söndag 5 februari 2017

Är SVT:s styrelse opartisk?

Styrelsernas uppgifter enligt aktiebolagslagen (ABL) är att tillsätta Property Company AB (http://www.sppc.se/board.html). Bolagets affärsidé är att investera i ryska fastigheter.
Att politiker har kontakter med Ryssland är en sak men att chefen för ”oberoende” svensk television sitter i styrelsen för ett bolag som investerar i ryska fastigheter finner Foliehatten lite märkligt, speciellt när uppdraget är att granska andras relationer till just ryska intressen.
I styrelsen för SPCC sitter flera ryssar som
kan ha kopplingar till Vladimir Putin.
Celsings styrelsekollega, Nadja Borisova, är finansdirektör - högsta ekonomichef för Rostov Nafta, vars enda affärsområde och inkomster är Gazprom.

Styrelsekollega nr två, Denis Savinkin, är tidigare VD i ett annat bolag i just gas- och energibranschen. Ett bolag som då ägdes av en av Putins närmaste vänner. Samme vän till Putin som pumpat in finansiering i just det bolag som Celsing är styrelseordförande i. Rundgången till ryska gasbranschen och Putin personligen är total.
De skulle aldrig få göra affärer i Ryssland annars.

Hade det varit någon annan hade det väl inte varit några problem. Nu är det styrelseordföranden för vår oberoende television som tycker att det är lämpligt att sitta i den här typen av bolag. Det problematiska i detta är att företaget hon sitter i gör affärer med Putins vän och oligark som står på USA:s sanktionslista Gennadij Timtjenko samtidigt som hon leder ett public service-företag i Sverige.

Prata om en intressekonflikt?
Detta i en tid då militären är förbjuden att ha kontakt med ryssar och där SVT deltar i granskningen av politiker med ryska kontakter ter det sig ju lite märkligt... kan man tycka.
Det är inte den legitima aspekten som är i fokus, det är den etiska/moraliska.
Sedan ska man veta att det som Spb Property Company sysslar med - alltså uthyrningen av kommersiella lokaler i centrala Sankt Petersburg - inte går att göra utan korruption och mutor till stadens ledning i Ryssland. Marken i centrala staden är åtråvärd därför är det en förutsättning att företag som sysslar med fastigheter är involverade i korruption på hög nivå i Ryssland. ''

Att SVT:s styrelseordförande inte bara rör sig i denna miljö utan även har en formell position och inkomst där är djupt problematiskt och reser frågor om hennes lämplighet.
Återigen, det handlar INTE om den legitima aspekten utan om den moraliska. Det blir ett herrans liv när Sverigedemokrater har kontakt med ryssar. När SVT:s styrelseordförande göra affärer tillsammans med ryssar som sitter i bolag med tveksamma kopplingar till den ryska regimen så är det "business as usual".
D
et är att använda dubbla måttstockar och något som knappast är förenligt med etik och moral.

Oavsett om man väljer att belysa detta i media eller inte så vet i alla fall ni som läser här vilken dubbelmoral som råder.
Foliehatten anser att man valde att göra sig av med Egor Putilov, eftersom han ansågs för obekväm för både media och makthavare etc.
Om vi bortser från eventuella ryska kopplingar så kan man bara konstatera, att styrelseordföranden för en så pass viktig samhällsinstitution som SVT inte bör ha andra uppdrag som kan medför misstanke om jäv.

Foliehatten anser att det är rimligt att SVTs ordförande inte har företagsrelaterade uppdrag som på något sätt riskerar att underminera hennes rykte som absolut opartis


För att gå tillbaka till Rysslandskopplingen så bevakar ju SVT Sveriges relationer med Ryssland och som alla vet så är de från tid till annan ansträngda. Då tycker jag det känns mindre lämpligt att SVT:s ordförande har ett uppdrag för ett företag som investerar i Ryssland.
I näringslivet är man mycket noga med att styrelseledamöter inte får intressekonflikter pga att de har flera uppdrag.

Detsamma gäller normalt inom stat, kommun och landsting. Kommunstyrelsens ordförande kan näppeligen sitta i styrelsen för ett priva
t byggbolag som är aktivt i kommunen.

På samma sätt bör inte SVT:s ordförande sitta i styrelser för företag som verkar inom branscher eller områden som SVT rapporterar om.

Det är inget konstigt alls med detta. Bara ett grundläggande hygienkrav.

Foliehatten har också granskat fler andra i styrelsen för att se om de är opartiska.
Hanna Stjärne intar en särställning och hennes ”bravader” kommer i ett senare inlägg,
Foliehatten undrar hur opartisk - Astrid Assefa, skådespelerska – svensk mor och etiopisk far är, när man läser hennes uttalande i en tidning!
Hon står för:
Rasifierade, feminister, mänskliga rättighets-aktivister, socialister och andra grupper hotades under Almedalsdagarna av allestädes närvarande nazister och rasister. Ett rasistiskt parti med rötter i nazistiska rörelser sitter i riksdagen, har just valts in i EU-parlamentet och beräknas öka sina röstsiffror i höstens val.
Det är hög tid för oss alla att välja sida. Om vi står passiva tillåter vi de människofientliga krafterna att ta över. Vi som står för alla människors lika värde måste göra det öppet och i aktivt arbete.”
http://www.vf.se/uncategorized/det-ar-hog-tid-att-valja-sida/
Är Astrid med sitt uttalande opartisk och lämplig att sitta i SVT:s styrelse?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar