tisdag 7 februari 2017

Narkotikan skördar många i Sverige!

I en ny gemensam rapport från polisen och Tullverket redovisar myndigheterna hur drogsituationen i Sverige ser under åren 2013-2016.

Den illegala handeln med narkotika är ett globalt problem och ett allvarligt hot mot säkerhet och utveckling i delar av världen och utgör en central del i den organiserade brottsligheten i Sverige och internationellt.
 
Problembilden i Sverige utskiljer sig i flera avseenden från många andra länder. Den ger negativa samhällsfenomen genom den breda omfattningen: allt från de kriminella verksamheterna som omfattar tillverkning, smuggling, distribution och missbruk till negativa konsekvenser för samhället och för missbrukarnas liv och hälsa.

Narkotikaanvändningen resulterar i överdoser, drogrelaterade sjukdomar, olyckor, våldshandlingar och självmord som är en av de främsta orsakerna till dödsfall. Med en annorlunda politik hade fler inte behövt dö i Sverige.

Handeln med narkotika karakteriseras av det geografiska läget av tillverkning, odling och marknad/missbruk som ofta sker i skilda världsdelar. Den kriminella ekonomin som genereras av droghandeln utgör ett samhällshot i form av korruption, penningtvätt och investeringar av vinster från narkotikahandeln i näringslivet.  Vinsterna från droghandeln utgör en viktig inkomstkälla för den organiserad brottsligheten och används för investeringar och finansiering av kriminella upplägg inom narkotika handeln men även inom andra brottsområden.

Polisen kopplar direkt ihop cannabis med lokala kriminella nätverk och gatuhandeln är ofta en basinkomst för dem.
Handeln skapar en våldsproblematik. Många gånger är uppgörelser om marknaden och pengar som i Malmö, en starkt bidragande orsak till alla de skjutningar i de utsatta områdena. Det är också sätt unga dras in i en organiserad brottslighet. De rekryteras till gäng och skapar sig en kriminell identitet. Åker man fast och hamnar i fängelse fortsätter utbildning där och efter avslutad strafftid kommer det ut de ut som fullfjädrade brottslingar!
Även näthandeln för droger börjar växa sig stark i Sverige. Nätförsäljningen har gjort drogerna lättillgängliga och inte geografiskt bundna.
Svensk polis har bra kunskap om de viktigaste webbaserade marknader som erbjuder droger i Sverige. Bekämpningen kan vara komplicerad eftersom tillverkare, leverantörer, återförsäljare, webbhotell och betaltjänster finns i olika länder. Samtidigt ökar komplexiteten med kryptovaluta, anonymiserad internettrafik och dolda marknadsplatser på nätet.

Personer som köper droger på internet är i hög utsträckning okända för polisen, innan de blir ertappade. Det tycks särskilt gälla för kvinnliga köpare. På internet handlar också personer som aldrig skulle köpa droger på gatan.
 
Sverige är ett mottagarland för de flesta missbruksdroger vilket gör det internationella samarbetet avgörande för att stoppa handeln.
Narkotikaklassade läkemedel är den näst största gruppen av beslagtagna missbrukssubstanser i Sverige, den trenden är stadigt ökande.

Erfarenheten av läkemedelsproblematiken har visat att den eskalerat mycket på grund av Internet. Det har öppnat upp för en illegal handel, i en helt annan skala än tidigare. Numera handlar det också om läkemedel som tillverkats illegalt från början, där produkten är helt utan kvalitetskontroll.
Under 2013 och 2014 ökade beslagen av nya psykoaktiva substanser (NPS), substanser som ännu inte klassats som narkotika eller hälsofarlig vara och som säljs på nätet. Efter 2014 finns tendenser till en stabilisering och till skillnad från i övriga Europa har förekomsten av spice gått ner kraftigt i Sverige.

Oroande är att olika typer av fentanyl ökar i tillgänglighet på den svenska drogmarknaden. Den narkotikarelaterade dödligheten här utmärker sig genom att de som överdoserar är yngre. De senaste åren dog ett större antal personer efter att ha tagit olika typer av fentanylpreparat - det är som att spela rysk roulette.
 
Socialstyrelsen har det senaste året sett att antalet drogrelaterade dödsfall som rapporteras in till dödsorsaksregistret har ökat kraftigt både bland kvinnor och män.
För att ett dödsfall ska räknas som drogrelaterat måste drogmissbruk, beroende eller förgiftning med narkotika nämnas som underliggande eller bidragande dödsorsak på dödsorsaksintyget som utfärdas av läkare. Tre forskare har på DN Debatt hävdat att siffrorna är så entydiga och att ansvariga har svårt att förstå och inse allvaret i drogproblemet. Antalet personer som dör av narkotika har fördubblats på tio år och bara mellan 2013 och 2014 ökade dödsfallen med 30 procent. Det är upprörande och mycket allvarligt, säger forskarna. Sedan 2014 finns ingen statistik för dödsfallen. Varför denna statistik upphört kan man fråga – vill man mörka de negativa siffrorna?

Till Socialstyrelsen inrapporterades:
2013: 589 drogrelaterade dödsfall
2014: 765 drogrelaterade dödsfall
Sverige har en betydligt högre drogrelaterad dödlighet än länder som har en liberal och human drog politik.

Tittar vi på övriga länder i EU ligger vi i topp. Dödligheten i Sverige räknat på en miljon människor är 5 gånger högre i Sverige än genomsnittet i andra EU-länder. Sverige 2014: 765 döda, EU: 153 döda.

De länder i EU som har en drogliberal hållning eller har avkriminaliserat droger är dödligheten ännu lägre än i Sverige.
Holland som pekats ut som en alltför drogliberal nation av våra politiker har en dödlighet som är 7 gånger lägre än i Sverige.
Portugal som avkriminaliserat alla droger har en dödlighet som är 25 gånger lägre än i Sverige.

Med den stora ökningen av drogrelaterade dödsfall de senaste åren inser man att den repressiva svenska drogpolitiken har totalt misslyckats. Politiken gör ingen som helst nytta utan orsakar bara stor skada och personliga tragedier i familjer som har en familjemedlem som dött av narkotika.
Vi vet också att riksdagspartierna tycker att allt är bra som det är. 
Tyvärr måste man konstatera att våra politiker inte riktigt har förstått problemet.

Det finns flera tydliga tecken som pekar på att det inte är drogerna i sig som är problemet utan missbrukarnas livssituation som är den verkliga orsaken till missbruket. Mycket märkligt är också att Socialstyrelsen går ut och hävdar att ökningen av antalet narkotikarelaterade dödsfall beror på förändringar av bland annat analysmetoder. Man får intrycket av att Socialstyrelsen vill tona ned risken att vi står inför ett allvarligt hälsoproblem som påminner om den opioidepidemi vi ser i USA.


Frågan är vad man skall göra för att få politikerna att lyssna och vakna. Fortsätter dödligheten i drogmissbruket att öka i samma takt på årsbasis kommer vi få ett jätteproblem.
Dessutom vägrar politikerna debattera frågan. De håller stenhårt fast vid en politik som – bevisligen – har misslyckats.

Det är inte svårt att se att våra politiker är oförmögna att se verkligheten, precis som i flera andra frågor. Allt de har att komma med är mera krav på en än mer repressiv drog politik, strängare straff och en orealistisk idé om nolltolerans.

Den svenska politiken tycks gå ut på att bekämpa narkotikan genom att döda missbrukare. Vilket är cyniskt och ondskefullt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar