tisdag 24 april 2018

"Världens bästa sjukvård" stänger vårdcentraler i Region Jämtland/Härjedalen!

Igår säger Stefan Löfvén i en intervju i Metro: "Sverige fortsätter vara ett av de länder som har absolut bäst vård i världen."
Löfvéns retorik är intressant, när man väl ser på det - "bäst vård i världen" - den repliken utesluter helt, att svensk vård är otroligt dålig, då han säkert syftar på världen i helhet som består av 80% utvecklingsländer.
Löfvén svamlar för sanningen är, att det stängs vårdcentraler och sjukhus som inte kan leverera vård till de som behöver. Patienter dör i väntrum.
Löfvén begriper inte, att det har hänt som många befarat, att välfärden har börjat nedmonteras. Rättssäkerheten och äldrevården var först och nu är det sjukvårdens tur. För de som behövt söka vård det senaste året, oavsett om det gäller nageltrång eller cancer, har blivit varse, hur även denna del av samhällskontraktet brutits.

Flera vårdcentraler stängs nu i
Region Jämtland/Härjedalen och cirka hundra anställda sägs upp och man räknar med att spara 100 miljoner på denna åtgärd
Det rör sig om att minska antalet medarbetare med cirka 100 personer och det berör framförallt anställningar som är tidsbegränsade. Samtidigt införs anställningsstopp i hela regionen med undantag för att ersätta inhyrd personal. Asyl- och flyktinghälsan avvecklas och att deras uppdrag fullföljs inom andra verksamheter. Torvalla hälsocentral stängs till sommaren, Kälarne hälsocentral omvandlas till en filial och distriktssköterskemottagningen i Ås avvecklas. Lokalerna i Göviken ska fyllas med befintlig verksamhet.

Regiondirektören skriver: "Det här är omvälvande och kontroversiella förslag och jag vet att många kommer att bli upprörda. Men vi ska se till att patientsäkerheten hela tiden upprätthålls."

Allt detta händer i en extrem högkonjunktur och flera landsting går redan back med miljarder, med dopad ekonomi, minusränta etc…
Det är främst praktikanter, vikarier och inhyrd personal som får gå. Det påverkar inte heltidsanställda. Inhyrd personal kostar landstingen runt om hela Sverige hundratals miljoner, med alla stafett läkare och sjuksköterskor, då det inte finns något som reglerar stafett verksamhet. Sjukvårdspersonal arbetar hellre som stafett personal, eftersom det ger mycket bättre lön än ordinarie anställning. Ett problem som landstingen inte klarar av att hantera. Det enda som hjälper för att behålla personalen, speciellt sjuksköterskor, är rejält höjda löner. Asyl- och flyktinghälsan kostar landstingen stora pengar och här försöker man rationalisera verksamheten!

Landsbygden blir först i ledet att offras. Sedan tidigare straffades landsbygden av ”pumplagen” - resultat 1200 mackar på landsbygden försvann. Jämtland/Härjedalen består mest av mindre orter, där de flesta unga drar iväg, så snabbt de kan, kvar blir äldre och skatteintäkterna sinar. Såklart kan man knappast hålla med den servicen om pengar saknas, att det ska ligga en vårdcentral i varje mindre ort.

Klart det handlar om en medveten styrning från centralt håll, att inte folk fattar detta. Politiker (S o MP) har medvetet valt att satsa pengarna på okända män, istället för att satsa på välfärdsservice i glesbygden. Att patienter får åka, kanske 10-15 mil, för ett besök på en vårdcentral, är inget politikerna bryr sig om.
Sedan pratar man om att Sverige är ett rikt land, men ändå har vissa primära saker inte fungerat på väldigt många år. Sjukvården håller på att rasera sönder och samman just nu. All service kommer att centraliseras till regionernas större städer och kommer knappast kunna leverera den kapacitet som krävs. Resultatet blir att kvarvarande personal får slita ännu hårdare, vilket knappast är nyttigt. Vården skriker efter personal, vårdplatser stängda över allt, då det är brist på sjuksköterskor och då väljer man att stänga och sparka personal.

Svenskarna är inte beredda på sämre välfärdsservice, för de trodde inte att sjukvården skulle drabbas. De har trott på sossarnas löften och på det sociala skyddsnätet.
I Jämtland/Härjedalen kommer befolkningen kanske påverkas, att de till slut kanske förstår, att det inte går att rösta rött.
Det bästa av allt är, att Jämtland/Härjedalen har kämpat hårt, för att ta emot extra flyktingar. ”Vi behöver de här människorna!” Varför diskuterar vi nedmonteringen av Jämtlands välfärd? Istället kanske vi kan skicka dit lite fler asylsökande så att Jämtland äntligen kan komma på fötter.

I Skåne löste Region Skåne underskottet i vården med att låta de som reser kollektivt betala för kalaset, med gratisvård för en del. Man sänkte rabatten för de som reser med JoJo kort per resa, ifrån 20 % till 10 %.
Samtidigt så vill S/MP, att flera ska åka kollektivt, men det är väl så att de kan föra över pengarna till de skenande vårdkostnaderna.
Sverige har blivit fattigare men ändå ökar skatterna och andra avgifter som ursprungsbefolkningen måste betala.

Foliehatten har tittat på Region Jämtland/Härjedalens ekonomi och regionen har haft underskott: 2008: - 95,9, 2009: -26,7, 2010: -67,8 , 2011: -118,2, 2012: -92,1, 2013: -170,9, 2014: -161,8, 2015: -232,3, 2016: -116,2, en ackumulerat skuld på 771 miljoner t.o.m. 2016. Siffror för 2017 har inte redovisats, men man ana att desperationen spred sig och därför stänger man flera vårdcentraler. Det framgår inte tydligt hur stora statsbidrag Regionen har fått.

2010 köpte Regionen ett vindkraftverk utanför Kalmar i Mortorp! På Google finns mängder av uppgifter om dessa verk i Mortorp. Det framgår inte hur stor förlusten är för detta verk! Men det måste vara åtskilliga miljoner! Knappast något ett landsting ska hålla på med. Det är inte den första gången som de rödgröna politikerna drabbats av denna sjukdom: förnybart som bara leder till förluster för skattebetalarna!

Tittar vi i Timbros vårdköer och väntetider ser vi följande:
Variationerna mellan landsting och regioner är betydande. I mars 2017 kunde till exempel Östergötlands läns landsting ge 98,6 procent av patienterna en höftprotesoperation inom 90 dagar, medan Västerbottens läns landsting inte mäktade med mer än 31,5 procent av sina patienter inom samma tidsrymd. Statistiken för genomförda knäprotesoperationer visar vid samma tidpunkt att Örebro län klarade av att ge 97,2 procent av sina patienter i tid. Västmanlands läns landsting klarade endast 3,7 procent och Region Jämtland Härjedalen 8,3 procent.

Det är alltså inte ovanligt med rena sammanbrott i tillgängligheten i vissa landsting och inom vissa operationstyper.
I Jämtland/Härjedalen får för närvarande endast 18,7 procent av behövande patienter en operation för gråstarr inom 90 dagar. I Sörmland – för att ta ett sista exempel – klarar man inte av att ge mer än 33 procent av patienterna en operation inom 90 dagar inom kärlkirurgisk vård.
Timbros sammanställning ger en dyster bild av vårdköer och väntetider, något Stefan Löfvén borde ha sett och läst, innan han svamlade om – världens bästa sjukvård!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar