måndag 21 augusti 2017

Sverige är drömlandet för bedragare!

Att Sverige är drömlandet för bedragare visar Rebecca Uvell i sitt senaste inlägg, men flera andra har varit inne på samma spår. Detta kan vara fråga om en lika stor skandal som Transportstyrelsen!
Rebecca fick korn på denna skandal g
enom tips från polisen! Man förstår polisen när man inser hur det förhåller sig i Sverige! Polisen måste känna enorm frustration när man kommer grov kriminalitet på spåren och när de begär underlag och information från statliga myndigheter som Arbetsförmedlingen, Transportstyrelsen, Försäkringskassan m.fl., nekar dessa myndigheter polisen insyn och de skyller på ”personlig integritet och sekretess.”

Arbetsförmedlingen släppte nyligen en internrapport där AF via stickprov insåg att 30% av alla nystartsjobb och andra subventionerade arbeten var ”bluffar” och att man har blivit ”blåsta.” Det kan vara fråga om åtskilliga tiotals  miljarder!

Det som är intressant och som Foliehatten inte visste, var att personnummer kan utfärdas till icke medborgare, men man blir egentligen aldrig förvånad över hur sakförhållanden är i detta land.
När en person vill sälja sin bil till en utländsk medborgare, måste Trafikverket ge köparen ett svenskt personnummer –
ett samordningsnummer. Då har du en svensk identitet! Det är en biljett till svenska statens bankautomat!

För att ett ägarbyte ska kunna registreras måste den nya ägaren ha ett svenskt personnummer. Om han eller hon saknar ett sådant kan man ansöka om ett så kallat samordningsnummer. Det går bra att ansöka i samband med ägarbytet och då bifoga en skriftlig begäran samt uppgift om personens adress i Sverige.
Uppdrag granskning hade för några år sedan ett reportage om samordningsnummer.
UG: ”Genom ett så kallat samordningsnummer kan Hassan Amin i Borås äga över 1400 bilar utan att betala skatt, utan att bli jagad av myndigheterna och utan att ens finnas på riktigt. Och det finns en förklaring till varför det är så svårt att hitta Hassan. När Uppdrag granskning spårar samordningsnumret bakåt i tiden visar det sig dyka upp första gången 2007. Mannen från Libanon återvänder senare till Sverige, nu gift med en svensk kvinna. Han får då uppehållstillstånd – och ett svenskt personnummer. Nu har han dubbla identiteter. Ett personnummer och ett samordningsnummer.
Hassan” kan börja handla med bilar. Han behöver varken kvitto eller bokföring till sina affärer – inte ens en adress. Och den som söker honom letar förgäves. Det finns ingen Hassan.”
Mikael Udd på Skatteverket: ”Har man väl fått ett samordningsnummer, så har man fått det. Det är en identitetsbeteckning som inte har något bäst-före-datum!

Merit Wager blogginlägg ger mer bevis på hur det förhåller sig:
”De(polisen) har stött på flera fall där personer, som uppehåller sig utan giltigt tillstånd i Sverige, ändå har kunnat ta del av arbetsförmedlingens stödinsatser med både utbildningar och nystartsjobb.”
12 svenska myndigheter har i samverkan mot den organiserade brottsligheten sammanställt fakta och där finns ytterligare bevis.

I avsnittet 9.1: Identitetsrelaterad brottslighet i fokus..., där man bland annat pratar om assistanshärvan i Södertälje.
De utnyttjar systematiskt de möjligheter som ges att på falska och felaktiga grunder med hjälp av falska identiteter ansöka om ersättning och bidrag i samband med ett företags verksamhet. I insatsen finns misstankar om att Arbetsförmedlingens stöd har utnyttjats med hjälp av falska identiteter och att arbete aldrig har utförts. Instegsjobb och nystartsjobb är de former av anställningsstöd som varit mest förekommande i detta sammanhang.”

Uppenbarligen tycker 12 svenska myndigheter att falska identiteter är ett stort problem och en prioriterad fråga.
De refererar till assistansmålet i Södertälje. I övrigt lär domar vara svåra att hitta, om du inte har ett sätt att åtala någon med falsk identitet som inte går att hitta.
De skriver: ”På ett år kan en person lura av staten en 6-8 miljoner, och sedan när det är dags för revision, ett och ett halvt år senare, så finns inte ens ägaren eftersom handlingarna var falska.”
Polisen ska naturligtvis föra register när de hjälper att beivra brott, även om det skulle innefatta någon lättkränkt rom. Det är enkom i Sverige man skulle få för sig att förhindra något liknande. Har man brottsaktiva i sin omgivning och inte tar avstånd från detta, får man finna sig i att undersökas.

Inget förvånar längre. Det faktum att personer som inte är svenska medborgare kan och har fullständiga rättigheter till hela välfärdssystemet, öppnar upp för ett enormt utnyttjande av systemet. Det kan vara fråga om upp till FYRA miljoner svenska personnummer/samordningsnummer på drift som används för att få miljarder i bidrag.

Att en person som inte är svensk medborgare och inte ens bor i landet kan komma ifråga för olika former av bidrag är så sjukt att man inte tror det är sant. Hur många andra länder erbjuder dessa förmåner?
Det är bara att inse och anpassa sig till att det svenska välfärdssystemet raseras i rasande fart.
När den ekonomiska krisen slår till och räntebubblan spricker ... då rämnar systemet.
Och nu
inser nog de flesta varför politikerna aldrig kommer att låta räntebubblan spricka! Den tycks lyfta upp hela systemet just nu. Det är ok att sänka välfärden, för den utgör inget direkt hot, men att sänka bostadsmarknaden, det skulle sabba allt.

Foliehatten tror att Sverige har minst 3-4 år kvar med den här konstgjorda ekonomin. Lite beroende på hur valet nästa år går. Sedan klarar nog inte luftslottet att stå kvar längre.
Sverige är fantastiskt. Vi behöver bara höja skatterna och så fixar sig resten!
Vad gör politikerna? Ibland verkar det som om det finns en kategori människor inom myndighets Sverige som vill att svenska skattebetalare ska bli lurade och bedragna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar