tisdag 3 april 2018

Folkbokföringsadress en igång till kriminalitet!

Alla som någon gång besökt Malmös utanförskapsområden inser, att Malmö har enorma sociala problem. Enbart kostnaderna för det ekonomiska biståndet för 2018 har den prognostiseras till 985 miljoner. Sedan tillkommer kostnaderna för hemlösheten som beräknas komma att uppgå till 504 miljoner. Enligt huvudregeln ska de som är i behov av ekonomiskt bistånd och/eller boende, vara folkbokförda i Malmö för att få tillgång till kommunala åtgärder/förmåner. Även de som på oriktiga grunder har lyckats folkbokföra sig i Malmö är berättigade till dessa åtgärder/förmåner.

Lättheten att på oriktiga grunder kunna folkbokföra sig i Malmö utnyttjas av
kriminella krafter, dels för att utnyttja bidragssystemet och dels för brottslig verksamhet.
Polisens nationella underrättelsecentret publicerade en ”Lägesbild om organiserad brottslighet 2018-19.” Skatteverket studerade avvikelser i folkbokföringen för särskilt utsatta områden. Man fick fram en skrämmande bild. Över 25% i många utanförskapsområden har en c/o-adress. Därutöver har uppåt 2% särskild postadress, det vill säga, att posten går till en annan plats än folkbokföringsadressen (utomlands?). Många adresser är rena brevlådorna. I ett stort antal lägenheter är det mellan 10 och 30 personer som är folkbokförda. SVT:s Sydnytt rapporterar att nyanlända ”flyktingar” i Malmö betalar för bostäder de aldrig får tillgång till. Att köpa sig en falsk adress, har blivit enda sättet, för många att få rätt till ekonomiskt stöd.
Så här funkar det. Flyktingen blir tilldelad en bostad någonstans i Sverige. Men flyktingen vill inte bo i Kramfors. Flyktingen vill bo i Malmö. Då köper han en folkbokföringsadress i Mohammeds etta. Då blir Malmö kommun snart skyldig, att hjälpa honom med en egen bostad. Flyktingen går naturligtvis före  i bostadskön.
 
I betänkandet SOU 2017:86"Hyresmarknad utan svarthandel och otillåten andrahandsuthyrning", konstateras att "köp av ett inneboende kontrakt eller av en madrassplats blivit allt vanligare", samt att folkbokföringsadresser säljs för att "förvärvaren oriktigt vill komma över en social förmån, exempelvis ett bidrag". Priset för en adress uppges ligga mellan 500 och 1 000 kronor per månad. Med en stärkt äganderätt, hade systematiskt boendefusk varit ett begränsat problem. I Sverige ger vi hellre besittningsskydd åt kriminella, än att stärka äganderätten. De som drabbas är de fast boende i socioekonomiskt svaga områden. Att ha lagar och regler som ingen respekterar och som inte efterlevs är en grogrund för organiserad kriminalitet och maffia.
Grundproblemet är att folkbokföringens flyttkontroll är otillräckligt bemannad och har så varit under många år. Därför blir fler personer folkbokförda i Malmö, än som skulle varit fallet med tillräckliga utredningsresurser.

Med bostadskrisen ökar
också handeln med folkbokföringsadresser i hela Sverige, men framförallt bland nyanlända. Det kan kosta tusenlappar varje månad att stå skriven på en adress, där man kanske inte ens får bo.
På Malmö kommunens socialförvaltning har personalen det senaste året upplevt att problemet ökat. Några exakta siffror finns inte, men det kan röra sig om hundratals människor.
Bostadssamordnaren Pernille Hjorth: ”Vi har reagerat. Det registreras ett stort antal människor som boende i kommunen som vi inte varit ansvariga för. Med tanke på att tillgången på bostäder är väldigt begränsad så undrar man hur det gått till.”
Christer Persson, Chefen för ekonomiskt bistånd i Hässleholm: ”Bara i januari flyttade över hundra nyanlända personer in i Hässleholm utan vår hjälp. Alla de kan rimligtvis inte ha ordnat det själva.” Under hela fjolåret var siffran 500 och att problemen är ganska omfattande.
I många fall har det efter en kontroll av socialförvaltningen visat sig, att personer bara står skrivna på adressen och tillbringar sin dygnsvila någon annanstans. I andra fall bor de faktiskt där.
Pernilla Hjorth: ” Bådadera förekommer. Ibland säger folk att de är 15 personer i en etta och ibland säger de att de är skrivna där men inte är där så ofta.”
Kontrollerna görs oftast i samband med att personer ansöker om hjälp med hyran. Det förekommer alltså bidragsfusk, där personer begär ersättning till hyra, för en bostad de inte bor i, men vinsten kan också ligga i etableringsersättningen.
Christer Persson,Hässleholm: ”Med en bostad kommer man in i etableringsprocessen och får bättre ersättning.”
Men det kommunala bostadsbolaget Hässlehem har upptäckt vad som misstänks vara handel med folkbokföringsadresser.
VD Stephan Persson, Hässlehem: ”Det är ett bekymmer och säkerligen ett problem som kommer att öka efterhand som bristen på lägenheter blir större. När man får tre-fyra sökande från samma adress till olika lägenheter så ifrågasätter man det.”
Både Hässlehem och Hässleholms socialförvaltningen har anmält flera fall till Skatteverket. Men mörkertalet tros vara stort. Någon uppsökande verksamhet bedrivs inte. Eftersom Hässlehems hyreskontrakt slår fast hur många som får bo i en lägenhet. kan en konsekvens bli att hyresgästen vräks.
Stephan Persson: ”Vid ett par tillfällen har vi fått tips om att det bor många i en lägenhet och utifrån det agerat. Men hittills har alla vidtagit rättelse när vi hört av oss.”

Det är massinvandringen i sig som är problemet. Det är kontrollerna som är för slappa och för få(inga). Frågan är varför man medvetet ger mängder av invandrare PUT som ställer enormt, stora krav på kontroll, när man känner till hur det fuskas! 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar