tisdag 15 augusti 2017

Regeringens nya påhitt - kravlöshet i den högre utbildningen!

Högskoleministern Anna Ekström intervjuades i SR och SVT om ett nytt förslag till ändring i Högskolelag 1992:1434.
Regeringen passade på i mitten av sommaren när högskolorna och universiteten har som minst aktivitet. Det nya förslaget som förväntas träda i kraft 2018, kritiserades skarpt av oppositionen i en artikel DN-debatt.

De senaste decennierna har man kraftigt ökat antalet högskoleplatser samt genomfört försämringar av grundskolan och gymnasieskolan och därmed kraftigt ökat antalet studie svaga studenter. Gång på gång har lärare rapporterat på högskolorna att de måste anpassa sin undervisning, för att dåligt förberedda och ibland dåligt motiverade studenter, ska kunna fullfölja kurserna. Problemet med underkända studenter skall inte lösas genom ökade satsningar eller minskat antal utbildningsplatser, istället blir konsekvensen att fler ska godkännas. Tidigare har svenska politiska makthavare jobbat med "breddad rekrytering" nu vill regeringen alltså ha "breddad genomströmning".
Kraven kommer att sänkas. Man kan faktiskt inte tolka regeringens nya förslag på annat sätt. Men det stannar inte bara där. Regeringen har även sett till så att högskolorna i större grad ska granska sig själva istället, för en tuff extern granskning.

Regeringen har även tackat nej till att delta i en viktig extern kvalitetsgranskning av svenska högskolor av OECD trots en mycket ringa kostnad. Första året eller två på högskolan kommer man tragiskt nog kunna betrakta som en förlängning av gymnasiet i framtiden om utvecklingen får fortgå i den här riktningen.

Kan man någonsin läsa något om Sveriges politiska beslut som inte får en att vilja spy? Välkommen till det nya DDR. Den totala ytliga bilden av samhället är viktigare än alla myriader av kvalitéer.
Det är en ingen öppen hemlighet att man egentligen kan avskaffa mer än hälften av utbildningsplatserna på högskolan. Kanske så mycket som 80% inom humaniora och samhällsvetenskap. Det säger väl egentligen säg självt, att vare sig Europastudier eller Genusvetenskap smäller särskilt högt på arbetsmarknaden, om det nu inte rör sig om offentlig sektor.
En del kritiker hävdar att Högskolorna faktiskt fått en massa extrapengar de senaste åren. De har råd att hjälpa dåliga elever menar kritikerna, men det är inte högskolans uppgift. Dåliga elever har inte på högskolan att göra. Medelmåttor bör inte släppas in, utan att de har tillräckliga förkunskaper, så att de kan hänga med.
Kritiker hävdar att högskolorna är ett vuxengymnasium.

Kunskapshaveriet har pågått länge och kan bara betraktas som en naturlig fortsättning på misskötseln av grund- och gymnasieskolan. Högskolan kommer att gå ett dystert öde till mötes med eller utan lagförslag.
Södertörn har redan visat vägen... framtidens studier.

När högskoleplatserna var färre var detta självreglerande genom betygsurvalet. Den som saknar den grundläggande förståelsen kan inte tillägna sig kunskaper på egen hand på det sätt som högskolan kräver. Dagens svenska elever kan prata svenska, prata engelska och räkna, men saknar i stort sett kunskaper i lingvistik och matematik.
Man har förstört grundskolan, Sen förstörde man gymnasiet. Varför ska högskolan komma billigare undan?

Det finns ingenting som
inte kan offras på det heliga altaret…...
Kulturmarxisterna lyckas bryta sönder precis alla värderingar, normer, praxis o
ch dylikt i samhället, detta sin strävan att skapa det perfekta kommunistiska samhället. Där anarki härskar, så den styrande nomenklaturen kan göra exakt vad de vill.
En förutsättning för detta är att folket inte har en välfärd, skola, vård, polis, försvar eller förmåga att tänka själva och kritiskt som en sund skola ger svensken. Det sluttande planet håller på att väga över till fritt fall nu och skolan är en väsentlig del att förstöra för att skapa ett svagt och korkat folk/ massa.

Officiellt så är
de flesta mer eller mindre alla utbildade på universitet eller högskola, men kompetensen är det ett frågetecken för. Men ”satan” vilket fint papper man har på det!
Facit blir att alla är högutbildade och ingen kan något. Genialt!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar