söndag 26 februari 2017

Vad är ett enkelt jobb?

Annie Lööf har i flera debatter i SVT:s Agenda hävdat att Sverige måste införa enkla jobb. Det verkar som Annie inte vet helt säkert vad ett enkelt jobb är. I en kort intervju-debatt i SVT mellan Annie och en LO-företrädare, ställdes frågan flera gånger av programledaren utan att någon svarade på den.
 
Arbetsmarknadsminister Ylva Johansson hävdade i en intervju i Rapport att bilmekaniker är ett enkelt jobb! Ylva fick svar på tal i många artiklar i MSM och FB!


Enkla jobb!

Med enkla jobb avses generellt arbeten som inte kräver någon längre introduktion eller yrkesutbildning. Termen ”enkla jobb” är egentligen dum. Det finns inte enkla och svåra jobb, utan det finns olika jobb som kräver olika kunskap, erfarenheter och personliga egenskaper. Och jobben betalar sig olika utifrån efterfrågan. Men att termen används är förståeligt, eftersom den syftar till att göra skillnad på just jobb och jobb.
 

Idag sysselsätts fem procent i Sverige med ett jobb utan krav på särskild yrkesutbildning — ett så kallat ”enkelt jobb” — och det är den lägsta siffran i EU. Bland andra Svenskt Näringsliv brukar mena att det är ett problem; ett symtom på att de berömda trösklarna till arbetsmarknaden är höga.


Att många människor är utan arbete beror inte på att de saknar vilja eller förmåga att jobba. För de flesta är orsaken i stället att de inte har utbildning eller erfarenheter som efterfrågas på arbetsmarknaden. Det beror i sin tur på att vi har brist på enkla jobb som många kan göra.


Om Sverige hade lika många sådana jobb som EU-snittet skulle ungefär 200 000 fler ha arbete. Idag står de utanför arbetsmarknaden. Och ju längre tid man står utanför, desto svårare får man att få det där viktiga första jobbet som ger fotfäste på arbetsmarknaden.


Problemet med enkla jobb är att de inte finns i verkligheten.
Det är skrämmande att se politiker tala sig varma om det som precis alla vet inte finns.

Det var inte länge sedan den så kallade ”pigdebatten” upprörde Socialdemokraterna. Nu talar sig den socialdemokratiske statsministern varm om behovet av ”enkla jobb”. Visserligen inte så mycket på grund av den pågående omställningen då gamla jobb försvinner, utan mer på grund av de senaste årens stora flyktinginvandring som på ett akut sätt aktualiserat frågan. Det som Löfven så sent som våren 2015 kallade för ”en liten ansträngning” benämner han nu som ”en enorm utmaning”. Ja, det är som om hela världsbilden har vänts upp och ned bara på grund av det som hände hösten 2015. Problemen som Sverige står inför är emellertid inte nya utan ackumulerade under flera decennier.

Ska det vara lösningen på problemet med den rekordhöga invandringen är
Foliehatten inte imponerad.
Som om det på något magiskt sätt helt plötsligt ska uppstå ett stort behov av okvalificerad arbetskraft. Enkla jobb är nyspråk för samma gamla bidragsstödda jobb som funnits i Sverige sedan 1930-talet.

Det är alltså en väldigt typisk politikerlösning. Man slänger pengar på problemet och hoppas att det ska försvinna, eller i
alla fall komma i skymundan, så man kan säga att man gjort något åt det.


LO hävdar: Vi behöver inte hitta på några "enkla jobb"

LO-ekonomen Torbjörn Hållö skriver:
”Istället för att diskutera hur de ”enkla jobben” kan bli fler borde politikerna satsa krutet på hur fler kan ta de lediga jobben. Sverige behöver snickare, undersköterskor och mekaniker. Inte påhittade ”enkla jobb.”
 

LO skriver: ”bristen på yrkeskunniga arbetare handlar om den politiska debatten alltför ofta om krav på fler så kallade ”enkla jobb”. Ett sällan skådat engagemang har väckts hos vissa borgerliga debattörer för att med statliga ingripanden pressa löner och skapa ”enkla jobb.”

Låga löner och ”enkla jobb” påstås vara nödvändigt för att skapa sysselsättning för arbetstagare med svag utbildning. Men detta synsätt bygger på bristande insikter om hur den svenska arbetsmarknaden fungerar.

Frågan tillskyndarna av låga löner och ”enkla jobb” inte klarar av att svara på är:

Varför ska politiker styra arbetskraften mot påhittade ”enkla jobb” när arbetsmarknaden har ett stort behov av undersköterskor, mekaniker och målare?
Det är anmärkningsvärt att ledande politiker rent ut sagt inte klarar av att förstå att det knappt finns enkla arbeten längre. Annie Lööf är ett perfekt exempel på en ”korkad” politiker. Vanligtvis skapas jobb som ett resultat av att någon behöver folk för att producera något och tjäna pengar. Arbetarnas jobb betalar alltså för sig själva om man ser det från arbetsgivarens perspektiv.
Annie Lööf som är en "stjärna" på nationalekonomi menar dock att jobb skapas genom att man spenderar pengar. Prata om att vara ”insnöad” på bidragssystemet och oförmögen att tänka utanför det.
 

Än värre kommer det bli när teknikutvecklingen går framåt. Inte ens USA har särskilt mycket "enkla jobb", de flyttar till Kina eller robotiseras och frågan är snarare hur länge det kommer vara lönsamt med enkla arbeten ens i Kina, snarare än att man skulle införa dem i det extremt dyra Sverige.

Den dag en robot kan göra samma jobb utan lön, dygnet runt, dubbelt så effektivt utan att bli trött så är det svårt att konkurrera. Det är ganska uppenbart, och enkla jobb med låg inlärningströskel innebär i regel att de är också är enkla att automatisera och rationalisera bort.

Det känns lite som boken Animal farm när vi har den här kombinationen av ett högskattesamhälle i kombination med sämsta tänkbara invandring i hela världen av unga män från Mellanöstern och Nordafrika och politiker som talar i skägget om "enkla jobb" och "fritidsgårdar" samtidigt som problematiken är en direkt demografisk bomb. Det är liksom så långt ifrån verkligheten att det är som en ren komedi.

Om tio år har vi riktigt riktigt stora problem i det här landet, det kan man nästan lova - tyvärr!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar