torsdag 26 april 2018

Har Sverige Europas våldsammaste djurrättsaktivister?

Gravskändning, dödshot, medhjälp till mordbrand och yxattack. En sysselsättning som Europas våldsammaste djurrättsaktivisterna sysslar med och gruppen bedöms vara den mest militanta djurrättscellen någonsin. De attacker djurbönder och bryter sig in i djurstallar och minkfarmer, för att filma påstådda missförhållanden eller släppa ut djur. Aktivisterna attackerar också jägare och frågan är varför det inte ifrågasattes av samhället, eftersom jägarna har laglig rätt till att jaga? Aktivister riggar upp fällor för jägarna. De sågar av benen på jakttorn, så att de skulle falla ihop om någon står eller går upp där, de hänger upp påsar fyllda med stenar, så att de ska falla ned på jägarna, gräva hål och täckte över med löv och grenar, så att jägare skall trilla ner. Så man kan förstå ilskan hos dessa herrar.

Djurrättsaktivister är högljudda fanatiker som håller upp blodiga bilder, skriker ”mördare” och hotar sina meningsmotståndare med våld. Är det amerikanska abortmotståndare? Nej, det är svenska djurrättsaktivister som trakasserar bönder.
Var fjärde svensk bonde är orolig för att bli utsatt för hat och trakasserier, enligt en undersökning från Land
ia Markanalys. De har fog för oron. Lantbrukare vittnar om hot på sociala medier, men också om påhälsningar och skadegörelse på gården. Det har till och med hänt att aktivister sökt upp och hotat djurbönders barn, skriver LRF:s ordförande Palle Bergström i Aftonbladet.

Djurrättsaktivisternas brott hotar inte bara enskilda bönders levebröd och nattsömn, utan kan få allvarliga konsekvenser för hela samhället. Fram till 90-talet var Sverige självförsörjande på baslivsmedel. I dag importerar vi hälften av allt vi äter. Vi har inte heller kvar några beredskapslager, så vid en eventuell kris tar det bara dagar innan maten i butikerna är slut. Sverige behöver bönder. Men hur ska de orka, när de inte bara har låga mjölkpriser och tuffa lagkrav att tänka på, utan dessutom drabbas av hot, våld och brandbomber? Både riksdagen och polisen måste ta hotet från djurrättsextremisterna på allvar. Utöka straffskalan, prioritera utredningarna och täpp till kryphålet som gör det lagligt att demonstrera utan tillstånd på andras gårdar, bara för att de ligger utanför planlagd mark.

I Sverige finns drygt 40 000 organiserade aktivister som arbetar för att motverka djurhållning på kommersiella grunder
och att det är färre än hundra som ägnar sig åt våldsamheter. De allra flesta delar ut broschyrer på bokbord och försöker få andra att sluta äta kött.

I folkmun kallas djurrättsaktivister för terrorister. Det är svårt att se att Sveriges regering skulle terrorstämpla djurrättsaktivister, då deras handlingar oftast innebär olaga intrång eller olaga hot.
De allra flesta militanta djurrättsaktivister finns vänsterkanten, .
Definition av terrorism:
Injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller befolkningsgrupp.
Tvinga offentliga organ eller en mellanstatlig organisation att vidta eller avstå från att vidta en åtgärd.
Destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska eller sociala strukturer.

Frågan om djurrättsaktivisternas framåt, har inte påverkat 7-klövern överhuvudtaget. Det enda parti som tagit upp frågan är SD! SD vill ha en bred kartläggning av Sveriges alla djurrättsaktivister och skärpa straffen för alla dessa vänsterextrema våldsverkare.
RunarFilper, landsbygdspolitisk talesman: ”Det är inte rimligt att djurägare och jägare ska utsätts för brottslighet på grund av sitt naturintresse."
Sverigedemokraterna värnar både för ett starkt djurskydd, god djurhållning, en nyinrättad djurenhet inom polisen och bättre transporter för djuren. Men också jägarnas intressen som lagenligt och skötsamt bedriver sin verksamhet inom alla regler. Dessa ska inte drabbas av våldsamma kriminella "aktivister" som attackerar personer, egendom och folks boenden. Detta ska självklart beivras och lagföras. Ingenting konstigt med det. Tvärtom är det väldigt bra politik.
Detta hade varit en självklarhet redan på 1980-talet, om det inte hade varit för M
P och miljöorganisationer Greenpeace och Naturskyddsföreningen. Skulle MP åka ur riksdagen i september, så kanske möjligheterna öppnar sig för att normalisera rätt mycket av svensk lagstiftning efter hand. Detta borde vara ett prioriterat område.

Det finns i alla fall vissa djurrättsaktivister som anser att det är värre att äta griskött än nötkött, för att grisarna har mer utvecklade hjärnor än kossorna, så där överlappar en del av djurrätten med Islam.
Idag finns det ingen grupp som är lika extrem som djurrättsaktivister, AFA inkluderat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar