tisdag 8 augusti 2017

IS hemvändarna rejäl huvudvärk för Morgan!

Morgan Johansson
Vi kan inte göra människor statslösa. Om man har blivit medborgare i Sverige, så är det det som gäller enligt den lagstiftning som vi har.”

Storbritannien har inte förskonats från terrorattacker under de här åren, menar Johansson som tror att Sverige behöver se på andra lösningar.

De allra flesta svenskarna är riktigt upprörda och anser att dom har förbrukat sin rätt att vara här. Frågan är vad som händer om Sverige råkar ut för ett nytt terrordåd utfört av en av hemvändarna? Kommer regeringen då att vika sig i på denna fråga och säga: Vi har varit  för naiva! Sedan en annan sak som man undrar över är, hur dom andra länderna ser på Sveriges vad gäller denna inställning till terrorister.
Morgan Johansson är givetvis helt medveten om att många av de här personerna har dubbla medborgarskap och inte riskerar att bli statslösa, men det låtsas han inte om, för han vill ändå inte ta deras svenska pass. Morgan är en politiker som skyller sin ovilja att göra något, på att det är emot lagen. När det är just för att ändra lagar som man har politiker. Så... impotent. Snacka om att spela rysk roulette med landet säkerhet!

Man kan fråga sig varför Morgan beter sig på det här sättet, han vinner ju knappat några politiska poäng överhuvudtaget i rådande politiska klimat. Sätter han svenska medborgares liv på spel bara för prestigens skulle, för att förslaget ursprungligen kom från SD?
Han och regeringen vinner definitivt inga politiska poäng med denna linje så mycket är klart. Opinionen för att stoppa terroristernas återvändande är mycket stark över landet. Till och med invandringsivrarna på sociala medier brukar hålla med om att det är självklart att terrorister inte ska få återvända. Regeringen är verkligen ute på ett gungfly i den här frågan.

Oavsett borde inga terrorister tillåtas återvända till Sverige, då de själva har sagt upp kontraktet. Sverige ska inte härbärgera dessa mördare en enda sekund. Statslösa eller inte, är helt egalt för svenskt vidkommande.

Britterna
är mycket tuffare. De som grips i GB eskorteras "fint" till ett plan och återsänds till "irakiska myndigheter" för en rättegång som till 99% leder till avrättning.

Medborgarskapet är grundlagsskyddat. Det är bara riksdagen som genom två beslut med mellanliggande val kan ändra detta.
Det är beklagligt att detta inte har beslutats långt tidigare då signalerna redan fanns.
Man kan tillämpa nästan hur långtgående undantagsregler som helst med hänvisning till Rikets säkerhet i väntan på att lagstiftningen kommer ikapp. Det förutsätter dock en regering som inte är handlingsförlamad.
I grundlagen finns också ett förbud mot retroaktiv verkan av ny lagstiftning. Därför kommer redan beviljade medborgarskap att vara skyddade, dock inte medborgarskap som meddelats efter en grundlagsändring. Jag anser personligen inte att utländska medborgare som har förvärvat svenskt medborgarskap ska vara skyddade. Däremot stöder jag fortsatt förbud mot retroaktiv verkan av ny lagstiftning.

Men Johansson har helt rätt i att det "inte går".
Tyvärr får han hjälp av svagbegåvade som hugger på betet.
Istället för att diskutera vad som
går att göra, så börjar folk tycka att det borde gå att göra folk statslösa.

Tja - det borde det kanske. Men det är inte gjort i en handvändning, om man inte menar att det är en bokstavlig revolution som ska till. Således är det idiotiskt att haka upp sig på dem som saknar dubbelt medborgarskap. För dem krävs det andra lösningar.
Givetvis ska man börja i andra änden med de som har dubbla medborgarskap.

Men gör inte frågan om de övriga knepigare än vad den är. Att införa undantagsregler för Rikets säkerhet kan en regering göra utan att fråga Riksdagen. Vill de fråga Riksdagen får de omedelbart SD:s stöd och Foliehatten tvivlar på att flera av Allianspartierna vill bli lämnade på perrongen. Det fodras dock en krismedvetenhet och handlingskraft som den här regeringen inte besitter.

Tänk så mycket bättre det hade varit om vi i stället diskuterade vad som kan göras, istället för vad som inte kan göras.

De svenska politikerna är inte rustade för verklighetens krav. De vågar inte se och benämna samhällsdestruktiva krafter och är inte kapabla att göra en adekvat analys. De har inte förankring i historien eller samtiden, ej heller agerar de med stöd av folkmajoritetens vilja i området migration. Skulle de ta intryck av realistiska analyser av samtiden och framtiden, så saknar de ändå staken att göra något åt det hela.

Foliehatten börjar faktiskt bli uppriktigt oroad över socialdemokraterna. Är dom på väg att utplåna sig själva? På punkt efter punkt misslyckas dom att göra rätt, hela tiden fel beslut eller inga åtgärder alls och landet blir bara sämre och sämre på område efter område. Dom framstår ju som helt handlingsförlamade.
Snart är det väl bara invandrare kvar som röstar på partiet.

Och nu, inte ens återvändande terrorister klarar dom av att hantera på ett i alla fall någorlunda tillfredsställande sätt för befolkningen, utan då är det lättare att inte göra någonting.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar