuda tak över huvudet åt turister? Ska vi erbjuda tak över huvudet åt spanjorer som kommer hit över en sommar också? Romerna får dessutom bara vistas här i landet i 3 eller 6 månader, vilket vi alla vet, att romer och alla myndigheter, struntar i.
 
De gamla Östeuropeiska länderna dumpade på 70-talet sina romer till Sverige och vi tog med öppna armar. Med facit i hand(skjutningar) ser vi, att det är flera kriminella släkter som anlände till Malmö från Ungern, Rumänien, dåvarande Jugoslavien och Tjeckoslovakien.

De finns svenskar som inte inser, att man kan inte bekämpa fattigdom och utanförskap, genom att lägga en tia eller tjuga i en pappmugg utanför ICA.
Det krävs politiska lösningar med hjärna och muskler på samhällsnivå, eftersom det handlar om innevånare i andra EU-länder.

EU-stödet till Rumänien mot tiggeri är enormt stort: 336 miljarder! Hur kan tiggeriet ändå öka under dessa år? EU borde sätta press på Rumänien, så att de använder pengarna till att förbättra romernas situation. Enligt uppgift lägger inte Rumänien en del av pengarna, på att lösa problemet, utan det går till annan verksamhet.

Att Sverige ska vara socialkontor och fixa inkvartering åt andra länders medborgare, är ytterst djupt provocerande. Idag struntar stat/kommun, att ge bästa hjälpen till svenskar som mår dåligt och inte har tak över huvudet.

Omnis snyfthistoria: ”EU-medborgare som kommer till Sverige för att söka försörjning för sina familjer lever i ett ingenmansland. Det visar ny rapport från Amnesty International.
Ekot har pratat med Florin och Isabella Tanas som de senaste fyra åren bott på alla möjliga olika ställen i Malmö – i parker, på lekplatser och på gräset utanför en kyrka.
– Vi kom till Sverige för att söka jobb men när vi*efter en månad inte fick något jobb så*blev vi tvungna att tigga*i stället, säger Florin Tanas till Ekot.
Deras barn hemma i Rumänien vet inte om att de saknar arbete, de har inte velat berätta att de tvingas tigga för rädsla att barnen ska bli retade i skolan.”
 
Johanna på Amnesty får väl pröva att åka till Rumänien och se om hon får tak över huvudet. Risken är väl rätt stor att hon får ett kok stryk istället.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar