onsdag 18 april 2018

Skattepengar till biogas!

När de rödgröna politikerna(främst MP) försöker leka företagare med skattebetalarnas pengar, så brukar ekonomisk hållbarhet, hamna längst ner på listan. Det är mer eller mindre otroligt, vilken total avsaknad av respekt politikerna har för skattepengar som satsas på totalt hopplösa gröna projekt. Dessutom är det mycket märkligt, att det kan slösas(förskingras) med skattepengar på detta sätt, utan att det får konsekvenser, för de ansvariga politikerna. Det är ju inga småsummor precis det handlar om, utan åtskilliga miljarder! Den politik man för med subventioner till sol, vind och nu biogas, är totalt vansinnig och det är Ebberöds bank!

Vad värre är, så satsas nu våra pengar ur pensionsfonderna i gröna projekt som är förlustprojekt. Konsekvenserna av dagens investering i dessa projekt kommer att drabba många generationer som kommer att få allt sämre pensioner p.g.a. usel förvaltning av fonderna. MP trycker på, för att mer pensionspengar skall användas för ”gröna” projekt.  Alla som inte inser att MP är en fullständig katastrof som parti och att deras agerande går ut över det svenska folket, är det dags att vakna upp nu!
De flesta som inte har drabbats av den gröna hybrisen, känner till att bidrag och subventioner är vad som håller vind- och solkraftsindustrin vid liv.  Nu har biodrivmedelsindustrin blivit bönhörda och får nu bitar av skattekakan.

Stödet till biogasproduktion ökar med 270 miljoner kronor under 2018. Gustav Fridolin och MP har drivit fram produktionsstödet i mycket hårda förhandlingar med S och V. Region Skåne och en rad skånska biogasföretag har uppvaktat regeringen i frågan. Det är dock osäkert hur det blir med produktionsstödet under 2019.
Gustav Fridolin: ”Regeringen ska tillsätta en utredning om hur biogasen bör tas till vara på bästa sätt och hur den kan ges konkurrenskraftiga villkor på kort och lång sikt. Utredningen ska analysera marknadsförutsättningar och långsiktiga styrmedel.”
Problemet för svensk biogas är att danskarna säljer den 30-40% billigare! Dansk biogas är skattebefriad!
Gustav Fridolin: ”Konkurrensen med Danmark har blivit osund. Det rättar vi till!”
Med detta stöd blir Sverige det enda land i EU som gör detta.


Man blir helt förstummad över den politik som de rödgröna för. Har de överhuvudtaget någon omvärlds kontroll eller är de så absorberade och totalt insnöade, att de har tappat allt, vad gäller ekonomi?

Tittar vi tillbaka historiskt några år på framställningen av biobränslen, ser vi en historia, där många bolag gått i konkurs med miljardförluster som inte så sällan har drabbat kommuner. För att nämna några: Gobigas i Göteborg – 1,8miljarder,  Sekab -1,4 miljarder eller när Etanol Jesus kom till byn.

Trots dessa gigantiska förluster, satsar nu staten skattemedel på en bransch som aldrig kommer att gå med vinst, utan är helt beroende av skattemedel. De företagare som satsat på framställning av biobränslen, är dessa skattepengar en skänk från ovan och de överlever i alla fall 2018!

Sedan skall vi inte glömma kostnaden för tvånget som MP och C pådyvlade enskilda mackägare, att ha en separat pump för etanol. Kostnad ca 1 Mkr för dem som hade råd, de andra fick lägga ned sin mack, som ofta låg i glesbygdsområde där underlaget var sämst, men behovet av en mack störst. 1500 mackar försvann från landsbygden och sammantaget kostade det 2,5 miljarder för att installera etanolpumpar som idag inte används!
Det värsta med satsningarna ligger egentligen på ett annat plan: Demokratins funktionsduglighet. Något som är typiskt för diktaturer är att regimen kontrollerar media och spenderar stora summor på propaganda till medborgarna.

I Sverige har vi den av staten grundade organisationen ”Fossilfritt Sverige” med SNF:s förre generalsekreterare Svante Axelsson som anställd ”samordnare”.

Axelsson uppfattar sitt uppdrag som att propagera för biodrivmedel som han skriver debattartiklar, om fördelarna. Meningen är att ”skapa opinion” för investeringar och utvecklingsprojekt, båda med garanterade förluster betalda med skattepengar.
Egentligen helt absurt - skattepengar används till politisk propaganda, för en politik som kräver mera skattepengar.
De rödgröna har som mål, att Sverige bör ha en fossilfri fordonsflotta år 2030. Det är mindre än 12 år dit, vilket betyder att en del av de fordon som säljs idag, kommer att finnas kvar om inget görs. Vem minns inte dieselbilarna!
För att uppnå målet och drömmen som de rödgröna satt upp, är den den enda rimliga lösningen, att bilar kör på biobränslen - metanol etanol, biogas, biodiesel eller HVO.
Men då uppstår ett ekonomiskt problem för statskassan. Dessa bränslen måste helt eller delvis vara skattebefriade, för att kunna priskonkurrera. Att ändå ta ut skatt kräver en hög grad av tullbevakning för att hindra ”svart” import av den bensin eller diesel motorerna är byggda för. Politiken har målat in sig I ett hörn och de NGO:er de håller under armarna gör vad de kan för att hålla dem kvar där. Regeringsbeslut! Uppföljning från NGO.
Alla dessa miljarder som plöjs ner i olönsamma ”gröna” projekt hade gjort en oändligt större nytta om de istället gått till utveckling av ny kärnkraft. Alla de bortkastade pengar i projekt som inte givit några som helst resultat är vansinnigt. Det är märkligt att inte svensk industri lägger sig i debatten och kräver åtgärder som främjar svensk billig energi från ny kärnteknik. Kina och Indien ligger i framkant i denna utveckling tätt följda av Frankrike, Kanada och USA. Sverige deltar lite smått i det franska projektet som det verkar utan någon större energi.

Fortsätter vi att stänga våra reaktorer, två ska stängas 2019-20, så kommer definitivt inte vindkraft och solel att räcka till, för att ge oss den förhållandevis billiga el vi har idag. Sverige behöver satsa på nya kärnkraftverk för att behålla vår konkurrenskraft och el som räcker till fordonsflottan och hushållen, utan att bli rånad.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar