lördag 14 april 2018

Utvisningen av invandrare är en parodi!

Vems minns inte Anders Ygemans storvulna uttalande: 80 000 skulle utvisas! För ett par veckor sedan ville Stefan Löfvén inte vara sämre, utan lämnade i stort sett samma budskap, med den skillnaden, att 9000 afghaner skall beviljas amnesti!
Bägge dessa uttalanden var inget annat ett spel för galleriet och stora lögner! Med största sannolikhet visste Ygeman och Löfvén om, att de som sökt asyl de senaste 20 åren, har färre än tio procent uppvisat någon form av relevant ID. Hundratusentals människor befinner sig i Sverige, utan att vi vet vilka de är. Det betyder att inget land tar emot dem. Dessutom visste båda dessa herrar om, att det överhuvudtaget inte fanns någon organisation som skulle klara av att ens utvisa 500! Uttalandet visar, vilka stora hycklare socialdemokraterna är.

Är det någon insatt som kan förklara, inte spekulera, varför endast en rännil av den flodvåg av migranter utan skyddsbehov som sökt lyckan i Sv
erige, inte repatrieras omgående. Stupar det på diverse teknikaliteter? Iscensätts en inofficiell maskning och i så fall, vem håller i trådarna? Klart är att någon drar i trådarna!

Idag finns ett stort antal internationella lagar som styr utvisning, kan det utvisande landet inte bevisa, att man kommer från ett visst land eller är statslös(palestinier), går det inte utvisa. Det har kommit mängder med artiklar om personer som är statslösa och som försökt ta sig ut ur Sverige, det går inte gå runt dessa lagar som finns, det går inte muta sig fram, för vill inte ett land ta emot personer så går det inte tvinga länderna. Ingen kommer kunna lösa denna fråga, eftersom lagarna kring detta styr.
Kållereds utvisningarna visade, att vi måste få en utlänningslagstiftning som kan stötta det arbete som ska utförs av polisen och inte som nu lägga krokben för dem.
Niclas Hallgren, Polisregion väst: ”Vi behöver ett bättre asylmottagande, fler förvarsplatser samt en förenkling av verkställigheterna. I måndags den 9:e aprtil, genomfördes en EU-gemensam verkställighetsresa till Afghanistan i ett specialchartrat flygplan. Sverige hade plats för 25 personer, men när planet lyfte fanns det endast tio afghaner ombord. Anledningen var åberopande av skyddsskäl som inkom i sista stund och utgjorde hinder för verkställighet.”

Den 9:e april var det drygt 100 personer på plats, för att protestera mot utvisningar till Afghanistan. Ett antal gick över gränsen för fredlig opinionsbildning och det resulterade i att åtta personer har efterräkningar att vänta i form av lagföring, till exempel för ohörsamhet mot ordningsmakt. Det är bötesbrott som belastar i huvudsak unga personer.”
Niclas Hallgren, Polisregion väst: ”Enbart vid denna polisinsats har vi har lagt omkring 1 000 verksamhetstimmar – 125 dagsverken som kunde ha använts på annat viktigt arbete som att klara upp brott och öka tryggheten. Till det kommer givetvis det lidande en ineffektiv och tidskrävande verkställighetsprocess orsakar de berörda.”

Den rödgröna regeringen påstår att de håller med polisen i den här frågan, men vi kommer garanterat inte få se några kraftfulla åtgärder som underlättar utvisningarna.
Svenska folket väntar på, att få höra från ansvarigt håll, från de rödgröna, att denna typ av asylaktivistisk obstruktion inte är okej. Polisen behöver haffa våldtäktspersoner, mördare och rånare och utreda de brott dessa begått. Istället får de ägna orimlig möda åt att hindra militanta asylaktivister från att ägna sig åt myndighetstrots, samt montera loss dem från bussars underrede. Givetvis ska de kriminella asylaktivisterna som förhindrar lagligt beslutade avvisningar fängslas. Gripas, anhållas, häktas och dömas.

Tre månader vid förstagångsbrott kan vara liberalt och bra. Men
MSM , SVT och myndigheter måste vara tydliga med, att framställa dem som just brottslingar. Kedjar man fast sig vid eller sätter sig i vägen för en buss, anser nog de flesta, att man har sig själv att skylla, när bussen bara kör på efter en varning.

Massinvandringstänkandet är alldeles för institutionaliserat i den svenska statsapparaten. Afghangossarna har många trosfränder bland, miljöpartister, batikhäxor,  MSM, SVT och aktivister.

Om man stärker upp asylrätten mer, så kommer det sluta med att det på de största flygplatserna i Sverige kommer finnas människor som inte går att varken ta in i Sverige eller utvisa, eftersom landet de kommer från, inte erkänner deras existens, det blir som i filmen Terminal som bygger på ett verkligt fall. Då måste man antagligen tvingas ge dessa asyl, för vad ska man annars göra?

Det är tyvärr så verkligheten ser ut och vi som helst vill ha en flyktingpolitik, där endast asylflyktingar enligt FN:s regler ska få komma in och då har inte ens vi något att säga till om när det gäller detta.

Om den politiska viljan fanns, skulle det gå mycket bättre. Politikerna har makten, men gör inget! Man skulle kunna muta eller hota med att dra in bistånd, om hemländer inte skriver på återvändaravtal. Finland ordnade detta galant med Irak och fick många att återvända fort. Man kan betala asylsökare för att återvända. Man kan göra det jobbigare att vara i Sverige för dem som fått nej. Det kanske mest drastiska för Sverige är, att dra in alla bidrag(barnbidrag till EU-migranter) och att invandrare får försörja sig själva, bäst de kan. Politikerna inser inte, att svenska folket inte vill ha ett befolkningsutbytesprojektet. De kan enkelt strypa subventionerna och utan subventioner ingen flyktingkris.


För politikerna är det alldeles för jobbigt att styra upp och genomföra utvisningarna. Då är det mycket enklare för dessa politiker att följa ”minsta motståndets lag” som så mycket annat inom politiken. Varför har vi politiker som har den inställningen?
Det är enklare att transferera 400+ miljarder årligen i offentlig budget till invandringsrelaterade utgiftsområden. Det är enklare att utsätta svensken för ett
enormt skattetryck och att 7.500 svenska kvinnor utsätts för våldtäkt per år, jämfört med 421 anmälda 1975.
Det är svårt att samla ihop en miljon bidragsberoende och/eller kriminella personer och visa dem på dörren. Av de som sökt asyl de senaste 20 åren har färre än tio procent uppvisat någon form av relevant ID. Hundratusentals människor befinner sig i Sverige utan att vi vet vilka de är. Det betyder att inget land tar emot dem.

En stor orsak i nuvarande situation, är att SVT och MSM granskar medborgare och deras åsikter istället för makten och deras beslut. Detta kombinerat med ryggradslösa politiker som indoktrinerats till att anse, att det är rasism att se till finansiärernas intressen i första hand. MSM är också en av bovarna till, att ingenting fungerar.
M
SM som för ett tag sedan gjorde ett nummer om en flykting som tog livet av sig, kanske gjorde han det för att slippa möta sina föräldrar och släktingar och behöva förklara, hur han kunde misslyckas med,  att lura dom svenska skattebetalarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar