fredag 27 april 2018

1:a maj plakaten klara för S – svenska äldre är en belastning och inte invandrarna!

Klara besked från sossarna via Annika Strandhäll: ”Äldre belastar vården – inte flyktingar.” Sossarna har nu lämnat ett klart besked till svenska folket och då är ett plakat med detta besked, en självklarhet i alla 1:a majtåg! Alla andra plakat är bara lögner och löften.

Inför valet kommer sossarna att ”knacka” dörr som en sista desperat åtgärd. Ni äldre som trots detta klara besked från sossarna, ändå tänker rösta på dem, kan passa på och fråga. Vi som har arbetat hela vårt liv och betalat skatt och de äldre flyktingarna som troligtvis aldrig kommer i arbete, varför är vi en belastning och inte dom?
Ökar man antalet invånare i ett land med cirka 1 miljon invandrare, under några korta år, så ökar naturligtvis belastningen på sjukvårdssystemen, så att de blir överbelastat. Det som gör Strandhälls uttalande ännu mer märkligt, är att det är först 2025 som problemen börjar, 7 år i förväg!

Det är ännu ett skamlöst påstående av en socialdemokrat. Denna minister ser alltså äldre svenskar som ett problem. Snacket om ”alla människors lika värde” är tydligen bara snack. Sossarnas förakt gentemot det svenska folket är tydligt. Foliehatten ifrågasätter det mentala tillståndet hos den som tänker rösta på S. Strandhäll är tydligen en rasist, i den bemärkelsen att hon skyller på de äldre. De flesta över 60 besöker ingen sjukvården, mer än andra. Äldre blir inte äldre idag än för exempelvis 40 år sedan. Dessutom var årskullen runt 1900 större än de "hemska" 40-talisterna. Så regeringens logik är helt fel.

Fattar du ej att nyanlända kostar oss miljarder i understöd. Ja, som kunde gå till sjukvård, skola etc.

Invandringen har ökat befolkningen med
över en miljon sedan 2010. Många kommer med sjukdomar och förslitningar som inga svenskar är i närheten av. Alla de som besökt vilken folktandvård eller akutmottagning som helst, ser hur verkligheten ser ut, till skillnad mot socialisten Strandhäll. Så vården har problem nu? Stod inte hon i en debatt rätt nyligen och sa att svensk sjukvård är i världsklass?
Dessutom är de demografiska prognoserna kända sedan länge och som sossarna skulle lösa med alla nyanlända läkare och sjuksköterskor. Det gick så där. Ett tips : sluta läs den vänsterextremistiska
TrollfabrikenAB.
Vi har inte råd med att ta hand om de som byggde upp vårt land och betalat skatt varje år som idag är äldre och kanske även sjuka. Dom har via den skatt de betalat in, finansierat den sjukvård dom ska få. Men vi delar med oss frikostigt till de som kommer hit och aldrig lagt en arbetstimme eller skattekrona här och de har oftast större "inkomst" via bidrag, än vad de som alltid bott här och betalat skatt, här ser vi problemet.
En liten
men mycket viktig detalj som de flesta glömmer, är att de flesta svenskar som nu blivit gamla, har under sitt arbetsliv varit med och betalat, en av världens högsta skatter, i tron om att det ska kunna kännas tryggt att åldras i Sverige, men tji fick de! Deras inbetalade skattekronor var icke avsedda, att ta hand om de som byggt upp vårt land, nä, de pengarna behövs till mycket viktigare saker.
Verkar inte finnas några gränser för politikers lögner. Strandhälls uttalande är en stor skymf mot alla äldre.

Den offentliga sektorn ägnar en oproportionerligt stor andel av sina resurser åt att serva invandrare eller se till att invandrare inte skadar samhället. Inte underligt att sjukvården, skolan och andra verksamheter drabbas av problem när de är dimensionerade för en befolkning runt 8-9 miljoner
och i dagsläget har vi en befolkning på över 10 miljoner. En importerad befolkning där det förekommer analfabetism och som generellt uppvisar ett sämre hälsotillstånd.

Detta samtidigt som vi har sjuksköterskebrist och få som vill bli lärare. För att inte tala om polisväsendet. De enda inom rättsväsendet som tjänar pengar är tydligen de jurister som hanterar asylfrågor. Medelklassen flyr de yrken som har att hantera detta, samtidigt som de mån av ekonomi flyttar, så att de och deras barn kan undvika den kommande samhällskollapsen och undvika beröring med "utanförskapsområden."
Nu verkar vissa partier ändå äntligen vilja begränsa de ekonomiska rättigheterna för nyanlända invandrare och att dessa istället måste arbeta och förtjäna att få ta del av svensk välfärd och få PUT i Sverige. Det är sjukt att man som invandrare kan segla in i Sverige och få hela sin försörjning ordnad med bidrag och bostad på skattebetalarnas bekostnad. Detta är dock inte invandrarnas fel utan naiva och aningslösa politiker som låter detta ske. Det är just detta generösa upplägg som uppmuntrar till migration. Fattigpensionärerna med rullator som röstat sossarna i hela sitt liv, får
nu betala när de inte är lika röststarka som förr. Sossarna söker nytt valboskap och har gett klara besked: äldre svenskar är en belastning, men inte invandrarna!

Många skikt av samhället upplever nu en ytterst stressad tillvaro. Notan för migrationen skickas till skattebetalarna och kommunerna. De i sin tur lägger ned just äldreboenden och vårdcentraler för att just finansiera de nya "åtaganden" som staten vältrat över till dem.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar