fredag 6 april 2018

Bör man privatisera Arbetsförmedlingen?

Arbetsförmedlingen(AF) vara eller icke vara, har diskuteras i årtionden. Idag ser vi många bemanningsföretag, inom många olika branscher. Visst man kan orera om arbetsvillkor o.s.v. som de här bemanningsföretagen erbjuder, men ett faktum är, att de är bra mycket bättre på, att verkligen få ut folk på arbetsmarknaden, än AF. Den stora kritiken mot AF är, att de skapar låtsasjobb åt tusentals byråkrater som annars hade varit sysslolösa. Teater för att trixa med statistik och få folk att tro att de gör nytta för samhället. Om det nu är högkonjunktur, varför finns AF då? Varför lägger man inte ner och sparkar alla där, då det finns massa riktiga jobb i den privata sektorn?

AF har en budget 80 miljarder, i detta ingår a-kasseersättning, subventionerade anställningar och de har 14 000 anställda. En stor del av AF:s anslag utgörs av a-kassa, aktivitetsstöd och etableringsersättning och sammantaget för dessa aktiviteter, är det 33 miljarder som betalas ut direkt till enskilda medborgare(större delen är invandrare). Det är människor som har ett försörjningsbehov oavsett om vi har en offentlig AF eller andra aktörer. Därutöver har de subventionerade anställningarna som tillsammans kostar 24 miljarder (invandrare). Närmare 60 miljarder förbrukas alltså oavsett om det är AF eller någon annan aktör som är huvudman. Omkring 11 miljarder går också till aktiviteter och åtgärder för att öka människors möjligheter att få ett arbete. En stor del av tjänsterna upphandlar av privata aktörer(mycket fusk och bedrägerier). Sannolikt kommer det alltid finnas ett behov av olika former av åtgärder för personer som är arbetssökande(mest invandrare).

AF är lika hycklande som övriga statliga verk.
AF ser allt i siffror, presenterar siffror och hur de lyckats trolla bort/ tvingar Mohammed till ett " jobb" typ fiska pinnar i en sjö, så har de snyggat till siffrorna, så att sossarna sedan kan gå ut och skryta om, hur framgångsrik deras politik varit.
Det är egentligen v
äldigt enkelt. Sossarna behöver ett instrument, för att kunna kontrollera medborgarna och upprätthålla statsreligionen: ”arbetslinjen!”
De riktiga jobben automatiseras och försvinner, men arbetsplikten är evig. DDR försvann aldrig, utan flyttade bara lite längre norrut.

Totalt förmedlades
under 15% av de nya jobben via AF. Istället får den stora merparten av alla jobbsökanden sina jobb, via kontakter eller andra kanaler.
I ett inlägg av Reparatören på Twitter, hänvisar han till Sveriges Radio, där det framgår att de 200 arbetsförmedlarna på AF i Västernorrland, idag i snitt förmedlar 4-5 jobb per år. Inte ens ett jobb i månaden! 
AF är egentligen idag bara en kontrollinstans, för att bestämma om folk skall få A-kassa eller inte, för att tvinga folk att själva skaffa jobb på egen hand. AF är bara statens socialkontor idag. "Statliga socialbidrag" låg på ca 40 miljarder 2016. Det är Samhall, aktivitetsstöd etableringsersättningar och allt möjligt.
AF har nyligen tagit bort
tisdagar och torsdagar som besöksdagar, då AF är stängt, Nu kan man undra om handläggarna, börjat arbeta deltid? Är detta ett starkt tecken på att "det går bra för Sverige!"

A
F är nog den mest meningslösa myndigheten i Sverige och kostar mer än vad den ger. Dom har gjort om och lagt sanslösa resurser och skattepengar genom åren på att försöka få den att fungera, utan att lyckas. Man satsade 100 miljoner på ett nytt datasystem som inte fungerar!
Man kan också notera att AF från 2015 till och med januari 2017, att cirka 70 personer köptes ut från Arbetsförmedlingen till en kostnad av 30 miljoner, vilket ger 428 00 per person. Några poster sticker dock ut. En anställd, vars lön låg på 112 000 kronor i månaden, blev arbetsbefriad i åtta månader och fick 16 månader i avgångsvederlag. Kostnaden för utköpet landade på 3,9 miljoner kronor. Varför de köpts ut får man inget klart besked på från AF! Enligt Kurt-Ove Åhs, personalchef på AF, är det fråga om en förtroendefråga i botten, utan att han närmare går in på detaljer! Foliehatten undrar om inte det kan vara fråga om kritik mot hur verksamheten fungerar på AF!
 
Frågan är inte om sossarna använder AF som en propagandacentral! Det är helt uppenbart att sossarna och AF gemensamt bestämt sig för att man höjer trovärdigheten för sin argumentation, om det är "en anställd person" som skriver artiklar. Foliehatten undrar om det är AF:s egen pressavdelning som spökskriver och sedan använder man den ”frivillige” arbetsförmedlaren, för att skriva under budskap som är sanktionerade av S, LO och AF. AF som statlig myndighet skall normalt avhålla sig från partipolitiska inlagor och att "gå till angrepp" mot enskilda partier. Med detta förfaringssättet kan AF hävda, att det inte har något att göra med, att en anställd skriver artiklar som kritiserar politiska motståndare till sossarna.

Johan Berg är anställd på AF, Örebro som handläggare. I Sverige har vi yttrandefrihet, men att skriva under en artikel i SVT Opinion som anställd på AF som handläggare, är ändå mycket märkligt. I artikeln kritiserar Berg - Centern mycket hårt, för att de vill privatisera AF. Foliehatten undrar nu, om det är Bergs uppgift att som handläggare föra fram politiska synpunkter och helgonförklara AF? Det har visat sig att Johan Berg skrivit inte mindre än 12 artiklar de senaste 7-8 månaderna! Frågan är nu, på vems order skriver Johan Berg dessa artiklar? Är det för AF:s räkning eller när man läser innehållet framgår det mer än klart: Socialdemokraternas!
170927 DN: Kommunansvar och privatisering ingen lösning!
171024 Uppsala Nya tidning: Håll er till fakta, Alliansen!
171205 Arbetet: Vad är det ni vill dölja Centern?
171220 Dalademokraten: Inlägg: Det
gör ont. Ja, det gör verkligen ont. Budgeten för nästa år har nu klubbats …. Det kommer att innebära att AF kommer att deldelas drygt en halv miljard mindre...
180109 Expressen: C mörklägger sanningen om AF!
180116 Smålandsposten. Sluta med lögnerna om AF!
N
u till en ännu intressantare fråga! Är Johan Berg anställd hos AF eller ….?
Hanif Bali twittrade innan han blev förbjuden av M, att göra det:
Vem är ”Johan Berg” - han har enbart skrivit s-lojala debattartiklar i var och varannan tidning?”

Socialdemokraterna är en genomkorrupt organisation som brett ut sig över stora delar av det offentligfinansierade samhället. Det bästa vore, att en gång för alla lägga ner stora delar av myndighets Sverige.
Det är ohållbart att en politisk inriktning, så tydligt skickar pengar till offentliga organ i utbyte mot indoktrinering och opinionsarbete. Jämför gärna namnen på anställda hos A
F i er hemkommun, med namnen på era kommunpolitiker som representerar socialdemokraterna!

Sossarna skyr som vanligt inga metoder för att klamra sig fast vid makten. Det sjukaste av allt är att man år efter år lyckas upprätthålla fasaden om att man är "en representant för den vanliga människan". Vet inte om det säger mer om sossarnas agenda eller medelsvenssons intelligensnivå. Tragiskt är det i vilket fall. Uppenbart är att man sneglat österut mot förebilder som Ryssland, i jakt på nya valvinnande metoder.
Foliehatten rekommenderar Roland Paulsens bok "Vi bara lyder: en berättelse om Arbetsförmedlingen". Det är en bra diagnos på hur sjuk denna myndighet verkligen är.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar