onsdag 16 augusti 2017

Startjobb, traineejobb, instegsjobb, första jobbet-anställning och nu inträdesjobb!

Att hålla reda på alla olika reformer som politikerna presenterat genom åren, är inte lätt. Igår presenterade Alliansen ytterligare en variant - inträdesjobb.

Gemensamt för alla dessa reformer är att de är verkningslösa.
Under åren 2008-15 satsade politikerna 50 miljarder kronor på olika åtgärder för att göra det billigare att anställa arbetslösa. DN gjorde en genomgång och resultat var ett totalt misslyckande.
Ändå föreslår politikerna kontinuerligt mer av samma misslyckade medicin. Det måste vara något fel på politikerna som inte ser de tidigare misslyckanden. Man blir så utmattad av att det varje dag skrivs om det ena misslyckade projektet efter det andra. Det är knappast någon nyhet, att det förhåller sig på det viset, det har sett likadant ut i flera decennier Vill de sänka Sverige totalt eller saknar de fattningsförmåga?

Foliehatten gissar att Alliansen har begripit att man inte klarar av att vara i opposition på de svåra och farliga frågorna, får då splittras man.  Alltså måste man vara i opposition på ofarliga frågor som man vet att man kan hålla ihop om och som är tillåtna att ha olika åsikter om. Sådana frågor är i Sverige kopplade till arbetsmarknaden, skattesystemet och statsbudgeten - allt enligt förvissningen att samhällsmaskinen kan regleras, smörjas och förbättras med samhällsmekaniska lösningar, där skruvandet på skatte-/bidragskranarna är de viktigaste politiska åtgärderna.
Alliansen slår ännu en spik i sin kista
när alla förslag i denna riktning är en gåva till rasister och fascister.

Sveriges problem är emellertid så strukturellt långtgående att sådana här initiativ har en mycket begränsad räckvidd. Men den analytiskt intresserade medborgaren kan ägna sig åt att iaktta hur argumentationen visavi invandringen gått från "arbetskraftsbrist", "kompetensförsörjning" och "pensionsräddare" till "allvarligt bidrags- och arbetsmarknadsproblem" på blott några år.
Från tillgång till belastning.
Men det för det goda med sig att tanken om repatriering kan dyka upp i fler medborgares huvuden...

Politikerna får börja vara ärliga.
Vi har redan idag instegsjobb där arbetsgivaren får 80% av lönen samt ersättning för handledning - en som går bredvid och ser till att den instegade inte förstör något och som dessutom arbetsgivaren inte behöver anställa efter perioden.
Och inte ens med dessa incitament vill arbetsgivarna anställa,
visst Arbetsförmedlingen själva hade ju anställt någon.

Och nu står
Alliansen där och stammar om hur angeläget det nu är, att få dessa grupper i arbete, annars kan det skapa social oro. Social oro - har Alliansen företrädarna sovit under en sten? Det är dags, att tänka på det nu, när varenda storstad i Sverige nästan dagligen drabbas av bilbränder, kriminalitet, våldtäkter och skjutningar. Det var Alliansen som ”bäddade” för den oansvariga invandringspolitiken.
Vad politikerna oavsett parti inte vill förstå/erkänna är att Mellanösterns och Afrikas livsstil är oförenlig med det svenska välfärdssamhället. Om Hassan vill ha sju barn och hemmafru så lever Hassan och hans familj bättre på bidrag såvida inte Hassan är minst civilingenjör. Varför arbeta vitt, om det inte ger något extra i plånboken.
När skall politikerna börja ta itu med bidragen?
Hanif Bali har gått igenom bidragen och det visar sig att det inte lönar sig att arbeta. Här!
Som följd av en ansvarslös invandringspolitik har vi nu ett stort antal människor som inte kommer att vara anställningsbara, oavsett vad vi gör. Dessa är förlorade och det finns ingen vits att satsa pengar på dem. Dessa personer kommer att behöva försörjas av det allmänna och då måste politikerna satsa resurserna på att det allmänna fungerar. Det är tämligen väl belagt, att arbetslöshet går i arv i flera generationer.
Om barn växer upp med föräldrar som inte arbetar - utan försörjs av skatteslaven Svensson och föräldrarna kan leva ett ganska komfortabelt liv genom det - så kommer barn från sådana familjer i stor utsträckning, föga förvånande inte att betrakta förvärvsarbete som något som är nödvändigt eller särskilt eftersträvansvärt.

Det kan vara en förklaring till den orealistiska målsättningen, att 45-åriga Fatima från Somalia, ska "integreras" på arbetsmarknaden...
  De europeiska invandrarna från 80- och 90-talet har inte arbete efter 20-30 år. De har en sysselsättning ca 55% procent, när svenskfödda med svenska föräldrar ligger på stadiga 86% vilket är ett måste för att få ett välfärdssamhälle att fungera.

Ovanstående siffror och fakta är hämtade från Tino S. bok Massutmaning.

Nu kan vi kanske bättre förstå, den enorma lasten de sista 30 åren bidragit till, att staten behöver ta ut ännu högre skatter, annars får man inte får allt att fungera.
Storföretagen flyr Sverige pga de höga skatterna.

Förslaget som nu Alliansen ägnar sig åt, är sannolikt att kasta pengar i sjön. En symbolhandling som inte går att rättfärdiga. Blir inga nya jobb av detta, möjligen kan en nyanländ lyckas ta jobbet från en infödd på detta sätt. Men antalet jobb är oförändrat.

Egentligen tror
Foliehatten att många politiker inser detta, men i nuläget jamsar även SD med. Paula Bieler konstaterar att SD har ett liknande förslag men att vissa skillnader finns:
1) Vårt förslag om lärlingsanställningar omfattar alla utan gymnasiekompetens. Vi begränsar inte till unga eller nyanlända.
2) Alliansen vill se möjlighet till kombination med nystartsjobb, vi finansierar genom att avskaffa dem pga ineffektiva och dyra.
3) Alliansen föreslår en lönenivå om 70% av ingångslöner, och menar att tanken då är att 30% av tiden ska kunna gå till utbildning. Men
inget krav på utbildning finns. Vi kräver utbildning, genom att endast de som studerar på gymnasiet/komvux är kvalificerade.
4) Alliansen föreslår ett lönetak, vi föreslår ett lönegolv. Denna (vår) miniminivå ska ej påverka eventuella andra inkomster.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar