söndag 15 april 2018

Ordet värdegrund – ett svenskt påfund!

I debatten stöter man ofta på ordet värdegrund. För de flesta är det okänt att det är en svensk skapelse från 90-talet. Värdegrund innebär, kort och gott, ett kollektivs gemensamma värderingar.

Värdegrund används ofta som politisk argumentation, men begreppet i sig behöver inte nödvändigtvis bestridas. Värdegrunden är en politiskt påtvingad åsikt. Visst är det väl som så, att vi kan tala om en "svensk värdegrund" som består av "svenska värderingar" som i sig mer eller mindre härstammar från en kristen värdegrund? Värdegrunden kan i detta avseende hänvisa till identitära aspekter som skapar just en kollektivistisk känsla. Därmed kan värdegrunden som begrepp också användas av den motsatta politiska sidan.

Finns det en "felaktig värdegrund" i relation till den rätta? Vad kännetecknar i så fall en felaktig värdegrund? Kan det vara, att man har en konservativ politisk och moralisk värdering? Att man värnar om familjen, individuella fri- och rättigheter och motsätter sig förtryckande ideologier som kommunism, feminism och Islam. Dessa felaktiga värderingar brukar användas av motståndarna för att ”smutsa ner” personer med fel värdegrund och kan ändras och anpassas lite hur som, för att få meningsmotståndare att verka ytterst osympatisk. De sägs vara "högerextrema", "nazister" eller helt enkelt bara "vara knäppa!"

En intressant aspekt är att värdegrunden uppstod som fenomen i princip samtidigt med att den kristna tron drog sin sista suck i Sverige. Då kan man lätt få uppfattningen, att värdegrunden är en sekulär religion. substitut för en religiös tro. Det är därför det är omöjligt att ens snudda vid kritik mot värdegrunden utan att de värdegrundstroende börjar skrika att man ska sättas vis skampålen eller brännas på offentligt bål.


Vi hittar värdegrunden i läroplanerna för den svenska skolan. Man kan betrakta läroplanerna som politiska dokument.
Politikerna har beslutat, att barnen redan i förskolan skall drillas i "värdegrunden." När det talas om "värdegrunden", så är det "politikernas" påbud som avses.
Värdegrunden omfattar: jämställdhet mellan könen, människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, solidaritet mellan människor."
Värdegrund för skolan, är tramsiga visioner. Det går inte att skapa en utopisk skola och det har aldrig gått. Ironiskt nog var skolan bättre och hade mer ordning, innan dessa visioner kom till. Göran Perssons kommunalisering av skolan förstörde skolan och ingen värdegrund i världen, kan rädda eleverna.
Om vi nu skall applicera ordet värdegrund på mångkulturen, får vi genast problem! Det mångkulturella samhället baseras i mångt och på en kulturell identitetssplittring hos människor som kommit hit. Den svenska mångkulturen är en politiskt förankrad fråga. Frågan är om värdegrunden därmed är kulturpolitisk. Kan de politiker som röstat igenom det mångkulturella samhället förklara för oss svenskar, hur vi då skall mötas med en gemensam värdegrund? För de flesta, hör kultur och värdegrund ihop. Frågan är om en splittrad kultur innebär, en splittrad värdegrund?
Kan det vara så att värdegrunden gäller bara för oss svenskar och i viss mån andra européer? Helt avgörande för att ha "rätt värdegrund", är att man är positiv till begreppet mångkultur. Med det synsättet, så är det självklart att muslimer inte kan omfamna värdegrunden. De har redan en tro och den står i direkt motsats till värdegrunden. Muslimerna antog ”Kairodeklarationen” där de förklarade att FN:s regler för mänskliga rättigheter, fundamentet för den heliga värdegrunden, inte gäller i de fall, då den strider mot Islam. Att ta in troende muslimer i Sverige, är som att ta in människor som kräver att få köra vänstertrafik. Det blir bara krockar och besvär för alla inblandade.

Den skenheliga ”värdegrunden” är ett religiöst trossystem rotat i judemarxistisk doktrin. Vill man förstå värdegrunden och dess instiftan i svensk statsbildning så är den här intervjun a och o.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar