torsdag 22 november 2018

Stockholm stad betalade upp till 10000 per dygn för ensamkommande!

2015 var toppåret för invasionen av ”ensamkommande barn!” Då kom 35000 ensamkommande, varav drygt 5500 ”ensamkommande” sökte sig till Stockholms stad, enligt statistik från Migrationsverket och Stockholms stad. Stockholms stad stod inför en extrem situation där alla ensamkommande skulle ha ett boende. Något som ledde till en lukrativ marknad för de företag som kunde erbjuda boende. Stockholm stad betalade i vissa fall upp till 10000 per dygn och "barn", eftersom kostnaderna rustade och dygnskostnaden landade i vissa fall på närmare 10 000 kronor, visar siffror från Stockholms stad och SKL.

Enligt Annika Wallenskog som är chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting, så fanns ingen annan möjlighet eller andra lösningar.
Åsa Lindhagen som var socialborgarråd i Stockholm stad hösten 2015: ”Vi ska inte ha några barn som bor ute på gatan och när det kommer väldigt många ”barn”, inte minst till Centralstationen i Stockholm, så blir socialtjänstens absolut högsta prioritet att se till att de här barnen får tak över huvudet.
Stockholms stad erhöll i dygnsersättning av staten 2000 kronor i dygnsersättning i genomsnitt för de ensamkommande. Det skulle gå till mat, boende och andra omkostnader. Men staden var mer eller mindre panikslagen, vilket gjorde att det blev leverantörernas marknad.
Det uppstod en möjlighet att tjäna mycket pengar på kort tid och många nya företag dök upp som  svampar upp på marknaden. Flera av dessa såg till, att ta bra betalt, långt över genomsnittet på knappt 2000 som var dygnskostnaden för boende sett över hela landet hösten 2015.

Stockholms stad jagar kronor och ören och spar in överallt där de bara kan. Staden blev jätteglada över att spara in 3,5 miljoner kronor årligen på att byta elnätsabonnemang.
Liselothe Engelgren, upphandlingschef på Serviceförvaltningen i Stockholms Stad:
”Elnätsföretaget Ellevio har hjälpt Stockholms Stad att se över alla sina elnätsabonnemang. Totalt handlar det om besparingar på upp emot 3,5 miljoner kronor årligen för staden. Det är pengar som vi kan använda till något bättre, inom stadens kärnverksamheter.”
Det är inget fel att försöka spara in, där man kan. Men tittar vi nu vad som hände, när vi tittar på kostnaderna för de främmande "barnen", blir man tagen!

Sammanlagd kostnad för ensamkommande 2015 var drygt 26 miljarder i hela landet. Det motsvarar nästan hela summan för vad domstolsväsendet och alla poliser kostar under ett år i Sverige. Kostnaden för Stockholms stad var knappt 1 miljard.
Sug på kostnaden för Stockholms stad 1 miljard för ett enda år. Samtidigt är man glad och stolt över att spara in 3,5 miljoner kronor och i ett annat sammanhang så öser man ut 1 miljard kronor under ett år, på totala främlingar, helt utan koppling till Stockholm och Sverige! Ibland kunde man lägga ut 10000 kronor per dygn på ett boende för ett enda ensamkommande "barn!"

Elisabeth Dahlin, Rädda Barnens generalsekreterare, slog fast i en debatt i SVT:s Agenda hösten 2015: ”Det är "en vandringssägen" att det skulle finnas vuxna inom gruppen ensamkommande flyktingbarn Om det hade varit ett problem så skulle Rädda Barnen ha slagit larm för länge sedan.”
Dahlin var långt ifrån ensam om den uppfattningen. Länge var det ett starkt tabu, att diskutera frågan om ensamkommandes ålder. Den som andades det minsta lilla om deras ålder, fick genast en rasist och främlingsfientlig stämpel. En del krävde att Sverige skulle följa Norges exempel och införa ålderstester, men det betraktades då som en högst suspekt ståndpunkt. Antagligen lamslogs debatten av det faktum att SD hade gått ut och talat om "skäggbarn." Den stämpel SD fick som rasist och främlingsfientligt parti sitter fortfarande kvar. Inte minst har vi sett detta i de pågående regeringsförhandlingarna. Både C och L har som papegojor ”rapat” detta in absurdum. Tyvärr för båda dessa partier, har SD haft rätt i denna fråga.


De första medicinska åldersbedömningarna visade att 78 procent av de undersökta ensamkommande är 18 år eller äldre. Vi kan konstatera att Rättsmedicinalverket ändå valt en metod som ska säkerställa en viss säkerhetsmarginal i bedömningen.
Resultatet borde inte komma som någon överraskning. Det ligger i linje med utfallet i våra nordiska grannländer. Allt talar för att just avsaknaden av åldersbedömningar i Sverige har varit den främsta drivkraften bakom det exceptionellt höga antalet ensamkommande asylsökande till Sverige, cirka 40 procent av alla som kom till EU under 2015.


Det som är skrämmande är, att Åsa Lindhagen tror och gör det än idag, att de ”ensamkommande” som kom till Sverige och som kom till Stockholm var barn. Fastän vi idag vet, att de i normalfallet var fullvuxna män som i vissa fall t.o.m var äldre än Åsa Lindhagen själv.
Det är skrämmande att politiker som har så lite kontakt med verkligheten eller har en ideologi, ska ha så mycket makt över våra skattepengar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar