måndag 16 april 2018

Mångkulturen som tvingades på ett folk!

Mångkultur handlar inte om maträtter! Mångkultur handlar om samhällsvärderingar och hos invånarna överenskomna sociala koder och normer. Så länge mångkulturen är enkelriktad, d.v.s. det är vi svenskar som ska ta till oss, inte dom som kommer hit, kommer det aldrig att fungera.Faktum är att att nästan alla mångkulturella samhälle är segregerade. Araber söker sig till araber, vita till vita, juggar till juggar, kineser till kineser o.s.v. Just denna drift, är det som har frambringat etniskt homogena nationer och som nu har skapat hårt segregerade områden, inom många länder på Jorden och ingenstans fungerar mångkulturen! 

Sverige har en begynnande valrörelse och i Ungern var folket så indoktrinerat, att de valde en fascist i strid med vad svensk media hoppades. I Sverige har ett parti framträtt som har repatrieringsfrågan som sitt främsta löfte till väljarna. Frontlinjen verkar dock ha upplösts, när de goda antingen dragits in i #Metoo eller försvunnit. Men de realistiskt sinnade har inte flyttat fram positionerna.

Det vore kanske intressant att se bakgrunden till mångkulturens införande i Sverige. I förarbetet till den ursprungliga lagstiftningen som enhälligt antogs av Sveriges Riksdag, ser vi en anmärkningsvärd sak i propositionen. Det är svenska staten som tar på sig uppgiften och ansvaret att påverka ”den egna befolkningen”, till att acceptera mångkulturen. Detta framkommer i ett stycke om det så kallade ”samverkansmålet” om relationerna mellan invandrar- och minoritetsgrupperna och majoritetsbefolkningen.

Frågan är nu, gjordes det överhuvudtaget någon konsekvensbeskrivning över kostnader och varför tillfrågades inte svenska folket, om de ville ha mångkultur? Det minsta man också kunde begära av politikerna var, att innan de genomförde ett system för en planerad invandring, så skulle de se till att samhället fungerade för ett värdigt mottagande och inte som idag, ett samhälle i kaos. Något som politikerna också borde ha funderat över, att det inte är rimligt, att vi har en invandring som gör, att vi kontinuerligt måste höja skatterna, för att hålla invandringen igång, med världens bästa bidrag.

Politikerna införde mångkultur och samtidigt avsade man sig allt ansvar för det praktiska som man överlät till kommunerna. När kommunerna började protestera, genomförde man en tvingande lag om fördelningen! Efter två är det kommunerna som tar över det ekonomiska ansvaret. SKL har också varnat, att kommunerna de närmaste åren, ekonomiskt står inför ett stålbad.

Idag kan vi konstatera, att det finnas väldigt få försvarare kvar i debatten som i dagsläget skulle vilja offentligt påstå, att mångkulturen medför, några välsignelser för svenskarna. Snarare tvärtom! De ända som kan tänka sig göra detta, är MP och V, men de inser, att det skulle kosta många borttappade röster i höstens val.
Svenska folket av fått nog av de väldiga kostnaderna, våldtäkter, bedrägerier, och stölder, men framför allt, invandrarna går förre svenskarna i bostadsköer, får ÄFS, trots att de aldrig arbetat eller betalat skatt. ÄFS ersättningar är betydligt bättre än vad de svenska fattigpensionär erhåller.
Det finns inte heller några som i dagsläget offentligt vågar lyfta frågan, om en tänkbar avveckling av mångkulturen. Frånsett några kritiska inlägg som publicerats på sajten Det Goda Samhället, förekommer ingen direkt kritik av mångkulturen. 

Var står vi idag i debatten om mångkulturen? Kommer SVT och MSM våga komma med beskrivningar, om mångkulturens många avigsidor eller kommer AfS, att bli en katalysator för ett mediekrig om mångkulturen?

Det är märkligt, att ingen diskuterar varför asylrätten kom till och hur världen såg ut då. FN:s konventionen som avhandlar asylrätten, är en eller ett par A4-sidor med text. I konventionen framgår, att om man förföljs av det man gör och inte kan vara i sitt eget land, har man rätt till asyl i ett annat land. Vi har ett dokument som ger alla en absolut rättighet, medan samma dokument från FN inte nämner, med ett enda ord, hur detta ansvar ska fördelas mellan länder. Det är ett från början idiotiskt formulerat dokument och när ansvaret snedfördelas och asylrätten missbrukas, så kommer man att avskaffa den. Dokumentet var tänkt för politiskt omöjliga chilenare, en och annan konstnär och kanske någon Vietnam-avhoppare. Politisk asyl var tänkt till konstnärer, musiker, skådespelare, jurister, politiker och andra personer som är förföljda p.g.a. sitt politiska och mänskliga rättsliga arbete. Tittar vi tillbaka historiskt, så var det den typen av flyktingar som kom på 60- 70- talet. Idag har vi en helt annan situation. Enligt EU är flertalet av de migrerar som kommer till Europa, ekonomiska migranter.

Problemet för de ekonomiska migranterna som kommer till Sverige, är att de blir påtvingade ett stort stycke svensk kultur. De förväntas följa svenska lagar och plötsligt måste migranterna betala skatt, vilket de troligen aldrig har gjort och inte vill. Barnen tvingas gå i skolan och kan då exponeras, för sådant som föräldrarna motsätter sig(Rinkeby). Gruppens regler och system för konflikthantering körs över, av det svenska systemet som exempelvis lägger sig i allt som har med fysisk bestraffning att göra. Särskilt besvärligt blir det,  när staten har synpunkter på hur familjer vill styra sina flickors sexualitet och val av partners.

Politikerna förstod inte, när de införde mångkulturen, att ett mångkulturellt samhälle kräver en ny lagstiftning. Ett mångkulturellt samhälle kräver, att man har en lagstiftning som endast skyddar människors fri- och rättigheter. Den nya lagstiftningen skulle hålla sig till sådant som kulturerna har gemensamt, alternativt är att ha olika lagar för olika grupper. Sharialagar för de som tillhör Islam, vilket de kräver som inte går att genomföra, eftersom de har en annan syn på lagar. Politikerna förstår inte heller, att morallagar likt prostitutionslagar, droglagar och dylikt, kan inte existera i ett svenskt mångkulturellt samhälle.

Kommuner i Sverige "tvingas" eller mutas till att ta emot invandrare. Diverse beslut klubbas igenom som undertrycker svensk kultur och svenska traditioner, för att tillgodose den invandrade kulturens önskemål om att slippa "diskriminering."
Om man vill att barnen skall få fira en traditionell svensk skolavslutning i kyrkan, med svenska flaggor, så ”backar” fega rektorer och kröker rygg för invandrarna. Om man vill beställa ett havregrynsbaserat bakverk(Negerboll) till kaffet, så tvingas man använda nysvenska, för att bli serverad. Finns en uppsjö av exempel på sådant tvång. Det är också bra exempel på vad införandet av mångkultur i Sverige har gett för effekter. Det har skett en undanträngning av den svenska kulturen.

Ett annat fenomen som vi fått är, ”Rosengårdssvenska!” Det har blivit ett nysvenskt språkbruk, där fler och fler ord som tidigare var neutralt beskrivande, bestäms vara diskriminerande? I förlängningen så utarmas språket och människor får svårt att uttrycka sig. Rent specifikt så blir det svårt att uttrycka sig överhuvud taget, utanför de av stat och MSM fastställda ramarna.
 
Massmedia lobbar stenhårt och entydigt för mångkultur. Invandrare kvoteras in till statliga tjänster, utan hänsyn till kvalifikationer.

Att olika kulturer har uppstått på olika ställen ställen i världen, är ingen slump! Om det skulle finnas en sorts mångkultur som fungerade för hela världen, skulle det ha blivit automatiskt infört och alla problem skulle inte finnas. Olika kulturer är det inget fel med, men kulturerna är just olika, och bör därför utövas på olika platser, för att undvika oundvikliga konflikter som alltid kommer, att uppstå om de beblandas. Varje dag dödas minst en kristen martyr i MENA!

När svenska politiker införde mångkulturen, antar Foliehatten att de eftersträvade att slå världsrekord i våldtäkter, personrån, misshandel och bidragsfusk. Detta är på fullaste allvar, det enda vi fått av politikernas älskade mångkultur. Inget annat. Inget!

Malmö kommun skriver om mångkulturen: "Rätt hanterat är det en rikedom för barnen och för samhället." Malmö kommun hanterar det uppenbarligen, helt sanslöst galet.
Foliehatten undrar om svenska politiker läst vad ekonomen Friedman skrev, när han påstår, att välfärdsstat och hög invandring aldrig kan fungera?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar